پخش زنده

 • + خُوْبْیْـــ ؟ يِکِه‍ــ ایْـــ خُوْرْدْ .... صِدْآیَشْـــ رْاٰ صآٰفْــ کَرْدْ.... چَنْدْ تْآٰ کَلَمِهــ رْآٰ قُوْرْتْـــ دْادْ .... چِشْمْانَشْــــ رْا کَمِیْـــ فِشُرْدْ.... نَفَسِـــ عَمِیْقْیْـــ کِشْیْدْ..... لُغْاتِــ دَرْ هَمْـــ فِشُرْدِه رْا اَزْ مَغْزَشْــــ پَرْانْدْ .... لَبْخَنْدِ بِهـــ ظْاهِرْ مَلیْحْیِـــ زَدْ.... - خُوْبَمْ :)

  گیتا نیکان...

  20 ساعت پیش و 34 دقیقه قبل
 • یادگار لحظه های زیبا به احترام تمام زیبائی های دنیا فراموشت نمیکنم هراز چند گاهی دستمال گرد گیری برمیدارم و خانه تکانی خاطره ها میکنم اما خاطره ی تو هیچ وقت غبار نمیگیرد همیشه تازه ای

  .... ...

  2 ساعت پیش و 4 دقیقه قبل
 • بنام پروردگار جهان افروز سلامی چو بوی خوش آشنایی صبحتان سرشار از شادی و خیر و برکت. صبحی با تفال بر لسان الغیب شیرازی امیدوارم مقبول گردد. #.....الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشاید ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل‌ها حضوری گر همی‌خواهی از او غایب مشو حافظ متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

  Sαʋαɠз $наԺԾш

  11 ساعت پیش و 34 دقیقه قبل
 • بہ سلامتے پسری ڪہ سرباز بود. بہش خـبر دادݧ رفیقت عشقتۅ نشوڹ ڪردهـ..... از شڋت عصبانیت داشت میمرد● بہ رفیقش اس داد مبارڪہ داداش رفیقش جواب داد✔مبارڪ صاحبش باشہ...♥ داشتـــــڹ ب زورعشقـــــتو عروښ میڪردڹ رفتم نشونـش ڪردم تا توبرگردے⌛