مریم صالحی

(maryam1818 )

مریم صالحی

4 ماه پیش و 2 هفته قبل
 • دیشب دوباره خواب دیدم
همان خواب تکراری
باران میامد
تو آمدی
چتر نداشتی‌
لباس گرم نداشتی‌
حرفی‌
 • دیشب دوباره خواب دیدم
  همان خواب تکراری
  باران میامد
  تو آمدی
  چتر نداشتی‌
  لباس گرم نداشتی‌
  حرفی‌ برای گفتن نداشتی‌
  قصد ماندن نداشتی‌
  پای رفتن داشتی
  رفتی‌
  باران هنوز میامد

  ادامه... دوستان
  • فریماه جان بزرگی
  • میلاد خجسته
  • پریشون *
  • محمود فرجی
  • مردان راه
  • محمدطاها طباطبایی
  • نیما62 ...
  • اقبال تاشلی پور
  • نازنین محمدی
  • یونس ذاکری فرد
  • شاهین امینی
  • saeed kh
  • mr farhad
  • milad emadi
  • reza nasiry
  • Nima tabrizi
  1388 هواداران
  بازدیدکنندگان