manam.o.man

(manam.o.man )

manam.o.man

2 سال پیش و 9 ماه قبل
  • آرمبنا .. : بابات اون بالا از روسری گذاشتن ننت چقدر استقبال کرد که به صورت نسبی وقتی برای پوزش در ادامه مطالب دیگر داشته باشد وقتی به کمی اونطرف تر از خودشون در ابعاد اجتماعی اعمال نظر نداشتند چون همه رودون لزوماً سنخیتی با هر مارو

   1 هفته, 1 روز

  • آرمبنا .. : وقتی گفتی خوشگل عشق دروغه یا مادرت داروغه بود یا پدرت آزادیخوااه که چرا بعدن زن آهنگین نگرفت اول بمنظور خودکفایی

   2 ماه پیش, 1 هفته

  • آرمبنا .. : چرا خودم و قاطی کار هر کسی نمیکنم کمک کرده کنجکاوی های دیگری داشته باشم چون اگر دست سرنوشت هر کی و از عالم غیب بخونم به خدا اعتماد نمیکنم قبل از اینکه از فاز دانستنی به فرم دوست داشتنی تغییر شخصیت بدهم برای ضربدر من هر ش

   2 ماه پیش, 1 هفته

 • مهم نیست که اخرین زلزله زندگی ات چند ریشتر بود...
مهم نیست که در ان زلزله چه چیز هایی از دست داده ا
 • مهم نیست که اخرین زلزله زندگی ات چند ریشتر بود...
  مهم نیست که در ان زلزله چه چیز هایی از دست داده ای...
  مهم این است که دوباره از نو بسازی
  بهانت را...
  زندگی ات را ...
  باورت را....
  " مهم شروع دوباره است "

  • آرمبنا .. : این کثافت کیه اومده چپیده در گروه تیتام تو که زندگیتو قمار این بشناس و نسناسا کردی کارت نرم افزاریت اینه : پاکش کنی در اسرع وقت فهمیدی دوست اجتماعی من یعنی چی یا شک داری

   1 روز و 10 ساعت قبل

  • آرمبنا .. : چیزی در مورد هم زمانیای الهی میدونی که وقت اینکه ناکسین بخور بخور میکنن اگر نوکیسه ای خودش و در چاه زخندان منی همراه بکنه هم زبانی ها در حاصل جمع کم نمی آورند که از فرط خوش معتدل به پیوست ناخوشیهای همه به طور پریودیک تغی

   4 روز پیش و 8 ساعت قبل

  • آرمبنا .. : اونیکه من و آویزون خودش کرد چون آب و تاب به حضور من در جایی نداد نظر من و جلب نکرد دوست میداشت بهانه های دیگر دنبال نقطه هایی که به دیگران میده رو نگیرند فقط همین که بدونه طرف طالبی حقیقی یا کاذب دارد ایرادش نیست د

   3 هفته پیش, 1 روز

  manam.o.man

  3 سال پیش و 2 ماه قبل
 • ♪چقدر سختھ

♬وقتے دلت گرفتھ
♪بیخودے بھ
♬گوشیت زل بزنے
♪درحالے کھ میدونے
♬هیچ کسے هیچ جاے
♪این
 • ♪چقدر سختھ

  ♬وقتے دلت گرفتھ
  ♪بیخودے بھ
  ♬گوشیت زل بزنے
  ♪درحالے کھ میدونے
  ♬هیچ کسے هیچ جاے
  ♪این دنیا حواسش
  ♬بهت نیست

  • آرمبنا .. : چرا این همه چرخیدی و تفحص کردی دوست مایدار بیکسی به پستت نخورده که قادر باشه سازه ای رو از روی توافق عددی بر کیفیت تضمینی

   2 هفته پیش

  • آرمبنا .. : سوار کنه و رندوم وار به فرد دیگری هر جای همون کارو طوری بسپره که از آغاز معامله سرانجام داشته باشد و همه پول تازه چاپ به جهت محضر همین احداثی اخیر به شرط عدم دخالت هیچ ناظری مادوارانه در وقت تحویل یکجا رونمایی شو

   2 هفته پیش

  • آرمبنا .. : نکمه در پاسخ نه کسی نکره نردبانی ندایی بی آواز سر میدهد یا بیخودی بده نده راه می اندازند برای اتصال به من

   2 ماه پیش, 1 هفته

  manam.o.man

  3 سال پیش و 5 ماه قبل
  • آرمبنا .. : حال امروز و آینده نیکان تو به اعمال نظر آزاد عزراییل وابسته است که اگر آن یک به روال معمول معدوم کند قابلی پابرجا نمیشود

   2 ماه پیش, 1 هفته

  • آرمیتا .......................... : من در گروه هیرکانیان عضویت نداشتم فقط تردد_. کردم ولی خودشون یکی از آیدی های که ساخته بودم رو بصورت یادگاری اونجا دایر کردند کار مدیر نباشه کار کی میتونه باشه آفا روبه!

   1 سال و 3 ماه قبل

  • . . . . : :[[\/]]

   1 سال و 4 ماه قبل

  manam.o.man

  3 سال پیش و 5 ماه قبل
  • آرمبنا .. : تونستی حرف دل خودت و به سمع کسی برسونی که کیر سایرین بصورت ثابت همیشه کوتاه بمونه و در هر ۲ صورت مال خودت چطور

   3 ماه پیش

  • آرمبنا .. : به نظر من این صحیح نیست بعضی ها روی قوانین شرعی zoom کنند که تساوی خواهی و عدالت از اونجاها استخراج شود و اگر مطابق میل نبود در تک تک موارد آن دست برده شود تجربه ثابت کرده است چون کسب دانش و شعور مشمول مرور زمان است هر ش

   5 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • اسم/ نام مستند : مکربون چرا وقتی نیش دارو نمیزنن چیزی نشون نم ی» یم

   6 ماه پیش و 2 هفته قبل

  ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
  1967 هواداران
  بازدیدکنندگان