پخش زنده

سربازی راهیِ واسه آدم کردنِ پسرا..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . اما دخترا از هیچ راهی آدم نمیشن :|   پسرا جییییییغ دست هورااااااا ;))))   آخه دخترا فرشته ان و فرشته ها آدم نمیشن ..   دخترا جیییییییغ دست هووورااااا ;)))   اما مقام ادم از فرشته بالاتره    پسرا موج مکزیکیییییییییییییییییییی ;)))   اما ادم اشتباه میکنه مجازات میشه اما  فرشته ها پاکن ماهن گلن اصن    دختر ا حالا موج مکزیکی رو برین نوبت شوماس :)))))))))))))