پخش زنده

حسام الدین شفیعیان

2 ساعت پیش و 28 دقیقه قبل [بصیرت]
  • قرآن کریم-سوره ی توبه چرا استهزا می کردید.مسلما خواهند گفت ما صرفا به شوخی حرف میزدیم و تفریح میکردیم.بگو.آیا خدا و آیات او ورسولش را مسخره میکردید.غذر نیاورید شما به راستی از ایمانتان کافر شدید.اگر از گروهی از شما بگذریم گروهی دیگر را عذاب خواهیم کرد.چرا که آنان تبهکار بودند.مردان و زنان منافق همه از یکدیگرند که امر به معروف و نهی از منکر میکنند و دست های خود را از انفاق بسته میدارند.

  • تا به حال مادرت را روی تخت بیمارستان دیدی؟ حتی تصورش هم دردناک است. ولی آن هایی که تجربه کردند خوب می دانند چه می گویم! در آن زمان چه حالی می شوی؟ چه قدددددر میشکنی؟ اگر پسر باشی، یک حالت سکوت و بغض داری؛ اگر دختر باشی یک حال عجیب تنها شدن داری! وقتی او در بیمارستان است و کنارش نیستی و می گویند نمی توانی کنارش باشی؛ غذا از گلویت پایین نمی رود. آن چندروز موزیک های شاد را قطع می کنی. اگر نمازخوان باشی، سر نماز گریه میکنی. اگر نمازخوان هم نباشی؛ دردکشیدن مادر، نمازخوانت می کند تا برای مادرت دعا کنی! همه اش یاد مادرت هستی، جای خالی اش در خانه دیوانه ات می کند. خانه سوت و کور می شود وقتی مادر نباشد. خداخدا می کنی که خدایا مادرم.. وای مادرم. خدایا حال مادرم خوب شود... اما خداراشکر که سایه مادر بالای سرمان است ... ولی ما بچه شیعه ها در این ایام، مادرمان در بستر بیماری است. بیماری که نه؛ زخمی است! به صورتش سیلی زدند، به دست و بازویش شلاق زدند؛ دستانش لرزه گرفته، پهلویش را شکستند، اثر سوخت [لینک]
    ادامه پست...