مهدیه آروین

(mahdiye.arvin )

مهدیه آروین

2 سال پیش و 3 ماه قبل
 • به امید روزی که تمام موسسات خیریه بتونن همونجور که میخوان به مددجوها کمک کنن و با این مدل کار کردن ز
 • به امید روزی که تمام موسسات خیریه بتونن همونجور که میخوان به مددجوها کمک کنن و با این مدل کار کردن زنجیره هایی مثل زنجیره عشق و امید که هدف اصلیش اشتغالزایی برای مددجوها هست نه پول دادن به اونها، افراد بتونن خودشون زندگیشونو بسازن...❤

  • ღ❅ ⒺⓗⓈⓐⓃ_ⒺⓈ ❅ღ : شما .... محبوب .... محبوب کن لطفا .......... پستاتون خیلی عالیه.

   2 سال پیش و 3 ماه قبل

  • Setare ✡ : سلام دوست عزیز شمارو دعوت میکنم ب دو گروه بی وفایی روزگار و ختم صلوات و عاشقانه های مذهبی پست های قشنگتو اونجا ب اشتراک بزاری خوشحال میشم بیای

   2 سال پیش و 3 ماه قبل

  • sam mohamadi : سلام دوست عزيز محبوب شدي ب منم سر بزن خوشحال ميشم افتخار بدي گروه زندگي هم عضو شي

   2 سال پیش و 3 ماه قبل

  مهدیه آروین

  2 سال پیش و 4 ماه قبل
 • ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ يك ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﯿﺎﺕ ﻭﺣﺶ ﺭا ﭘﺨﺶ می کرد.
نشاﻥ مى داد يك ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺤﻘﻖ تعدا
 • ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ يك ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﯿﺎﺕ ﻭﺣﺶ ﺭا ﭘﺨﺶ می کرد.
  نشاﻥ مى داد يك ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺤﻘﻖ تعدادى ﻻﺷﻪ ﻣﺮﻍ ﺭا ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻮﺭﯼ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩند ﻭ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﯼ ۱۰-۲۰ ﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺣﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩند.
  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ يك ﺭﻭﺑﺎﻩ آﻣﺪ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺑﻮ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ يك ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﻻﺷﻪ ﻯ ﻣﺮغ ها ﺭا ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ؛ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﯿﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺍلآﻥ مى رود ﻭ ﺑﻘﯿﻪ ﻯ ﮔﻠﻪ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎنش را مى آورد...
  ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ يك ﺭوﺑﺎﺕ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ، ﺗﻮﺭﯼ ﺭا ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮﺩند ﻭ آﻭﺭﺩند در ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺩﻭﻡ مخفى اش ﮐﺮﺩند ﻭ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻌﯽ خاص ﺍﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻧﺪ تا ﺍﺛﺮ ﺑﻮ ﺭا ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ببرند.

  * ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ همان ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻭ ۷-۸ ﺗﺎ ﺭﻭﺑﺎﻩ ديگر آمدند ﺳﺮ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺍﻭﻝ، ﻫﺮچه ﮔﺸﺘﻨﺪ ﻣﺮﻏﻬﺎ ﺭا ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩند؛ ﻫﺮچه ﺯﻣﯿﻦ ﺭا ﺑﻮ ﮐﺮﺩند ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻧﺪﺍﺷﺖ.
  آن ۷-۸ ﺗﺎ ﺭفتند ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺍﻭﻟﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮔﺸﺘﻦ ﮐﺮﺩ.

  ﺟﺎلب ﺍین ﺑﻮﺩ ﮐﻪ مدام ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯿﮕﺸﺖ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺎﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎنش ﮐﻪ ﺩاشتند ﺩﻭﺭ مى شدند ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻮ ﻣﯿﮑﺸﯿد !
  محققين ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﯿﻢ ﮐﻤﯽ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺩﻭﻡ ﺭا ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩند ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻣﺮغ ها ﺭا ﺩﻳﺪ.
  ﺍﯾﻦ ﺩﻓﻌﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩ؛ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺮغ ها ﺭا ﺑﺎ ﺩﻧﺪاﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺮﺩ.

  * ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ آمدند ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ هماﻥ ﮐﺎﺭ ﺭا ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩند ﻭ ﺗﻮﺭﯼ ﺭا ﺑﻪ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺳﻮﻡ ﺑﺮﺩﻧﺪ و بوى مرغها را با اسپرى پاك كردند. ﺭﻭﺑﺎه ها ﻭﻗﺘﯽ دوباره ﺭﺳﯿﺪند ﻫﺮچه ﮔﻮﺩﺍﻟﻬﺎ ﺭا گشتند ﻭ ﻫﺮچه ﺯﻣﯿﻦ ﺭا ﺑﻮ ﮐﺸﯿﺪند، ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻓﺘﻨﺪ.

  ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺭا نشان ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩیگر ﺟﺴﺖ ﻭ ﺟﻮ ﻧﮑﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ماﻧﺪ.ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ای ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ، ﻧﺰﺩﯾﮑﺶ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﭼﮏ ﮐﺮﺩند، ﺩﯾﺪند ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺮﺩﻩ...

  ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ
  [ادامه...]

