پخش زنده

 ↝アάરίყã ↜  

2 ساعت پیش و 19 دقیقه قبل [↝همدلان ↜]

عاشقت شدم نیازم به تو، چون نیاز پرنده به آسمان بود. نیازم به تو گشودن آغوش آسمانی ات بود. آری.... عاشقت شدم پرکشیدم دربیکرانه ی مهربانی ات، دوست داشتنت، چه زیباست وقتی مردانه پای عشقت باشی تا من زنانه برایت دلبری کنم.. چه زیباست امنیت آغوشت . #معصومه_فتح_اله_پور