پخش زنده

از دنیا دل کندم بحث عشق و عاشقی نیست خم شد کمر اعتمادهایم... اینجا مـــــــن هستم !! نیــــــــمکتی چوبی وچتــــری که بسته است ...! دلم تنـــــــگ نیست ... تنـــــــــها منتظر بـــــارانم ... که قــــــطره هایش بهانه ای باشد برای نمناک بودن لحظــــــه هایم ... و ... اثبـــــات بی گناهی چـــــــشمانم ...

  • ظریف دیروز:"دو پرتاب ماهواره ایران احتمالا با خرابکاری آمریکا، شکست خورده" ظریف امروز:"اگر اروپا از اینکه ما موشک می‌سازیم شکایت داره، به ما جنگنده بفروشه." آقای ظریف! شما که تو حوزه نظامی تخصص! داری احتمال نداره، آمریکا با اختلال در ناوبری اون جنگنده ها، موجب سقوط اونهابشه؟

  • من موافقم روحانی دقیقاً تا روز آخر ریاست جمهوری‌اش بماند رهبری هم همیشه مراقب جمهوریت نظام(مثل رای اکثریت مردم به روحانی) بوده و هست؛ چرا؟! چون ملت به بلوغِ فکری برسند که رایی که به صندوق می‌اندازند، از ۴ تا ۸ سال باید پایِ هزینه_فایده‌هایش بمانند پ.ن:آقای قلهکی پس استیضاح برا کی هست؟