پخش زنده

sasuki .

3 ساعت پیش و 43 دقیقه قبل [Curly]

دوست دختر رفیقم زنگ زد گفت؛ شنبه تولد رضاست، به نظرت براش iphone xs بخرم یا xsmax ؟! بعد من با یه دختره دوست شدم، یبار شارژرشو ازش گرفتم یادم رفت بهش پس بدم، ساعت ۳شب pm داد؛ هوی عنتر کابل شارژرمو پیچوندی دیگه؟ کابلت میکنم! بعدم گفت تو منو بخاطر پولو اموالم میخوای، باهام کات کرد!

кªѕяª ॐ  

3 ساعت پیش و 45 دقیقه قبل [Extreme Mind]

من .. آدمى كم حرف، غير قابل معاشرت عـبوس، مغرور، افسـرده حال و در واقع نيمـه سالم هسـتم. اساسا از اين بابت احساس تأسف نمى كنم اين‌واكنش زمينى‌يك نياز برتر است (اين كه قابليت من در چه زمينه اى اسـت، اينجا مورد سـؤال نيسـت و ارتباطی‌هم با آن ندارد.) من ميان خانواده‌ام زندگى مى كنم، ميان با عاطفه ترين و مهـربان ترين افراد، ولى با آنان از بيگانه‌هم بيگانه‌ترم در اين سالها به ندرت روزانه بيش از بيسـت كلمه، بـا مادرم صـحبت داشـته ام و مختصرى بيش از يك سلام‌ و عليك‌روزانه‌با پدر رد و بدل كرده‌ام.با خواهر و شوهر خواهرم هر چند هيچ احساسى عليه شان ندارم ابدا صحبتى نميكنم.. فاقد كليه احساسات خانوادگى هستم. ✍ فرانتس كافكا - نامه به فلیسه

فرهاد فدایی

3 ساعت پیش و 47 دقیقه قبل [★خــ×_×ـاص★]
  • من یک مرد معمولی هستم تو هم یک زن معمولی هستی و ما هر دو نیازهای معمولی داریم نیاز به آب و غذا و کمی هوا و این که با هم باشیم و همدیگر را دوست داشته باشیم واین که خیلی معمولی بمیریم... پس چرا سعی می کنی همه چیز را انقدر سخت بگیری عزیزم؟ وقتی که زندگی تا این حد معمولی است پس بدترین چیزی که می تواند برای من و تو اتفاق بیفتد چیزی نیست به جز یک اتفاق معمولی!... شل سیلور استاین