پخش زنده

عمیقترین و بهترین تعریف از عشق این است که : عشق زاییده تنهایی است…. و تنهایی نیز زاییده عشق است… تنهایی بدین معنا نیست که یک فرد بیکس باشد …. کسی در پیرامونش نباشد! اگر کسی پیوندی ، کششی ، انتظاری و نیاز پیوستگی و اتصالی در درونش نداشته باشد تنها نیست! برعکس کسی که چنین چنین اتصالی را در درونش احساس میکند… و بعد احساس میکند که از او جدا افتاده ، بریده شده و تنها مانده است ؛ در انبوه جمعیت نیز تنهاست …… ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بِـهـ ـشّتِ ـگــُـنــآـهکــآران [لینک]

سیدصدراهاشمی (آریا)

1 دقیقه
  • #sadrasgno love سلامتی خودم ضربه ی خوردم ،،سلامتی دلم که هنوزم باهاش ولم... سلامتی صدرایی که صینش صاده نه ساد.... سلامتی چشماش که ریخت وریخت.. بارونوبدون چتربهونه کرد.... صلامتی صاد صدرا که تاآخره عمرش سایشو ازدست داد.... سلامتی شرف اون پسری ک میبینه دختره درد داره میگه آبجی حرف بزن داد بزن گریه کن اما سفره دلتو پیش هر نامردی پهن نکن... ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻧﮑﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺩﯾﺪ، ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﮐﺮﺩ... ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻧﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺖ ﻭﻟﯽ ﺭﺣﻢ ﮐﺮﺩ... سلامتی پسری ک عشقشو تو لباس عروس کنارش تصور میکنه، نه برهنه تو بغلش... #Sadra SG no love