مجید ...

(majigfffff )

مجید ...

8 ماه پیش و 3 هفته قبل

یک سوال پرسیدم » لعنت بر این جهل مقدس !؟ [لینک]

  • مهدی راد D; : خخخخخ

    8 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • مجید ... : لال بشه هر کس غیر این بگه .

    8 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • مهدی راد D; : ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است

    8 ماه پیش و 2 هفته قبل

ادامه... دوستان
  • HASAN .
38 هواداران
بازدیدکنندگان