پخش زنده

مهرداد میهنی

10 ساعت پیش و 19 دقیقه قبل

آهــــــــــــــــــــــــــــای جماعتـــــــــــــــــــــ خواب !مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا؛ در پیاله عکس رخ یار یار یار دیده ایم...