پخش زنده

دو ساعته میخوام بخوابم لامصب هر چی بالشت و جعبه دستمال کاغذی و ماشین حساب پرت می کنم به کلید برق نمی خوره که لامپ خاموش بشه واسم یه لنگه دمپایی مونده فقط ، این آخرین سلاحمه دعا کنین به هدف بخوره وگرنه باید بلند شم

بیچاره آتنا بیچاره بچه های مثل آتنا کجاست ادمیت کجاست انسانیت بیچاره کودکانی ک قربانی شهوت پرستان میشوند قاتل اتنا آن کسی است ک لباس تنگ میپوشد و مردان را تحریک میکنند تا این بلا ها را سر کودکان معصوم بیارن کجایی خدا؟؟ این بود ادمی ک فرشته هایت بر ان سجده کردند