پخش زنده

  • چه عید است چه عید است که خاک آینه دار است هوا مسته زمین است زمین رنگ بهار است ببین باد وزان را ببین سرو جوان را ببین مستیه این را ببین شادیه آن را جهان نو شده از نو ببین خنده ی گل را از این پرده ی آواز شنو بانگه دهل را شنو بانگه دهل را بگو سردی و سرما بپوشند دهان را از آن باغه خیالی ببینند نشانها چه عید است چه عید است پر از خنده و شادی خدایا به دله ما چه شوری که ندادی جهان نو شده از نو ببین خنده ی گل را از این پرده ی آواز شنو بانگه دهل را شنو بانگه دهل را #عبدالجبارکاکایی

  • ❤️یک فروردین با شکوهترین روز هست روزی که آفریدگار تو را به جهان هدیه داد❤️ ❤️ من میترسم به تو تبریکی بگویم که شایسته تو نباشد❤️ ❤️به زمین خوش آمدی فرشته ی مهر و زیبایی❤️ ❤️تولدت مبارک محیایم❤️