پخش زنده

پویا ۰۲۱

3 ساعت پیش و 28 دقیقه قبل [آرامش خیال]
  • از من به شما وصیّت چند تا رفیق واسه ذخیره روزهای مزخرفتون نگه دارین... هیچکسی مثل یک رفیق خوب دلسوز و به فکرتون نیست ، یک جاهایی آدم حوصله ی خودشم نداره و نمیدونه چی به چیه ، نمیدونه چی غلطه چی درسته ، خودشو گم میکنه ، اون میگرده پیدات میکنه. میدونی چر ا ؟ چون هیچکسی مثل رفیق آدمو بلد نیست.