پخش زنده

khak .....

1 ساعت و 40 دقیقه قبل
  • ساعت 3:6دقیقه بامداد بعداز یه عالمه سرم وآمپول وقرص وحال بدبرای پایین اوردن ضربان قلبم. این چه حال عجیبیه که من دارم خسته نیستم آرومم ولی قلبم تند میزنه خوشحالم شاید نمیدونم ولی دیگه نمیخوام آیه ی های نامیدبخونم دوس دارم زندگی کنم. خدایابه خاطر تمام کفرهایی که این چندسال کردم توبه فقط یه چیزو ازت میخوام خداجون این حال خوبم وازم نگیر به التماس یازده سال تباهی زندگیم این روزای خوبم وازم نگیر. خوش حالم ومیخوام کنار عزیزترین کسام زندگی کنم وبه آرامش برسم تو چندسال مونده زندگیم خوش باشم خدایا این حالو ازم نگیر. االهی آمین

  • من امروز بعد از ظهر با این دو تا دوربین کومپاکت جیبی چند دو تا رل فیلم عکس انداختم. از این کومپاکت های آنالوگ اتومات جیبی هستند. از اینها دوربین قدیمی های آنالوگ پلاستیکی که پشت شهرداری کیلویی میفروشند. بالایی سیاهه که کلا پلاستیکه حتی عدسی اش. پایینی عدسی اش شیشه اصله خوبه, ولی دیاف اش زیاد تعریف نداره. ولی خوب از این کوجولو ها هم خوشم میاد گاهی یه فیلم بندازی روشون تو شهر باهاش ساعت ها سرگرمی. این دوربین ها رو حدود ۶ ماه پیش خریدم دو تا حلقه فیلم انداختم روشون گفتم امتحان کنم, تا امروز هنوز نتونستم این دو تا حلقه فیلم رو تموم کنم. امروز دیگه گفتم هر طور شده میرم کلک شونو میکنم خیال خودمو راحت میکنم. خوشبختانه کمی آفتاب و نور بود هر دو رو تموم کردم. برم ظاهرشون کنم ببینم چی از آب در اومدن. ظاهر کردم چند تا از عکس هاشونو پست میکنم رو پروفایلم . شب همه دوستان خوش فعلا
    ادامه پست...

  • من امروز بعد از ظهر با این دو تا دوربین کومپاکت جیبی چند دو تا رل فیلم عکس انداختم. از این کومپاکت های آنالوگ اتومات جیبی هستند. از اینها دوربین قدیمی های آنالوگ پلاستیکی که پشت شهرداری کیلویی میفروشند. بالایی سیاهه که کلا پلاستیکه حتی عدسی اش. پایینی عدسی اش شیشه اصله خوبه, ولی دیاف اش زیاد تعریف نداره. ولی خوب از این کوجولو ها هم خوشم میاد گاهی یه فیلم بندازی روشون تو شهر باهاش ساعت ها سرگرمی. این دوربین ها رو حدود ۶ ماه پیش خریدم دو تا حلقه فیلم انداختم روشون گفتم امتحان کنم, تا امروز هنوز نتونستم این دو تا حلقه فیلم رو تموم کنم. امروز دیگه گفتم هر طور شده میرم کلک شونو میکنم خیال خودمو راحت میکنم. خوشبختانه کمی آفتاب و نور بود هر دو رو تموم کردم. برم ظاهرشون کنم ببینم چی از آب در اومدن. ظاهر کردم چند تا از عکس هاشونو پست میکنم رو پروفایلم. شب همه دوستان خوش فعلا,
    ادامه پست...