پخش زنده

  • ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﭼﻪای ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻴﺨﻮﺭی؟ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﮔﻔﺖ: ﺳﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﭘﺲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻌﺒﻪای ﻛﺮﺩ ﻭ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ ﻧﻬﺎﺩ. ﺑﻌﺪﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ... ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺟﻌﺒﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻭﻧﻴﻢ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩﻩ! ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮﺍ؟ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﮔﻔﺖ: ﭼﻮﻥ وقتیکه ﻣﻦ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ داشتم ﺧﺪاوند ﺭﻭﺯی ﻣﻦ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﺮﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ... ﻭﻟﻲ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺟﻌﺒﻪ ﻧﻬﺎﺩی ، ﺑﻴﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ کنی، ﭘﺲ ﺩﺭ ﺧﻮﺭﺩﻧﻢ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻛﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻢ " ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ می فرماید: ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩای ﺑﺮ ﺭﻭی ﺯﻣﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺧﺪﺍست روزی آن. ماهیان از آشوب دریا به خدا شکایت بردند، دریا آرام شد و آنها صید تور صیادان شدند. آشوبهای زندگی #حکمت خداست. ازخدا، دل آرام بخواهیم، نه دریای آرام... دلتان همیشه آرام..
    ادامه پست...

    سلام دوستان اقای حسینی بخاطر اعتراض به این سایت لجن مسدود شده اقای حسینی امروز پستی رو از بی کفایتی مدیر سایت که بارها تصاویر مستهجن دیده می شه ساعت ها می مونه وبرخوردی نمی شه با مدرک از تصاویری که با گذشت دو هفته وچهار روز که طرف مسدود شده اما تصاویر هست ارسال کردند چرا باید اقای حسینی مسدود بشه چون مذهبی وانقلابی هستند چون خار توچشم امثال شما هستند مدیر وناظران بی کفایت پاسخگو باشید

    سلام دوستان اقای حسینی بخاطر اعتراض به این سایت لجن مسدود شده اقای حسینی امروز پستی رو از بی کفایتی مدیر سایت که بارها تصاویر مستهجن دیده می شه ساعت ها می مونه وبرخوردی نمی شه با مدرک از تصاویری که با گذشت دو هفته وچهار روز که طرف مسدود شده اما تصاویر هست ارسال کردند چرا باید اقای حسینی مسدود بشه چون مذهبی وانقلابی هستند چون خار توچشم امثال شما هستند مدیر وناظران بی کفایت پاسخگو باشید

    ولی من هنوز اونی که صبح جمعه از خوابش میزنه میره کوه رو درک نکردم, خداوکیلی چجوری دلت میاد لحاف و تشک به اون نازنینی رو ول کنی اول صبح زجه زنان از کوه بری بالا بعد تازه همون مسیرو دوباره برگردی پایین؟ عقل سلیم اصلا قبول نمیکنه