mahdi ...

(m1559 )

لقمان حکيم گفت:

من سيصد سال با داروهاي مختلف، مردم را مداوا کردم؛
و در اين مدت طولاني به اين نتيجه رسيدم؛
که هيچ دارويي بهتر از "محبت" نيست !
کسي از او پرسيد: و اگر اين دارو هم اثر نکرد چي؟
لقمان حکيم لبخندي زد و گفت؛
"مقدار دارو را افزايش بده !! "
 ِ
جواب سلام را باسلام بده،
- جواب تشکر را با تواضع ،
-جواب کينه را با گذشت ،
-جواب بي مهري را با محبت
-جواب دروغ را با راستي ،
-جواب دشمني را با دوستي،
-جواب خشم را به صبوري ،
جواب سرد را به گرمي ،
-جواب نامردي را با مردانگي ،
-جواب پشت کار را با تشويق ،
-جواب بي ادب را با سکوت ،
-جواب نگاه مهربان را با لبخند ،
-جواب لبخند را با خنده ،
-جواب دل مرده را با اميد ،
-جواب منتظر را با نويد،
جواب گناه را با بخشش ،
هيچ وقت هيچ چيز و هيچ کس را بي جواب نگذار ، مطمئن باش هر جوابي بدهي،
يک روزي ، يک جوري ، يک جايي به تو باز گردد...

 • علۓ باـפֿـتر : دوست گرامي باوركنيد چند باره رومحبوبيت شما كليك مي كنم وپيام تكراري قبلا احساساتتون را بيان كرديد مياد نميدونم اشكال از كجاست (gol) (gol) (gol)

  4 سال پیش و 2 ماه قبل

 • محمد رسولي : شما اقايي

  4 سال پیش و 2 ماه قبل

 • mahdi ... : دوسست دارم

  4 سال پیش و 2 ماه قبل

بهداشت قلب

هیچ وقت قلب خود را در اثر عصبی شدن فشار ندهید .عصبی شدن بزرگترین عامل مخرب قلب واز پا در آورنده است .
از سنگین ساختن بار معده بپرهیزید .
از وسعت و سرعت عملیات روزانه بکاهید وزندگانیه ساده وآرام در پیش گیرید.
وزن را به اندازه ای پایین بیاورید که با قد وقامت شما مناسب باشد واین تقلیل وزن نباید آنی باشد بلکه یتدریج و با ملایمت باشد .
هر وقت نیروی شما مهیای کار باشد به مشاغل روحی بپردازید به مجردی که احساس خستگی کردید فورا آن را ترک کنید .
برای پیش آمدهای تاسف انگیز نباید متاثر شد .
دخانیات را فورا ترک کنید .

علل بیماری قلبی :

بطور کلی علت بیماریهای قلبی :آرامش نداشتن -سموم مختلف از قبیل سیگار الکل وتریاک است .اما از کار های خسته کننده ی روزانه اعم از فکری ،بدنی ،و روزگار هم نمی توان غافل شد .فعالیت شدید جنسی نیز باعث ناراحتی قلب می گردد.

نداشتن تفریح واستراحت و سرانجام امراض عفونی عوارض نا مطلوب بر روی قلب مینهد .

با خونسردی در برابر غصه واندوه ومهمتر از همه تنظیم کار معده خود به خود بهبود پیدا میکنید .وبه جای آمپول وقرص از تفریح وغذاهای طبیعی استفاده کنید .

غذاهایی که برای بیماری قلب ضرر دارد :
غذاهای نفاخ وشل وپیاز خام -تربچه -آش رشته -سیزیجات خام -قند نمک چربی -ادویه جات -روغنهای مایع -پنیر شیر -ماست کم چربی -کره به مقدار کم که 10 تا 15 گرم در روز -به جای آبلیمو از سرکه استفاده کنند .از میوه ها ،سیب ،گلابی،آلو ،آلوچه ،پرتقال بهترین هستند .
روغنها ،آفتاب گردان ،ذرت ،زیتون

پروفسور سمیعی:

