مهناز کدیور

(mahnaz-kadivar )
 • هزار پست وزارت به آن نمی ارزد ! که خادمت زدر آید که خواجه معذولی -
------

ایکه خواهی پای بر جا ش
 • هزار پست وزارت به آن نمی ارزد ! که خادمت زدر آید که خواجه معذولی -
  ------

  ایکه خواهی پای بر جا شغل و کار خویش را
  هیچگه از خود مرنجان همقطار خویش را

  هرچه چاپیدی بده سهمی از آن بر دیگران
  تا کنی محکم مقام و اعتبار خویش را

  با ریا و حقه و عیاری و نیرنگ و فن
  روی دوش این و آن بگذار بار خویش را


  رسم تعظیم و بله قربانی از خاطر مبر
  تا چو من وارونه سازی روزگار خویش را

  این هفهش روزی که داری اختیار و قدرتی
  ده نشان بر زیر دستان اقتدار خویش را

  از جزا و کیفر و اینگونه صحبت ها نترس
  باز کن در حین سرقت چشم و چار خویش را

  گر که روزی روزگاری گندکارت شد بلند
  زودترماله بگیر ، همواره کن راه فرار خویش را

 • تفاوت زنهای قدیم و الان (نوشته شده در 60 سال پیش )
لطفا نوشته را شما تکمیل و بروز کنید ؛
------
 • تفاوت زنهای قدیم و الان (نوشته شده در 60 سال پیش )
  لطفا نوشته را شما تکمیل و بروز کنید ؛
  ------
  صبح ساعت ۵
  قدیم: به آهستگی از خواب بیدار می‌شود. نماز میخواند و سپس به لانه مرغها میرود تا تخم مرغها را جمع کند
  جدید: مثل خرچنگ به رختخواب چسبیده و خر و پف میکند.

  صبح ساعت ۶
  قدیم: شیر گاو را دوشیده است ، چای را دم کرده است ، سفره صبحانه را باعشق و علاقه انداخته و با مهربانی مشغول بوسیدن صورت آقای شوهر است تا از خواب بیدار شود.
  جدید: بازهم خوابیده است

  صبح ساعت ۷
  قدیم: مشغول مشایعت آقای شوهر است که از در خانه بیرون می رود و هزار تا دعا و صلوات برای سلامتی شوهر کرده و پشت سرش به او فوت میکند.
  جدید: هنوز کپیده است.

  صبح ساعت ۱۱
  قدیم: مشغول رسیدگی به بچه ها و پاک کردن لپه برای درست کردن ناهار است.
  جدید: تازه چشمانش را با هزار تا ناز و عشوه باز کرده و با دست در حال بررسی جوش های روی صورتش است

  ظهر ساعت ۱۲
  قدیم: مشغول مزه کردن پلو به جهت تنظیم نمک آن است.
  جدید: در حال آرایش کردن با همسایه طبقه بالا در مورد انواع مدیتیشن صحبت می‌کند

  ظهر ساعت ۱۳
  قدیم: در حال شستن جوراب و لباس‌های آقای خانه درون طشت وسط حیاط خلوت میباشد.
  جدید: در حال روشن کردن ماشین لباسشویی ، ماشین ظرفشویی و البته غرغر کردن است.

  ظهر ساعت ۱۴
  قدیم: در حال مالیدن پای آقای شوهر که برای خوردن ناهار به خانه آمده است میباشد. جهت حض جمیل بردن آقای شوهر ، دامن گل گلی خود را پوشیده است.
  جدید: در حال انداختن یک غذای آماده درون میکرفر بوده و در همان حال در حال تماشای Farsi1 می‌با
  [ادامه...]

 • هزار پست وزارت به آن نمی ارزد ! که خادمت زدر آید که خواجه معذولی -
------

ایکه خواهی پای بر جا
 • هزار پست وزارت به آن نمی ارزد ! که خادمت زدر آید که خواجه معذولی -
  ------

  ایکه خواهی پای بر جا شغل و کار خویش را
  هیچگه از خود مرنجان همقطار خویش را

  هرچه چاپیدی بده سهمی از آن بر دیگران
  تا کنی محکم مقام و اعتبار خویش را

  با ریا و حقه و عیاری و نیرنگ و فن
  روی دوش این و آن بگذار بار خویش را


  رسم تعظیم و بله قربانی از خاطر مبر
  تا چو من وارونه سازی روزگار خویش را

  این هفهش روزی که داری اختیار و قدرتی
  ده نشان بر زیر دستان اقتدار خویش را

  از جزا و کیفر و اینگونه صحبت ها نترس
  باز کن در حین سرقت چشم و چار خویش را

  گر که روزی روزگاری گندکارت شد بلند
  زودتر همواره کن راه فرار خویش را

  مهناز کدیور

  2 هفته پیش و 2 روز قبل [آسمونی]
 • هوای بیرون خیلی گرمه و سوزاننده و آتیشی - اما هوای خونه ما ، ن!!
 • هوای بیرون خیلی گرمه و سوزاننده و آتیشی - اما هوای خونه ما ، ن!!

  • مهناز کدیور : ممنونم دوست عزیز موفق باشید .

