پخش زنده

دیدبان
  • رفتار و كردار خوب نشان‌دهنده ی«زيبايي درون» است. انسان برتر براي رسيدن به خوشبختي حقيقي، در زيباسازی درون خود مي‌كوشد، و سپس مي‌گذارد تا رفتار و كردارش به‌طور طبيعي از آن سرچشمه بگير