غذا ﭼﯽ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ؟؟؟؟؟
- ﺍﮔﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺍﻋﺼﺎﺏﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﯾﺨﺘﻪ، ﻣﻮﺯ
ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
- ﺍﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺎﻥ ﺳﻨﮓ ﻧﺴﺎﺯﺩ،
ﺯﺭﺩﺁﻟﻮﺩ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ.
- ﺍﮔﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥﺗﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﻛﺸﻤﺶ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ.
- ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍﯼ ﻣﻌﺪﻩ ﺭﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ، ﻣﺎﺳﺖ
ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
- ﺍﮔﺮ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﯽﻛﻨﯿﺪ، ﻋﺴﻞ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ.
- ﺍﮔﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﻛﻨﯿﺪ، ﻓﻠﻔﻞ
ﺩﻟﻤﻪﺍﯼ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
- ﺍﮔﺮ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻌﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﻛﻠﻢ
ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
- ﺍﮔﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ، ﺍﻧﺠﯿﺮ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
- ﺍﮔﺮ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺭﯾﺤﺎﻥ
ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
- ﺍﮔﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﺳﻮﺯﺵ ﻣﻌﺪﻩ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﭼﺎﯼ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ
ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ
بهﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﻭستشان ﺩﺍﺭﯾﺪ.

ده ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰﯼ ﻣﯿﺸﻮﺩ:
۱ - ﻧﺨﻮﺭﺩﻥ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
۲ - ﭘﺮﺧﻮﺭﯼ
۳ - ﺩﺧﺎﻧﯿﺎﺕ
۴ - ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺯﯾﺎﺩ ﻗﻨﺪ ﻭ ﺷﻜﺮ
۵ - ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﻫﻮﺍ
۶ - ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺧﻮﺍﺏ
۷ - ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻮﺍﺏ
۸ - ﻛﺎﺭ ﻛﺸﯿﺪﻥ ﺍﺯ ﻣﻐﺰﺗﺎﻥ در ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ
۹ - ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ
۱۰ - ﻛﻢ ﺣﺮﻓﯽ
ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﻣﺠﯿﺪ ﺳﻤﯿﻌﯽ
ﭘﺪﺭ ﻣﻐﺰ ﺩﻧﯿﺎ
برای عزیزانتان به اشتراک بگذرایید.

 • mahdi ... : من که محبوبیت نمیبینم ؟؟ تشکر

  4 سال پیش و 2 ماه قبل

 • علۓ باـפֿـتر : قبلا محبوب شديد درپناه حق باشيد (gol) (gol) (gol) (ghalb)

  4 سال پیش و 2 ماه قبل

 • mahdi ... : بیا چت

  4 سال پیش و 2 ماه قبل

 • بمون❤بِخـــــون‌‌❤

بـه یـــــادِ اون روزـــــے که مـےگفتـے⇩

یـــــکے هَـست تـو قَلبَــــــــــ
 • بمون❤بِخـــــون‌‌❤

  بـه یـــــادِ اون روزـــــے که مـےگفتـے⇩

  یـــــکے هَـست تـو قَلبَــــــــــ‌‌‌♥ــــــــــم ‌‌⇩

  که ه‌َــــــــــرشب واسه اون‌‌✍ مـےنويـــــسم ⇩

  اون خـــــوابه‌‌‌‌⇩

  ⇦⇦مَــــــــــن مےخـــــوام بِدونـــــے واسه تـــــ‌‌‌♥‌ـــــواِ

  که قَلـــــ‌‌♥ـــــب من این هَمـه بـےتـــــابه‌⇨⇨

  عـــــاشِقِـــــ‌‌♥ـــــتم مُـــــرتضـــــے عَـزیز

  ♥♡♡♥

  ←آهاي اونيکه با آهنگاش خاطره داري→

  ←آهاي اونيکه شبا هدفون توي گوشِت ميذاشتي و با آهنگاش گريه ميکردي→

  ←آهاي اونيکه وقتي ميخوند "يکي هست " ياد اونيکه ديگه "نيست" مي افتادي→

  ←آهاي اونيکه وقتي ميخوند "تحمل نداره نباشي دلي که تو تنها خداشي" اميد ميگرفتي→

  ←آهاي اونيکه وقتي عشقت رفت "نرو يکي يک دونه ي من سربذار روي شونه ي من" رو گوش میکردی

  ←آهاي اونيکه وقتي عشقت رفت وقتي تنها شدي وقتي ميخوند"خداببخشه اون روکه نموند که قلب سادمو اون به خون کشيد" رو گوش دادي

  مرتضی دیگه نیست رفت پیش خدا

  mahdi ...

