پخش زنده

چه بسا انسان فرزانه‌ای که در می‌گذرد، ولی کتاب‌هایش می‌ماند. خردمند، فانی می‌شود؛ اما اثرش ماندگار می‌گردد. اگر پیشینیان در کتاب‌هایشان حکمت‌های شگفت را جاودانه و شیوه زیست خود را برایمان ثبت و بدین ترتیب نادیدنی را برایمان دیدنی نمی‌کردند و درهای بسته را نمی‌گشودند و فزونی دانش خود را بر کمی معلومات ما نمی‌افزودند، اکنون چه عاقبتی نصیب ما می‌شد؟/ ابن ادریس حلی

آدم تنها در بهشت هم باشد، به او خوش نمى‌گذرد، ولى کسى که به کتاب یا تحقیق علاقه‌مند است، هنگامى که به مطالعه یا تفکر مشغول است، جهنم، به تنهایى براى او بهترین بهشت‌هاست./ موریس مترلینگ