پخش زنده

خداوندا سراسر نیازم و تو بی‌نیاز وجودم سیاه است و تو پاك و ناب ... ترسم از این است ای یكتای بی‌نیاز گناهانم حائل شوند هوس‌ها و امیال دنیوی وجودم را پر كنند آنگاه به چشم تو بنده‌ی مترود گردم و با كوله‌باری از گناه و كیسه‌ای پر از نیازمندی تنها و بی‌كس در منجلاب دنیا فرو روم دست‌گیرم باش ای بی‌نیاز.... خلوت دوستانه

  • با رفتنت ای زهرا ، از خانه صفا رفته زینب به حسین گوید، مادر به کجا رفته این خانه پس از زهرا گردیده عزا خانه زهرای مرا کشتند تنها و غریبانه با آنکه نمی گفتی در کوچه چه ها رخ داد اما به سوال من رخسار تو پاسخ داد