  4 سال پیش و 3 ماه قبل

  در کذشت مرحوم شاد روان پاشایی را تسلیت می گویم....  تختے کہ امروز صبح خالے شد ...

  و قلبے کہ دیگر روے تکرار نیست...

  و ھوادارانے کہ دیگر نمے توانند نگرانت شوند...

  و صدایے کہ تا ابد جاودانہ مے ماند

  خداحافظ مرتضے ...!

  • mahdi ... : ممنون سارای گلم .مرسی دوست عزیز

   4 سال پیش و 3 ماه قبل

  • سارا هاشمی : سلام محبوب شدی

   4 سال پیش و 3 ماه قبل

  mahdi ...

  4 سال پیش و 3 ماه قبل

  گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز
  گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید

  • mahdi ... : ممنون دوست عزیز لطف داری سربزن .خوبین

   4 سال پیش و 3 ماه قبل

  • سایدا ارمغانی : قابل شوما رو نداش

   4 سال پیش و 3 ماه قبل

  • mahdi ... : ممنون از شما

   4 سال پیش و 3 ماه قبل

  mahdi ...

  4 سال پیش و 3 ماه قبل

  برادران یوسف وقتی می‌خواستند یوسف را به چاه بیفکنند

  یوسف لبخندی زد. یهودا پرسید: چرا خندیدی ؟ این جا که جای خنده نیست !

  یوسف گفت : روزی در فکر بودم چگونه کسی می‌تواند

  به من اظهار دشمنی کند با این که برادران نیرومندی دارم ؟!

  اینک خداوند همین برادران را بر من مسلط کرد تا بدانم که

  غیر از خــــدا تکیه گاهی نیست !

  • Behrooz Khan : سلام... محبوب شدی دوست گلم به منم سر بزن. راستی ما یه گروه داریم به اسم خلیج همیشه پارس اگه به گروه خودت بیای و مطلبای قشنگتو اونجا به اشتراک بزاری خوشحال میشیم.... سپاسگزارم

   4 سال پیش و 2 ماه قبل

  • mahdi ... : ممنون از شما دوست عزیز سربزن

   4 سال پیش و 3 ماه قبل

  • soheila moharami : واقعا قشنگ بود دوست خوبم

   4 سال پیش و 3 ماه قبل

  mahdi ...

  4 سال پیش و 3 ماه قبل
 • دوستان عزیزی که زبان انگلیسی شان خوبه جهت تمرین کوتاه بامن در خواست دوستی ویژه بدهند .متشکر
 • دوستان عزیزی که زبان انگلیسی شان خوبه جهت تمرین کوتاه بامن در خواست دوستی ویژه بدهند .متشکر

  • مایسا . : سلام محبوب شدی ممنون میشم محبوبم کنی (gol)

   4 سال پیش و 3 ماه قبل

  • ehsan 7 : محبوب شدی خوشحال میشم تو گروه فوتبالیا (مخصوصا رونالدو) عضو شی

   4 سال پیش و 3 ماه قبل

  • هستی پارسا : محبوب شدی دوست عزیز

   4 سال پیش و 3 ماه قبل

  ادامه... دوستان
  • plc lov
  • هنگامه آزادگان
  • Mitra Tajik
  • V0roojak yakhy
  • ☆•° єℓï °•☆
  • zeinab banoo
  • ♧ ♧
  • مهناز ....
  • dokhi bala
  • nafas rj
  • مریم مرادی
  • مهتاب مهتابی
  • هاناخبر هاناپرس
  • ♡♡sadaf♡♡ ...
  • ㄹ배Rㅂ ㅅ_ㅅ
  • فریبا تنها
  3097 هواداران
  بازدیدکنندگان