محمد  

(maziar6031 )

انسان با سه چیز مغرور میشود نامِ بزرگ خانهِٔ بزرگ لباسِ فاخر اماااا افسوس که بعد از مرگ!!! نامش... مرحوم خانه اش ... قبر لباسش ... کفن بر چرخِ فلک مَناز که کَمَر شِکَن است بررنگِ لباس مَناز که آخر .... کفن است مغرور مشو که زندگی چند روز است در زیرِ زمین شاه و گدا یک رَقَم است.

تصمیم ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺻﺒﺮﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽﻋﺒﺎﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﻗﻌﯽﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﻤﻨﺎﻣﯽﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻗﻠﺒﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ‏ﺧﺪﺍﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻥ

ادامه... دوستان
 • ¡¡Am¡r@l tkd
 • muhamad rashvand
 • نیلوفر آریا
 • یا حیدر (علیه السلام)❀
 • رامین صابری Romaak.ir
 • ali
 • KAREN T.M
 • ✨لیلی ام✨
 • sara 123
 • @. ....
 • mohamad sohrabi
 • احمد دي جي
 • MAMMUT ►
 • .... ...
 • Asra Manswr
 • arezo salimi
1972 هواداران
بازدیدکنندگان