پخش زنده

 ↝アάરίყã ↜  

3 ساعت پیش و 14 دقیقه قبل [↝همدلان ↜]

خانه به خانه، دَر به دَر، دَر پی تو دویده ام شانه به شانه، سَر به سَر، بارِ تو را کشیده ام حیله به حیله، فَن به فَن، داغ نهاده ای به دل سینه به سینه، دل به دل، مهر تو بَر گُزیده ام... #طارق_خراسانی

لازم نیست گوش کنید، فقط منتظر شوید. حتی لازم نیست منتظر شوید، فقط بیاموزید آرام و ساکن و تنها باشید. جهان آزادانه خود را به شما پیشکش خواهد کرد تا نقاب از چهره‌اش بردارید انتخاب دیگری ندارد؛ مسرور به پای شما در خواهد غلطید . فرانتس کافکا

... . مشکات

3 ساعت پیش و 15 دقیقه قبل [عطر گل یخ]
  • بسمه متعالی فضایل فاطمه علیهاسلام رسول خدا به تربیت دخترش توجه خاصی داشت، در فرصت‌های مناسب او را به بی‌اعتنایی به دنیا و ادب و ایثار و حفظ حجاب و. . . ترغیب می‏فرمود . فضایل و مناقب فاطمه علیهاسلام بی شمار ، گوی سبقت را درایمان و عبادت و زهد وحجاب و. . . ،از همگان ربود و در شوهرداریو ایثار و انفاق و مروت و عدالت و. . . سر آمد همه گشت . تا در ردیف کامل ترین زنان عالم جایگرفت . old.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/Fateme