پخش زنده

در جوانی آنگاه که رؤیاهایمان با تمام قدرت درما شعله ورند خیلی شجاعیم ولی هنوز راه مبارزه را نمی دانیم، وقتی پس از زحمات فراوان مبارزه را می آموزیم دیگر شجاعت آن را نداریم. پائولو کوئیلو

پویا ۰۲۱

3 ساعت پیش و 12 دقیقه قبل [آرامش خیال]
  • باموسیقی رندگی کن تحقیقات نشان میدهد افرادی که اهل موسیقی هستند سلامت روان بیشتری دارند با موسیقی شما با ضمیر ناهوشیارتان ارتباط برقرار کرده و زخمهای روحیتان را مرهم میگذارید.