سید اسد

(manesht )
 • سلاااااام دوستای گلم ...
اول هفته تون گلباران
یه سـلام گـرم
یه آرزوی زیبـا
یه دعـای قشنگ
 بـرای
 • سلاااااام دوستای گلم ...
  اول هفته تون گلباران
  یه سـلام گـرم
  یه آرزوی زیبـا
  یه دعـای قشنگ
  بـرای
  تک تک شما مهربانان
  الهـی
  روزگارتون بر وفق مراد
  غـم هاتـون کم
  و زندگیـتون
  پـراز عشـق و محبت باشـه

 • ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ 
ﺩﻭﺳﺘﺎن وعزیزانم ﺧﻮﺏ باشد
ﻭﻟﺒﺨﻨﺪﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮﻟﺒﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮﺍﻳﻢ ﮐﺎﻓﻲ ﺳﺖ
ﺩﺭﺍﻳﻦ روز زیب
 • ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ
  ﺩﻭﺳﺘﺎن وعزیزانم ﺧﻮﺏ باشد
  ﻭﻟﺒﺨﻨﺪﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮﻟﺒﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺑﺮﺍﻳﻢ ﮐﺎﻓﻲ ﺳﺖ
  ﺩﺭﺍﻳﻦ روز زیبای تابستونی ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
  ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺖ ﻣﻴﺴﭙﺎﺭﻡ
  ﻭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪﻳﻪ
  "ﺳﻼﻣﺘﻲ"ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪﻡ

  ادامه... دوستان
  • متحد پرچ
  • میراندامیراندا ایرانا
  • کندوکاوماشین -بالابر نفر-
  • omid_dj iran
  • شهاب غریبه ی آشنا
  • پریسا رحیمی
  • ۩۞ جامِ معرفت ۞۩
  • محمد كرماني
  • بانوی زهرایی
  • mona afarideh
  • miss m m
  • علی حسینی
  • حسن عبدالهی
  • amir khodabandehloo
  • alireza goolball
  • hazrate fatemeye zahra salam ollah alayha
  2878 هواداران
  بازدیدکنندگان