پخش زنده

  • زلال باشید پرندگان به برڪه هاےآرام پناه میبرند؛ و انسانها به دلهاےپاڪ. دلهاےپاڪ همچون برڪه هاےآرامند ودیگران بدون هیچ ترسےبه آنها اعتمادمیڪنند، پس خوشا بحال ڪسانےڪه مایه آرامش دیگران هستند ☔️

    گمشده در غبار

    0 دقیقه پیش

    چند سال پیش از یکی از عرفای نامدار شنیدم که فرمود: زهد واقعی زهد آقای خامنه ای است که همه گفتند تو لیاقت رهبری داری و خودش ایستاد و علیه خودش سخنرانی کرد! از چند و چون این ماجرا خبر نداشتم. از کسانی که فیلم انتخاب رهبری را نشر دادند تشکر می کنم @anti_takhrib

    کاش آسمان حرف کویر را می فهمید و اشک خود را نثارگونه های خشکیده آن می کرد . . . . کاش واژه حقیقت آنقدر با لبها صمیمی بود که برای بیان کردن آن به شهامت نیازی نبود . . . . کاش بهار آنقدر مهربان بود که زمین را به دست خزان نمی سپرد . . . . کاش دلها آنقدر خالص بود که دعا قبل از پایین آمدن دستها مستجاب می شد . . . .

  • چشم وا کن که جهان منتظر دیدن توست لبِ خورشید، لب عطشان پی بوسیدن توست اول صبح بخند گل بدهد سینه‌ی صبح وقت روییدن و بوییدن و گل چیدن توست صبحتون پراز شادی وعشق و امید ╭┅═ঊঈ♥️ঊঈ═┅╮