پخش زنده

علی احمدی (حادثه)

1 ساعت و 50 دقیقه قبل
  • به دل انگیزی هر غمزه تو....و به جنجالی که ،،در دلم کرد به پا ،،،بوسه هستی سوزت.. به سراپرده عشاق پر از ..... درد قسم....... دوستتتتتتتتتتتتتتت دارم من دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دارم من دوستت دارم ای،، نازنین دیروز،،،مهجبین امروز .....آرزوی فردا ...بُت آتش افروز ... به زلال دریا ...به اقاقی سوگند...... به مزار غم ها ....به همین جامه خونین سوگند ... به نفس های جنون آمیزت ....به سر قله قاف ....و به سیمرغ قسم .... دوستتتتتتتتتتتتتت دارم من دوستتتتتتتتتتتتتتتتت دارم من بابک حادثههههههههه

    سلام ....

    1 ساعت و 50 دقیقه قبل
  • حرف مردم مانند موج دریاست اگر در مقابلش بایستی خسته ات میکند!! و اگر با آن همراهی کنی غرقت میکند!! قرار نیست که همه آدمها شما را درک کنند و این اشکالی ندارد. آنها حق دارند نظر دهند و شما کاملا حق دارید آنرا نادیده بگیرید. با خدا که باشی دلت آرامه