پخش زنده

  • مپرس حال مرا روزگارم یارم نیست جهنمی شده ام هیچ کس کنارم نیست نهال بودم و درحسرت بهار ولی درخت می شوم و شوق برگ وبارم نیست به این نتیجه رسیدم که سجده کردن من به جز مبارزه با آفریدگارم نیست مرا زعشق مگوئید گمشده ای است که هر چه هست ندارم که هر چه دارم نیست شبی به لطف بیا برمزار من شاید بروید آن گل سرخی که برمزارم نیست ((فاضل نظری))☘

    ﺍﯾﻨﻮ ﺗﻮ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﻪ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺧﻮﻧﺪﻡ : ﺩﺧﺘﺮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺐ ﺭﻭﯼ ﺩﺭﺧﺖ ﻫﺴﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻧﺸﺎﻥ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺷﺖ. ﺑﺎ ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ ﺯﺩ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ

    اگه گفتم خدانگهدار... نه این کـه رفتنت ساده اسـت... نه این کـه می­شه باور کرد.. دوبارة آخر جاده اسـت.. خدانگهدار.. واسه این کـه نبندی دل بـه رویاها... بدونی بی‌تـو و باتو... همینه رسم این دنیا... ** خدا حافظ **

  • مپرس حال مرا روزگارم یارم نیست جهنمی شده ام هیچ کس کنارم نیست نهال بودم و درحسرت بهار ولی درخت می شوم و شوق برگ وبارم نیست به این نتیجه رسیدم که سجده کردن من به جز مبارزه با آفریدگارم نیست مرا زعشق مگوئید گمشده ای است که هر چه هست ندارم که هر چه دارم نیست شبی به لطف بیا برمزار من شاید بروید آن گل سرخی که برمزارم نیست ((فاضل نظری))☘

  • ☘عشق‌ یعنی‌ مشکلی‌ آسان‌ کنی‌ دردی‌ ازدرمانده‌ای‌ درمان‌کنی‌☘ ☘ عشق‌ یعنی‌ روح‌ را آراستن‌ بی‌ شمار افتادن‌ و برخاستن‌ ☘ ☘عشق‌ یعنی یار مهربان‌ زندگی‌ بادبان‌ و نردبان‌ زندگی‌☘ ☘عشق‌ یعنی‌ ترش‌ را شیرین‌ کنی‌ و نیش‌ را نوشین‌ کنی‌☘ ☘عشق‌ یعنی‌ گل‌ بجای‌ خارباش‌ پل‌ بجای‌ این‌ همه‌ دیوار باش‌☘ ☘عشق‌ یعنی‌ نان‌ ده‌ و از دین‌ مپرس‌ در مقام‌ بخشش‌ از آئین‌ مپرس‌☘ ☘هرکجا عشق‌ آید و ساکن‌ شود هرچه‌ ناممکن‌ بود ممکن‌ شود☘ ☘در جهان‌ هر کار خوب‌ و ماندنی‌ است‌ ردپای‌ عشق‌ در او دیدنی‌ست‌☘