پخش زنده

  • باشگاه کاربران شبکه اجتماعی هم میهن توضیحی درباره گروه گروهی کاربر محور متعلق به تمام کاربران هم میهن با گذاشتن پست های گوناگون اما شاخه های اصلی گروه 1-معرفی گروه هایتان با گذاشتن پست توسط کاربران گروهتان یا مدیر یا معاون گروه 2-پیام های تبریک. تولد-تسلیت.موفقیت های اعضاء-و.... 3-مسابقه و جایزه 4-عکس شهرهای مختلف و روستاهای ایران 5-صندلی داغ 6-مصاحبه با کاربران و سایر اعضای مدیریتی گروه ها کاربران و تیم مدیریتی هم میهن 7-و برنامه های متنوع در گروه