پخش زنده

кªѕяª ॐ  

1 ساعت و 59 دقیقه قبل [Extreme Mind]

«ترس» به شـما خواهد گفت؛حتى فكرش‌را هم نكن،همانجا كه هستى بمان،الان اصلا وقت مناسبى براى اين كار نيست. اما اينها دروغ‌هاى رنگارنگى هستند كه «ترس» را در مسند قدرت نگه داشته و شما را از حركت باز ميدارند. اينها دروغهايى هسـتند كه شـما را در حد متوسـط نگه مـى دارند و زندگى در ناكامى را برای‌تان تنظيم مى كنند. اين ها دروغ هايى هسـتند كـه اگـر قصـد داريد آينـده اى قابل پـيش بينى را كنار بگذاريد، و به سـمت آينده اى غير قابل پيش بينى، اما بى نهايت زيبا پرواز كنيد،بايد با آنها مقابله كنيد. ✍ دبى فورد