میلاد مرادی

(milad0061 )

میلاد مرادی

1 روز و 11 ساعت قبل

همه ما یک نفر را
یواشکی دوست داریم...........یک نفر که تمام هستیمان
در خندیدنش خلاصه میشود.....یک نفر که بودنش را
به هر چیزی ترجیح میدهیم.....و قاعدتا آن آدم هرگز مال مانیست
چون نمیخواهد که باشد ......آن آدم دوستداشتنی
معمولا دیگران را و تنهایی را ....و سن و سال را و فاصله را
به ما ترجیح میدهد ......و ما به ترجیحش احترام میگذاریم
آن آدم عموما از حال ما بیخبر است ..... چون اصلا بود و نبودمان
فرقی به حالش ندارد .....آن آدم همیشه ....دوستداشتنی ما خواهد بود
بی آنکه بخواهدمان ..... و این دردیست که تا ابد
برشانه هامان سنگینی میکند.

میلاد مرادی

1 روز و 13 ساعت قبل

همه ما یک نفر را
یواشکی دوست داریم...........یک نفر که تمام هستیمان
در خندیدنش خلاصه میشود.....یک نفر که بودنش را
به هر چیزی ترجیح میدهیم.....و قاعدتا آن آدم هرگز مال مانیست
چون نمیخواهد که باشد ......آن آدم دوستداشتنی
معمولا دیگران را و تنهایی را ....و سن و سال را و فاصله را
به ما ترجیح میدهد ......و ما به ترجیحش احترام میگذاریم
آن آدم عموما از حال ما بیخبر است ..... چون اصلا بود و نبودمان
فرقی به حالش ندارد .....آن آدم همیشه ....دوستداشتنی ما خواهد بود
بی آنکه بخواهدمان ..... و این دردیست که تا ابد
برشانه هامان سنگینی میکند.

میلاد مرادی

1 روز و 16 ساعت قبل

#تا_پاییز_هست_دستم_را_بگیر
#با_خودت_ببر_به_تماشای_برگریزان
#مــــرا #به #بهانـــه #بارانــ
#زیـــر #چتــرت #محڪم #بگیر..
#برایم، #از_عاشقانـه_هایمان _بگو!
#و_در_گوشــم_زمزمــه_کن
#شــعر_دوســت_داشتن_را

ادامه... دوستان
 • به یاد .....
 • بانوی موسیقی و شعر
 • Maryam Mehry
 • یاس ..
 • . محمدی
 • parisa 73
 • هانیه ...
 • ოձħ§ą :-)
 • ...Nafas... ارامنش
 • sare ....
 • ☘️قاسم ☘️
 • Kosar Kosar
 • _N_ Signora
 • Saji J
 • مهدیه ...
 • ✨ᕮՆï ✨
511 هواداران
بازدیدکنندگان