پخش زنده

پویا ۰۲۱

3 ساعت پیش و 20 دقیقه قبل [آرامش خیال]
  • خشونت علیه زنان همیشه یک چشم کبود و دندان شکسته و دماغ خونی نیست... خشونت اضطرابی است که در جان زن است ؛ که فکر میکند باید لاغرتر باشد ؛ چاق تر باشد زیباتر باشد ؛ خوشحال تر باشد سنگین تر باشد ؛ خانه دار تر باشد عاقل تر باشد.... خشونت آن چیزی است که زن نیست و فکر میکند باید باشد. خشونت آن نقاب‍‍‍ی است که زن به صورتش میزند تا خودش نباشد تا برای مرد کافی باشد...