پخش زنده

بیا برگردیم به قدیم تر ها.... نه آنقدر دور که توی قحطیِ زمانِ احمدشاه بیوفتیم نه آنقدر نزدیک که سیاهچاله یِ دیوارهایِ مجازی عشقمان راقورت بدهــد.... حوالیِ دهه یِ شصت یا پنجــاه.... تویِ یک شبِ"برف تا کمــر باریده" عقدمان را ببندند دست به دستمان بدهندُ برویم پیِ زندگیمــان.... راستش"دوستت دارم"هایِ با قابلیت ویرایشِ این زمان به دلم نمی چسبــد.... #فاطمه_صابری_نیا

  • ۲۰ قانون طلایی احترام به خود قانون اول: اگر فکر می‌کنی کاری اشتباهه، انجامش نده قانون دوم: در صحبت‌ها همیشه دقیقا همون چیزی رو بگو که منظورته قانون سوم: هیچ‌وقت طوری زندگی نکن که سعی کنی همه رو از خودت راضی نگه‌ داری؛ هیج وقت قانون چهارم: سعی کن هر روز یاد بگیری و دست از یادگرفتن بر نداری قانون پنجم: در صحبت با دیگران هیچ‌وقت راجع به خودت بد حرف نزن قانون ششم: هیچ‌وقت دست از تلاش برای رسیدن به رویاهات بر ندار قانون هفتم: سعی کن راحت نه بگی، از نه گفتن نترس قانون هشتم: از بله گفتن هم نترس قانون نهم: با خودت مهربون باش قانون دهم: اگه نمی‌تونی چیزی رو کنترل کنی، بزار به حال خودش قانون یازدهم: سعی کن از اتفاقات و حالات منفی دوری کنی قانون دوازدهم: برای رضایت دیگران، کاری رو انجام نده که دوست نداری قانون سیزدهم: سعی کن ببخشی، اما فراموش نکن قانون چهاردهم: در هیچ حالتی، سطح خودت رو به اندازه طرف مقابلت پایین نیار قانون پانزدهم: حرفی ر
    ادامه پست...