پخش زنده

زندگی کسالت بار نیست ... بلکه کسالت در مردمی است که از پشت عینک‌های دودی و تیره به دنیای خود نگاه می‌کنند ! خیلی از افراد در بیست و پنج سالگی می‌میرند، اما تا هفتاد سالگی دفن نمی‌شوند. این برای من یک راز بزرگ است که چرا بعضی از انسان‌ها به هر جایی که نگاه می‌کنند، زیبایی و لطافت می‌بینند و حال آنکه این زیبایی‌ها بر دیگران پوشیده است .../