   2 هفته پیش و 2 روز قبل

  • M Es : احسنت به نگرش شما بانو.متاسفانه ما راه را بس بیراهه رفته آیم برایتان موفقیت وشادی آرزومندم

   2 هفته پیش و 2 روز قبل

  • مهناز کدیور : البته انسان روح لطیفی دارد که پذیرای بد بختی ها نیست .. بنی آدم اعظای یکدیگرند افسوس که اکنون دزدی و چپاول و زیاده خواهی و خودبینی و صفات مردود نظام انسانیت را بهم ریخته ..

   2 هفته پیش و 2 روز قبل

 • ای پرستوها ، ای چلچله ها ، 
کاش می شد که به همراه شما 
بپرم تا لب کشت ، بپرم سوی بهشت 
خالی از
 • ای پرستوها ، ای چلچله ها ،
  کاش می شد که به همراه شما
  بپرم تا لب کشت ، بپرم سوی بهشت
  خالی ازحسرت و نا کامی ها ، بی سر انجامی ها ،
  دور از این چهره های همه آلوده به رنگ ..
  رنگ پاکی و صفا ،
  و به باطن همه دل ها همه سرد
  همه خاموش و سیاه
  سینه ها ،
  همه لبریز ریا !

  آه ای سنگ صبور دل من .
  کاشکی در دل من صبری بود .
  کاش می شد که تحمل کنم این مردم را ،
  زندگی چیست مگر ؟؟

  زندگی زندان است ..
  و در آن ، زنده بودن بی عشق
  زنده بودن تهی از شور و حیات
  خیمه شب بازی بس مسخره ایست ..
  در دل یک زندان ، رشد و بازیچه شدن
  چه غم جانکاهی ،

  طفل پاکی و سپس
  جانی و جاری و دیوانه شدن ،
  و دگر خاک شدن ...

  مهناز کدیور

  3 هفته پیش و 4 روز قبل [آسمونی]
 • ﺩﺭﺧﺖ ﻧﺨﻞ ﺩﺭﺧﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺍﺳﺖ،
وقتی نخلی رامی خواهند قطع کنند میگویند؛ بکُشش!

ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﺎ بیشتر میدانندﮐﻪ
 • ﺩﺭﺧﺖ ﻧﺨﻞ ﺩﺭﺧﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺍﺳﺖ،
  وقتی نخلی رامی خواهند قطع کنند میگویند؛ بکُشش!

  ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﺎ بیشتر میدانندﮐﻪ ﭼﻪ میگویم.
  انگار این درخت ﭼﯿﺰﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺁﻥهمچون ﺁﺩﻣﯿﺎﻥ، ﻧﻔﺮ ﺍﺳﺖ.

  ﻧﺨﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯽ میمیرد، ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ میزنی ﺑﺎﺭ ﻭ ﺑﺮﮒ ﺷﺎﻥ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻫﻢ میشود.

  ﺍﻣﺎ ﻧﺨﻞ، ﻧﻪ ! ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩﯼ میمیرد
  ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺭﯾﺸﻪﺍﺵ ﺩﺭ ﺧﺎﮎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺨﻞِ ﺑﯽ ﺳﺮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ!


  ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪﯼ، ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻣﻮﺧﺘﻢ!
  ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ : ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺜﻞ ﺩﺭﺧﺖ ﻧﺨﻞﺍﺳﺖ.

  ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺭﯾﺸﻪ ﺍﺕ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺧﺎﮎ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺳﺖ،
  ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺕ ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ! ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﻮﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺕ ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

  ﺍﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺷﺪ، ﺁﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ میمیرد، ﻭﻟﻮ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

  • زینب دهقان : سلام.خوبی؟میشه پست اولم که درباره ارسال نامه الکتریکی به ریس جمهور نظرتون بدهید.ممنون

   2 هفته پیش و 3 روز قبل

 • من که با صاعقه ای می شکنم داس چرا؟

 بردل از جورشما این همه آماس چرا؟

 خودبارانم و تو پاکترم می
 • من که با صاعقه ای می شکنم داس چرا؟

  بردل از جورشما این همه آماس چرا؟

  خودبارانم و تو پاکترم می خواهی

  آب راغسل نده ،این همه وسواس چرا؟

  خسته ام،

  سنگ نزن،

  هی نشکن روح مرا

  شده ام عاشق یک آینه نشناس چرا؟

  گفته بودی که تماشاگر باغ دلمی

  لک شده دست تو از شاخه ی گیلاس چرا؟

  از درختان دلم عشق بچین ،

  نوبری است

  فرصتی نیست،

  بیا،

  کشتن احساس چرا؟  «اخوان ثالث»

  ادامه... دوستان
  • محب امان
  • سهراب رهنما
  • Faramarz Rostami
  • مهدی خسروی
  • arash sabet
  • سیما خدری
  • {ɱЯ _ղՅ0}
  • بهار بهار
  • دختراردےبہشت
  • aydw nopo:)
  • سیما علیپور
  • ♥شـــکــــیبا♥ نـــعیمی♥
  • بردیا رمضانی
  • .✿ .✿.✿.
  • Declan .
  • ساناز پارسا
  1068 هواداران
  بازدیدکنندگان