  • مجید فارسی : جالب بود

   2 سال پیش و 4 ماه قبل

  مهدیه آروین

  2 سال پیش و 5 ماه قبل
 • حلزون درونت را پیدا کن!

جنوب ایتالیا زیستگاه نوعی چتر دریایی بنام
 • حلزون درونت را پیدا کن!

  جنوب ایتالیا زیستگاه نوعی چتر دریایی بنام"مدوز"وانواع حلزون های دریایی است.
  هر از گاهی این عروس دریایی حلزون های کوچک دریا را قورت می دهد و آنها را به مجرای هاضمه اش انتقال می دهد.

  اما پوسته سخت حلزون از او محافظت می کند و مانع هضم آن می شود.حلزون به دیواره ی مجرای هاضمه ی عروس دریایی می چسبد و آرام آرام شروع به خوردن عروس دریایی از درون به بیرون می کند.
  زمانی که حلزون به رشد کامل خود می رسد، دیگر خبری از عروس دریایی نیست، چون حلزون به تدریج آن را از درون خورده است.

  بعضی از ما همانند چتر دریایی هستیم که حلزون درونمان ما را آرام آرام از درون می خورد.
  حلزون درون ما می تواند عصبانيت، دلواپسی، افسردگی، خشم، نگرانی، طمع,حرص و زیاده خواهی و...باشد.
  این حلزون هاآرام آرام در وجود ما رشد می کنند و با دندان های خود وجود ما را می جوند... آرامتر از آنچه که فکر می کنیم...

  حال هنگامی که شاید به خود بیاییم متوجه شویم چه اتفاقی در درونمان رخ داده است...کمی بیشتر برای شناخت خود وقت بگذرانیم.بیشتر خود را بشناسیم.

  امروز یه تمرین داشته باش برطبق متن بالا که گذاشتم فکر کن و بعدش دوتاکارو انجام بده:
  ۱. بگرد دنبال اینکه حلزون درون تو چیه؟ کدوم بهونه یا ترسِ؟ ضعف؟ بیماری؟ یه عقده؟ افسردگی؟.... هر چی که هست پیداش کن و عنوان کن...
  ۲. ببین بابت این موضوع که تا الان تو درونت بوده چه چیزایی رو از دست دادی؟؟
  و بعدش بگو که میخوای از بینش ببری چون تو بهترینی و حتما میتونی...
  ما بهترینیممممم پس میتونیییممممم
  ❤❤

  • رها 123 : سلام خیلی زیبا بود با اجازت بازنشر کردم (gol)

   2 سال پیش و 3 ماه قبل

  • -FaRbOd- . : محبوبی ...یه سر به پیج منم بزن و محبوب کن

   2 سال پیش و 5 ماه قبل

  • حریر احساس Hamid@ : محبوبید.....................

   2 سال پیش و 5 ماه قبل

  مهدیه آروین

  2 سال پیش و 5 ماه قبل

  همه ما قهرمانیممممممم
  هممون بهترینیممممممممم
  بهترینای زندگی
  امروز یه روز عالیه عااااااالییییییی
  پاشو کاری رو بکن که تا حالا انجام ندادی
  یه کاری که حالتو عوض کنه
  یه کاری که لازمه بکنی
  میتونه هر کاری باشه
  بخشیدن یه کسی
  زنگ زدن به ...
  یه پیام خوب دادن به...
  فکر کردن به خودت...
  هر چیزی، فقط انجامش بده و خوشحال باش که امروزم میبینیمممممممممم
  ❤❤❤❤❤❤

  • saman torabi : سلام خوش تيپ خوش استايل. آروين

   2 سال پیش و 5 ماه قبل

  مهدیه آروین

  2 سال پیش و 5 ماه قبل
 • چه کسی می داند

که تو در پیله ی تنهایی خود، تنهــــایی؟

چه کسی می داند

که تو در حسرت یک روزن
 • چه کسی می داند

  که تو در پیله ی تنهایی خود، تنهــــایی؟

  چه کسی می داند

  که تو در حسرت یک روزنه در فردایــی؟

  پیله ات را بگشا،

  تو به اندازه ی پروانه شدن زیبایــی!!

  • .:. .:. : آسمان فرصت. پرواز بلندی ست هنوز .. قصه این است چه اندازه کبوتر باشی

   2 سال پیش و 2 ماه قبل

  • arash 1990 : گاندی خطاب به همسرشتو نباید آن کسی باشی که من میخواهمو من نباید آن کسی باشم که تو می خواهیکسی که تو از من می خواهی بسازی یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایتمن باید بهترین خودم باشمبرای تو و باید بهترین خودت باشی برای من

   2 سال پیش و 3 ماه قبل

  • .:. .:. : این قدر که تار تنهایی تنیدم می ترسم از پیله ام عنکبوت برخیزد

   2 سال پیش و 5 ماه قبل

  ادامه... دوستان
  • آقا معین
  • فریبا حسینی
  • مستانه موسوی
  • reza mahmoudi
  • محسن اسودی
  • وامق شکیبا
  • صالح قهرمانی
  • گلایل سعادت
  • علی دلربا
  • محمدطاها طباطبایی
  • امیر قاسمی
  49 هواداران
  بازدیدکنندگان