00000 هه

(mansour25 )

اینو ﺑﻔﻬـﻡ لعنتی


ﺍﮔﺮ خیانت ها تو ﺗﻼﻓﯽ نکردﻢ


ﻧـَﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻠﺪ ﻧبودم

نـه

ﺍﮔﺮ ﺗﻼﻓﯽ میکردم

ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ بی لیاقت ﮔﻔﺘه بودم ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯿﺸد

  ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩم بود لعنتـــی..M

 • 00000 هه : فرید:دلشکسته:☜اینجا مجازیه...  -_-بعضی پسرا پاچه خوار... بعضی دخترام بی بندو بار...... خیلیام که هر روز آلبوم تازه از عکساشون میدن بیرون                      دل نبند...دل بستی دل بِکن...✘

  1 روز و 2 ساعت قبل

.ﮐـــﺎﺵ ﻣــــﻦ ﻫــــﻢ ﮐـــﺴـــﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷــــﺘــــﻢ . . .
ﮐـــﻪ ﺑــــﺎ ﺑـــﺴـــﺘــــﻦ ﭼـــﺸـــﻤـــﺎﻧــــﻢ . . .
ﺣـــﺲ ﻗـــﺸـــﻨـــﮓ ﻧــــﮕـــﺎﻫـــﺶ ﺭﺍ ﺍﺣــــﺴـــﺎﺱ ﻣــــﯿـــﮑـــﺮﺩﻡ...
ﺑـــﻮﯼ ﻧـــﻔـــﺴــــﻬـــﺎﯾـــﺶ ﺭﺍ ﻣـــﯿـــﺸـــﻨـــﯿـــﺪﻡ . . .
ﮐـــﺎﺵ ﻣـــﻦ ﻫــــﻢ ﮐـــــﺴــــﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷــــﺘــــﻢ . . .
ﮐــــﻪ ﺣـــﺘــــﯽ ﻭﻗــــﺖ ﻧـــﺒــــﻮﺩﻧــــﻢ . . .
ﻋـــﺎﺷـــــﻘــــﻢ ﺑــــﺎﺷــــــﺪ . . .
ﮐـــــﺎﺵ . _

ادامه... دوستان
 • حسین ناظم
 • پارسا0 نننننننن
 • Omid Ss
 • نازگل بابایی
 • hooshang badiee
 • فناوری اطلاعات پارمیس
 • bahman mohamad
 • @ ۰۰۰
 • محمد پورمحمد دعوی سرا
 • شاه دخت حلیمه
 • حسن د
 • مجتبي 1365
 • Babak Javaheri
 • ياسر- نصر پور
 • حسین آ.ز
 • محمد زنگنه
116 هواداران
بازدیدکنندگان