پخش زنده

  • دیروز کانالها را بہ سختی کندند تا مقابلہ کنند باهجوم دشمن، هم نگهبانی خط مرزی را مےدادند، هم نگهبان دلشان بودند! امروز کانالهای مجازیِ دشمن می خواهد جای #شهید را با #جلاد عوض کند.... #شهدا_شرمنده ایم.....

  • باران براى تو مى بارد و رنگین كمان ایستاده بر پنجه ى پاهایش سَرَكْ كشیده از پس ِ كوه تا رسیدن ِتو را تماشا كند . نسیم هم مُدام مى رود و باز مى گردد با رؤیاى گذر از درز ِروسرى و دزدینِ عطر موهایت ! زمین و عقربه ى ساعت ها براى تو مى گردند و من به دورِ تو !

  • امام محمد باقر (ع) می فرمایند : مِن سَعادَةِ الرَّجُلِ أَن يَكونَ لَهُ الوَلَدُ يُعرَفُ فيهِ شِبهُهُ خَلقُهُ و خُلُقُهُ و شَمائِلُهُ. از سعادت هاى مرد اين است كه فرزندش در جسم ، اخلاق و رفتار به او شباهت داشته باشد. الکافی ج6 صفحه4