ویروسی به نام دختر

(mahsa1380 )

ویروسی به نام دختر

8 ساعت پیش و 51 دقیقه قبل
 • سلام به الاغ عشق خودم.خوبی؟چطو مطوری؟تولدت مبارک عقشم 
زادروز یه دوست گلم به اسم نیلو 
خعلی دوسش د
 • سلام به الاغ عشق خودم.خوبی؟چطو مطوری؟تولدت مبارک عقشم
  زادروز یه دوست گلم به اسم نیلو
  خعلی دوسش دارم
  البته گاهی وقتا خعلی رو مخه در حد لایلیگا!(بهش نگینا اما دلم میخواد خفش کنم)
  گاهی وقتام انقد مهربونه آدم دلش میخواد بوسش کنه :)
  تولدت مبارک #نیلو خل#

  • دختر تنها : سلام دوست عزیز میشه لطف کنی تو گروه احساس خاص دومین گروه پروفایلم عضو بشی و محبوبش کنی اینم لینکش:http://www.hammihan.com/group/specialfeeling

   8 ساعت پیش و 51 دقیقه قبل

  ویروسی به نام دختر

  1 روز و 7 ساعت قبل
 • در میان انسانهای کپی شده ماشینی در یک اتوبوس مینشینم و کلوچه صبح را گاز می زنم 
#در آلودگی های این
 • در میان انسانهای کپی شده ماشینی در یک اتوبوس مینشینم و کلوچه صبح را گاز می زنم
  #در آلودگی های این شهر بزرگ عجیب دلم تنگ باز بودن های شهر کوچکم شده
  #کاش بشود بازهم در کنار چوپان، شب به آسمان مهتابی و ابر های کبود شده خیره شد و مگر می شود ابر های کبود را دید و روشن عاشق نشد؟
  و مگر می شود تا صبح ستاره ها را نشمرد؟
  و بازهم در خیال غرق می شوم
  کسی روی شانه هایم کوبید
  خیابان به آخر رسید در چه خیالی؟
  آهسته میگویم:من را باز هم تا ایستگاه خیالهایم ببر
  به قلم#روح کوچک#

  ویروسی به نام دختر

  2 هفته پیش و 3 روز قبل
 • یادتونه به زمانیم واقعی لبخند می زدیم؟ 
#هه نه پوزخند بود یه طرفی و سبک و تلخ 
#نه عشوه بود واسه ی
 • یادتونه به زمانیم واقعی لبخند می زدیم؟
  #هه نه پوزخند بود یه طرفی و سبک و تلخ
  #نه عشوه بود واسه یه مرد
  #نه بخاطر حرف مردم
  #نه بعد گول زدن یه دختر
  #نه بخاطر به زمین زدن یکی
  ¡آره تلخ و شیرین بود لبخندا ولی واقعی بود
  ¡مهربون بود
  ¡خنده ها باهم بود نه به هم
  .
  .
  آره همه عوض شدیم

  • h.20 masoudi : سلام محبوبی بیا یه سری به منم بزن لطفا (gol)

   1 روز و 11 ساعت قبل

  • ویروسی به نام دختر : خخخ باشه پس تا ساعت یازده.بابای.منم رفتم

   3 روز پیش و 5 ساعت قبل

  • ویروسی به نام رها : من چوم امشو زن ام بابای

   3 روز پیش و 5 ساعت قبل

  ویروسی به نام دختر

  1 ماه و 3 هفته قبل
 • کیستم من؟ 
من منم؛منی به دور از همه من بودن ها، 
من منم منی به دور از همه غرور ها، 
و تو! 
تو شا
 • کیستم من؟
  من منم؛منی به دور از همه من بودن ها،
  من منم منی به دور از همه غرور ها،
  و تو!
  تو شاید منی مثل من باشی که من بودن هایت خیلی وقت است به خواب رفته...
  به قلم"روح"کوچک#

  • ویروسی به نام رها : عشقم اومده (khandeh) (khandeh) (khandeh) (khandeh) (biggrin) (biggrin)

