پخش زنده

از زمزمــــه دلتنگیم، از همهمــه بیزاریم نه طاقت خاموشی، نه تاب سخن داریم آوار پریشانــی‌ست ، رو ســوی چـــه بگریزیم؟ هنگامه ی حیرانی‌ ست، خود را به که بسپاریم؟ تشویش هزار " آیا"، وسواس هزار "اما" کوریم و نمی‌بینیم ، ورنه همه بیماریم دوران شکوه بـــاغ از خاطرمان رفتــه‌ ست امروز که صف در صف خشکیده و بی‌باریم دردا کــه هدر دادیم آن ذات گرامی را تیغیم و نمی‌ بریم، ابریم و نمی‌ باریم ما خویش ندانستیم بیداریمان از خواب گفتند کــه بیدارید؟ گفتیم کـه بیداریم من راه تــو را بسته، تـــو راه مرا بسته امید رهایی نیست وقتی همه دیواریم... حسین منزوی

از دو چشمت شده‌ام مست، مرا می‌بینی؟ آن چنان مست، که سودا زده‌ی جــام توام من چه مشتــاق نگاهم به تو دل داد عزیز تو رهـــــــــایم نکن ای یار، که در دام توام ❤✿دلنوشته های من و تو✿❤ #بهار_پاییزی♡

یارو بازنش میرن مسافرت!!!! شب میشه و چادر میزنن!!! یارو نصف شب زنش رو بیدار میکنه!!! زنه میگه: خیر باشه؟ یارو میگه: تو آسمون چی میبینی؟ زنه میگه: ماه وستاره!!!! یارو میگه: معنیش چیه؟ زنه میگه: معنیش عشق و عاطفه و محبتست!!! یارو میگه: چرت و پرت نگووو !!!!! چادر رو دزدیدن!!!!:joy::joy::joy:

از دو چشمت شده‌ام مست، مرا می‌بینی؟ آن چنان مست، که سودا زده‌ی جــام توام من چه مشتــاق نگاهم به تو دل داد عزیز تو رهـــــــــایم نکن ای یار، که در دام توام ❤✿دلنوشته های من و تو✿❤ #بهار_پاییزی♡