پخش زنده

 ↝アάરίყã ↜  

2 ساعت پیش و 40 دقیقه قبل [↝همدلان ↜]
  • دوست داشتن يه چيزه و تحمل كردن چيز ديگه ... آدم بعضي‌ها را دوست داره اما نمي‌تونه تحمل كنه ... بعضي‌ها را هم مي‌تونه خوب تحمل كنه بدون اينكه دوستشون داشته باشه ...! #اسماعيل_فصيح