   1 ماه, 1 هفته

  • ویروسی به نام رها : من بی تو نمیتونم نرو (geryeh) مثل من کم بیا الاغ جونم (biggrin)

   1 ماه و 2 هفته قبل

  • ❸ƝᾄғᾄṨ✿ - : هآے ^_^مَعْبوبے بِمَعبوݕْــ ツ✔ وَ میشِہ گُــروہ اَوݪ پرۅفَــݥ ★-ٺَـڪْ ݭـِـݪْـوْݪــ ـے هآ-✚ بِعُضوْے وَ بِفـــَعآلے؟؟ (soal) (geryeh)

   1 ماه و 3 هفته قبل

 • ﻣَـﻦ ﮐـُﺮﺩ‌َﻡ ...✌
ﮔـﻔﺘـَﻨﺪ ﮐـُﺮﺩﻫﺎ ﺳـﺮﻣﯿـﺒـُﺮﻧﺪ .. 
ﺗــﺎ ﺍﯾﻨـﮑهـ ﻣـُﻌﻠـﻢ ﻣﺮﯾـﻮﺍﻧـﯽ ﺳـﺮﺷﻮ ﺗَـﺮﺍﺷـﯿ
 • ﻣَـﻦ ﮐـُﺮﺩ‌َﻡ ...✌
  ﮔـﻔﺘـَﻨﺪ ﮐـُﺮﺩﻫﺎ ﺳـﺮﻣﯿـﺒـُﺮﻧﺪ .. 
  ﺗــﺎ ﺍﯾﻨـﮑهـ ﻣـُﻌﻠـﻢ ﻣﺮﯾـﻮﺍﻧـﯽ ﺳـﺮﺷﻮ ﺗَـﺮﺍﺷـﯿﺪ .. ﺗﺎ ﺟـﻬﺎﻥ ﺑﮕـﻮﯾـَﺪ
  ﮐـُﺮﺩﻫﺎ ﺳـﺮ ﻧِـﻤﯿﺒـﺮﻧﺪ ﺳـﺮ ﻣﯿـﺘﺮﺍﺷـﻨـﺪ ﺗﺎ ﺳـﺮﺍﻧـﺴﺎﻧـیـتـ ﺑﺎلـاﺭَﻭﺩ ..

  ﮔـﻔﺘـﻨﺪ ﮐـُﺮﺩﻫﺎ ﻧِـﮋﺍﺩ ﭘﺮﺳـﺘﻨـﺪ ..
  ﺗـﺎ ﺍﯾﻨـﮑهـ ﺩﺭ ﻋـِﺮﺍﻕ ﭘﯿـﺸﻤـَﺮﮔِـﻬﺎ ﺑـﺮﺍﯼ ﻧـِﺠﺎتـِ ﺩﻭﮐـﻮﺩَﮎ
  ﺗُﺮﮐﻤـﻦ ﺷﻬـﯿـﺪ ﺷـﺪﻧـﺪ .. ﺗـا ﺩُﻧﯿـﺎ ﺑـﮕﻮﯾﻨـﺪ ﮐُـﺮﺩﻫﺎ ﻧـﮋﺍﺩﭘﺮﺳـﺖ ﻧﯿﺴـﺘﻨـﺪ .. ﺧـواهـاﻥ آزاﺩے
  ﺑـَﺮﺍﯼ ﺑﺸـﺮﯾّـتـ ﻫَـﺴﺘﻨـﺪ ..

  ﮔُـﻔﺘﻨـﺪ ﮐُـﺮﺩﻫﺎ .. ﺩَﺭ ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺳﺨـﺖ ﻓَـﻘـﻂ ﻓِﮑـر ﺧـﻮﯾـﺶ ﻫَـﺴﺘـﻨﺪ .. ﺗـﺎ ﺍﯾﻨـﮑهـ ﺩﺭﻧﺒـﺮﺩ
  ﺩﺍﻋـِﺶ .. ﻣﯿـﺰﺑـﺎﻥ ﻫـِﺰﺍﺭﺍﻥ ﻫـِﺰﺍﺭ آوﺍﺭﻩ ﻋَـﺮبـ ﻭ ﻣﺴـﯿﺤـﯽ ﺷُـﺪﻧﺪ .. ﺗـا ﺍﯾﻨـﮑهـ ﺟَـﻬﺎﻧﯿـاﻥ
  ﮔُﻔﺘـﻨـﺪ . ﮐُـﺮﺩﻫﺎ ﺣـِﻤﺎﺳـﻪ ﺳـاﺯﺍﻥ ﺭﻭﺯﻫـﺎﯼِ ﺳـﺨﺖ ﺗـﺎﺭﯾـﺦ ﻫَـﺴـﺘﻨﺪ ...

