آقا معین

(mfaafm )

آقا معین

2 هفته پیش و 5 روز قبل

****


یک لحظه نشستن کنار تو
آرام گرفتن در آغـوش تو
و دل سپردن بہ آرزو های دل پسنــد،
حالم را عوض می کند!
چقدر خوشبخـتم که تو را دارم خدا جان!

****


ساده و پــاک باش …
صدای خدا را در قلبت بشــنو!
با چشمانی مطهر،به زندگی نگاه کن
آنگاه خواهــی دانست که
تنها نام خــدا کافیست

****


آرامش چیست؟ نگاه به گذشته و شکر خدا
نگاه به آینده و اعتماد به خدا
نگاه به اطراف و جستجوی خدا
نگاه به درون و دیدن خدا
لحظه تان سرشار از بوی خدا!

****

ادامه... دوستان
 • حاج رضا ... ...
 • زهرا و
 • وحید vahid
 • mobina _
 • مرکز مشاوره ایران تحصیل
 • sarina .R
 • dotdotdot dot
 • احمد آذری هریس
 • خیام می
 • ناصر غلامی هوجقان
 • sadaf mohamadi
 • Setayesh Khaksar
 • arrnold rezaei
 • مصطفی s..v
 • حمید .
 • رامین ...
2723 هواداران
بازدیدکنندگان