پخش زنده

  • دعاهايي زيبا: یاالله بی اولادان را اولاد صالح نصیب بگردان،، یاالله همنشین صالح نصیبمان کن! یاالله مارا از شر بدیها کذب دروغ تهمت حفاظت بفرما یاالله دیدارت را نصیبمان کن. یاالله ما را در دنیاواخرت خوشبختی و سعادت عطا بفرما،، یاالله جنت الفردوس را نصیبمان بگردان،، یاالله فقر و اعتیاد و فساد را از خانه و خانواده ای دور بگردان،، یاالله کینه ها را از دلهایمان بیرون کن،یاالله از غیبت حفاظتمان کن یاالله همه بیماران چه در تخت بیمارستان و چه در منازل هستن شفای عاجل و کامل نصیبشان بگردان،، یاالله تا از ما راضی نشده‌ای موت مان مده یاالله ما را از عذاب قبر نجات ده، یاالله روزی حلال نصیبمان بگردان یاالله تمام سنتهای نبی کریم را در زندگی و وجودمان جاری بگردان یاالله زندگی پر خیر و برکت نصیبمان بگردان،، یاالله توفیق خدمت صادقانه والدین نصیبمان فرما، یاالله غم وغصه و پریشانی را از هر خانه ای بدور گردان،، یاالله حساب و کتاب را بر ما آسان بگیر. فقط بگو آمين....التماس دعاي فرج
    ادامه پست...

  • ب خودم میگم چیزی از تواینجا ننویسم چون تو نمیتونی وارد دنیام شی .چون فوق فوقش ی هفته طول میکشع اسمتوبزارم تولیست...لیست بازنده ها بیبی^_^ چون توهم جزء اون احمقایی هستی ک نمیدونی چطو تاس بریزی.... خو تو انقد همه چی برات حل شدس ک من خندم میگیره جدی.استیکرر پشت ...

    اگر حق با شماست، به خشمگین شدن نیازی نیست؛ و اگر حق با شما نیست، هیچ حقی برای عصبانی بودن ندارید! صبوری با خانواده عشق است، صبوری با دیگران احترام است، صبوری با خود اعتماد به نفس است وصبوری در راه خدا، ایمان است. اندیشیدن به گذشته اندوه، و اندیشیدن به آینده هراس می آورد؛ به حال بیاندیش تا لذت را به ارمغان آورد. در جستجوی قلب زیبا باش نه صورت زیبا؛ زیرا هر آنچه زیباست، همیشه خوب نمی‌ماند؛ اما آنچه خوب است، همیشه زیباست