  ﻣَــــﻦ ﮐُـﺮﺩَﻡ ... ✌
  به ﮐُـﺮﺩ ﺑﻮﺩَﻧَـﻢ ﺍﻓﺘـﺨـﺎﺭﻣﯿـﮑـﻨﻢ .. 
  ﻗـﻮﻡ ﻣـَﻦ ﻓـﺮﻫﻨـﮓ ﻭﺗـﻤﺪﻧـﯽ ﻏﻨـﯽ ﺩﺍﺭﺩ .. 
  ﺗـﺎﺭﯾـﺨـﯽ بـِه ﻃـُﻮﻝ ﺯﺍﮔـﺮُﺱ ..
  بـِه ﺑﻠﻨـﺪﺍﯼ ﻃـﺎﻕ ﺑُـﺴﺘـﺎﻥ .. 
  بـِه ﺯﯾـﺒﺎﯾـﯽ آﺭﺑـﺎﺑـﺎﯼ ﺑـﺎﻧـِﻪ ..
  بـِه ﺧُـﺮﻭﺵِ ﺯِﺭﯾـﻮﺍﺭِ ﻣـَﺮﯾـﻮﺍﻥ ..
  بـِه ﺍﻭﺝ آﺑﯿــﺪَﺭ .. 
  بِِـه ﻗـﺪﻣـﺖ آتـشکـَده ﺯﺭﺗﺸـﺘـﺶ ﺩﺭﭘـﺎﻭﻩ .
  بـِه ﺍُﺑﻬـﺖ آنـاﻫـﯿﺘـﺎﯼِ ﮐﻨـﮕـﺎﻭَﺭَﺵ .. 
  بـِه ﻏُـﺮﻭﺭ ﻗﺼـﺮﺷﯿـﺮﯾﻨـﺶ .. 
  بـِه ﭘَـﻬﻠـﻮﺍﻥ ﻣـﻨﺸـﯽ ﮐِـﺮﻣـﺎﻧﺸـﺎﻫَـﺶ .. 
  بِـه آفـتـاﺏِ ﺩﺷـﺖ ﺫﻫـﺎﺑـﺶ .. 
  بِـه ﺗـﺎﺭﯾﺦ ﻧَـﻬﻔـﺘﻪ ﺩﺭ ﻏـﺎﺭﻗﻮﺭﯼِ ﻗﻠـﻌـﻪ ﻭﮐـﺮﻓﺘـﻮﯾـﺶ .. 
  بِـه اﺻـﺎﻟـﺖ ﻓﺮﻫﻨـﮕﯽ ﺳَـﻨﻨـﺪَﺟـﺶ ..
  بِـه مبـاﺭﺯﺍتَـش..
  بِـه بـا غیـرتی گـیلانـغـربـَش..
  بِـه سلـحشـوری مَـردُم ایلـام...
  »مَــن کُـرد هَـستـَم✔
  [ادامه...]

  • ویروسی به نام رها : ها؟؟؟

   3 روز پیش و 6 ساعت قبل

  • ویروسی به نام دختر : ممنون.البته

   3 روز پیش و 6 ساعت قبل

  • ramin jm : پرچم بالاسسسس

   3 روز پیش و 6 ساعت قبل

  ادامه... دوستان
  • Pardis $$$
  • ویروسی به نام رها
  • فقط خنده D: ...
  • کیسان *_____0
  • نیلوفر کورد
  • پری پرمیان
  625 هواداران
  بازدیدکنندگان