محسن شهیدی

(mardebozorg )

رفته بودم قصابی ، خیلی هم شلوغ بود
قصابه ، گوشت هرکی آماده میشداینجوری صداش میزد:

گوساله کی بود ؟؟
گوسفند بیا جلو !:sheep:
به یکی هم گفت: تو گوسفندی؟؟:sheep:
گفت نه آقا من گاوم:cow:
خوشبختانه من جیگر خواسته بودم
گفت جیگر بیاد جلو: :

دانشگاه چیست؟ :


سرزمینی است که پسرا برای فرار از سربازی و دخترا برای پیدا کردن شوهر به آن پناه می برند! :

ولی در نهایت پسرا آخرش باید برن سربازی ...

اما انصافا دخترا آرایشگرای خوبی میشن

ادامه... دوستان
 • محمد نیازی زاده ابرس
 • آیلین قادری
 • علی رستمی
 • ایمان ایمانی
 • solaleh ..d
 • ASSILA 00
 • سام برسام
 • توسکا توسکا
 • مهشاد موسوی
 • dokhi radmokhi b&fitnes
 • مجتبی محمودی
 • مادرم زهرا (س)
 • hamed kian
 • نازی صحرایی
 • btiz btiz
 • سهیل راد
524 هواداران
بازدیدکنندگان