پخش زنده

اوه مای گاد نگید این حرفا رو ....بقیه بهتون میخندن.... من به این خوبی با صفایی با استعدادی و مهمتریشون به این دیوونگی‌....خخخخه اوهوم مریمی نیستش....

 ↝アάરίყã ↜  

2 ساعت پیش و 4 دقیقه قبل [↝همدلان ↜]
  • دلتنگم و خوب میدانی دل که تنگ‌ میشود صدا که هیچ هیچ چیز دیگر آرامت نمیکند من به دیدار تو محتاجم این را از پسِ "بغض هایم"بخوان از پسِ "دوستت دارم "های دنباله دار از صدای بوق های به انتها نرسیده دلتنگم و این عمیق ترین درد یک انسان است