mehrab Masih

(mehrab5410 )

What screws us up the most in life is the picture in our head of how it is supposed to be.
آنچه که باعث پیچیدگی در زندگی می‌شود، تصویری است که در ذهن خود داریم از اینکه زندگی چگونه باید باشد

 • MehrsA M-M : خاهش...من شیش ربع کم میام

  5 روز پیش و 21 ساعت قبل

 • mehrab Masih : ممنون

  5 روز پیش و 21 ساعت قبل

 • MehrsA M-M : هرطور راحتی

  6 روز پیش و 14 ساعت قبل

طبیعت تنها دم شیر را به ما نشان می دهد. اما من شک ندارم که این دم همان شیر است؛ گرچه آن شیر نمی­ تواند به علت بزرگی زیادش خودش را به ما نشان دهد.

آلبرت انیشتین

 • rha ' : خدافز

  3 هفته پیش و 4 روز قبل

 • mehrab Masih : خدانگهدار

  3 هفته پیش و 4 روز قبل

 • rha ' : عاها تچکر

  3 هفته پیش و 4 روز قبل

مفهوم زیبایی از نظر افراد مختلف متفاوت است. بعضی آن را فقط در ظاهر افراد می‌دانند در حالیکه بعضی آن را در ارزش‌های درونی تعریف می کنند. در حالت ایده آل هر دو این ویژگی‌ها مد نظر می‌باشد. زمانی ما میتوانیم فردی را زیبا بخوانیم که هم در ظاهر زیبا به نظر برسد و هم احساس زیبایی درونی داشته باشد. ما مجبوریم بپذیریم که زیبایی ظاهری تنها جزء بسیار کوچکی از زندگی مارا تشکیل می‌دهد.
خلیل جبران بسیار زیبا گفته است که : زیبایی در ظاهر نیست بلکه نوری در درون قلب است.
مشابه همین مفهوم در مورد مروارید‌ها وجود دارد، آن‌ها دردرون صدف‌ها زندگی می کنند درحالیکه توجه ویژه ای برای جذابیت، درخشش و ارزش آن‌ها وجود دارد.
از آغاز زندگی بشریت تا کنون این بسیار شگفت انگیز بوده است که وقتی مروارید از درون صدف خود خارج می‌شود دیگر رشد و نمو بسیار برای آن سخت خواهد بود.
ما از نقش مروارید‌ها در جواهرات لذت می‌بریم ، آن‌ها بازتابی از زندگی هستند و پر از احساسات، به طوری که کلمات قادر به بیان آن نیست.

گاهـــــــــــــی آنچنان مزخرف می شــــــوم
که برای دیگـــــــــران قابل درک نیستـــم…
حتی عزیــــــــــزترین کســــانـــــم را از خــــــــــــودم می رانم
اما در آن لحظه در دلــــــــــم آرزو دارم بگـــــــــویند:
' می دانم دســــــت خودت نیست، درکــــــــت می کنم '**
**دلت که گرفته باشد …
شادترین آهنگها روضه خوانی میکنند …
شلوغ ترین مکانها ، تنهاییت را به رخت میکشند …
و شادترین روزها برای تو غمگین ترین روزهاست …
دلت که گرفته باشد ، نغض میشود همه قانونها …

ادامه... دوستان
 • MehrsA M-M
556 هواداران
بازدیدکنندگان