میثم آتشی

(meysam1985 )

میثم آتشی

1 سال و 3 ماه قبل

خمیده پشت از آن دارند پیران جهان دیده
که اندر خاک می جویند ایام جوانی را

 • Ali baba : عاقا ما تو خیابون داشتیم راه میرفتیم یه دفعه یه دختری رو دیدیم دنبالش رفتیم تا یه حدودی دیدم گوشیشو ورداشت تو گوگل سرج کرد فانی گروپ بعدش یچی براش اومد گزینه اول رفت داخل منم موندم چی بود شما سرج کنین ببینید چی بود که ا

  1 سال و 3 ماه قبل

میثم آتشی

4 سال پیش و 3 ماه قبل

دوست مجـــــــازي من !!!
دوست مجازی من ...
چند وقت است برایت مینویسم
و تو میخوانی
وگاهی تو مینویسی و من میخوانم
دوست مجازی من
این روزها درد دلهایمان را
به زبان نمی آوریم
تایپ میکنیم
مانده ایم اگر این دنیای مجازی نبود
روی دیوار احساس چه کسی مینوشتیم
نامت زیباست اما افسوس مجازی هستی
پشت هر یک از این نوشته ها یک نفرنشسته است
میخواند،فکر میکند،گاهی هم گریه میکند،یا میخندد
برای چند دقیقه هم که باشد
از دنیای واقعی مرخصی میگیری
مینشینی برای دل خودت
گاهی هم شب و روز میچرخی در این دنیای رمز دار
ولی میدانم
قدر تمام لبخندهایت تنها هستی
اگر همدمی بود که مجازی نمیشدی
شاید این معجزه ی مجازی بودنت باشد
دوست مجازی من
بودنت را قدر میدانم.

میثم آتشی

4 سال پیش و 3 ماه قبل

عـشـق هـمـیـن اسـت کـه بـخـواهـی . . !
چـه سـه چـرخـه ی کـوچـکـی را
چـه هـکـتـارهـا زمـیـن
چـه زنـی را
چـه مـردی را . . !
عـشـق کـم و زیـاد نـدارد،
عـشـق
یـعـنـی هـر چـیـزی کـه
بـا "هـمـه ات" بـخـواهـی . . .

میثم آتشی

4 سال پیش و 3 ماه قبل

من یک ارديبهشتي ام!
نشانم فرشته پاکی ست
هوای خوبی دارم
شایدم حوا . . .
به لبخندهای یه اديبهشتي دلگرم شو !
کنارش قدم بزن و دستاشو محکم تو دستات نگه دار . . .
سعی کن پیشش خودت باشی ، نه یه مشت حرف و ادعا ...!
با تمام وجود باهاش باش
مطمئن باش جوری جواب قدردانی هاتو میده که
احساس میکنی وقتی داریش
خوشبخت ترین آدم روی زمینی !!!
و من ارديبهشتي ام
مغرورم ، اما اگر دل بدهی . . .
غرورم را فرش زیر پایت میکنم !
خودخواهم ، اما اگر دل بدهی . . .
تمام خواسته هایم در تو خلاصه میشود !
لجبازم ، اما اگر دل بدهی . . .
آتش میزنم هر آنچه با تو سر لج دارد !
آری ...
من یک ارديبهشتي هستم
من بیهوده سخن نمیگویم اما هر آنچه میگویم از دل است ؛
آن را باور کن . . .
من در راه رسیدن به هدف از مسیر لذت میبرم
من یک ارديبهشتي هستم ، حسودم در عشق . . .
دلم زود میشکند
یه ارديبهشتي یا نمیگه دوست دارم
یا وقتی که گفت و دستاتو گرفت بدون تا آخرش هست
"چون عاشق عشقای افلاطونیه"
پس
هیچ وقت به عشقش شک نکن و از دستش نده . . .
و من یک ارديبهشتي ام!!!

 • Mitra Banoo : پایدار باشید در پناه یکتا

  1 سال و 3 ماه قبل

 • سینا ایمانی : لایییییک . محبوبی (gol)

  1 سال و 3 ماه قبل

 • وحید Vahid : محبوب شدی بزرگوار (gol) بمحبوب (ghalb)

  1 سال و 3 ماه قبل

ادامه... دوستان
 • مریم صالحی
 • Fati ...
 • مبینا A
 • fateme Ban00
 • سامان مشفق
 • s . m . m
 • Kosar ...
 • طراوت بهرامی
 • امیر علیزاده
 • شاداب ر
 • #fatemeh #
 • محیا ...
 • Asra Manswr
 • فریبا F
 • shina Irani
 • غزل .
19 هواداران
بازدیدکنندگان