⇡ ↲【FakE GiRL 】 ↳⇡ ..

(miss-sanaz )

⇡ ↲【FakE GiRL 】 ↳⇡ ..

1 سال و 4 ماه قبل
 • #سلـــــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــــــ....
دیـــــــــــــــــــــــــــــــوثـــ
 • #سلـــــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــــــ....
  دیـــــــــــــــــــــــــــــــوثـــــــــــــــــا کدومـ #گورینـ......؟
  دلم برای همه تونـ... #یِــ ذره شوده بود ....
  من همه اشـ #3 ماه نبودمـ فقط...
  اومتمـ دیدمـ همه تونـ پروفـ هاتون رو #بستینـ....
  دلم برای اون #بیشوراییـ که من رو از #اددلیستشونـ توی همین 3 ماه انداختن #بیرونـ یا بدون #خودافسیـ گورش رو گم کردنـ و از هم میهنـ برفتنـ خعلیـ تنگ میشهـ ...
  خاک بر سرهـ #بیـ..معرفتتون که اینقدر کمـ #جنبه اینـ و با یکمیـ همـ نشینیـ با من شدینـ پا مثه #خودمـ بی معرفتـ...
  #امیدوـــــــــــــــــآرمـ هر جا هستینـ همیشهـ #موفق باشینـ رفقــــــــــــــــــــــــــا ...
  خعلیـ #دلتنگتون بودمـ و #غیبتهـ 3 ماهه ام همـ به دلیلـ برگشتنمونـ به تهرانـِ ...
  درگیره اسباب کشیـ و مشکلاتـ بودیمـ
  #عاشقتونمـ...دیوثـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  • ❄ مهرشاد ™ ❄ : سانی؟:| نیستی هنوز؟

   20 ساعت پیش و 41 دقیقه قبل

  • ❄ مهرشاد ™ ❄ : یادت باشه ها تنهامون گذاشتیو رفتی:| ولی دور از این جو عجب گروهی داری 4 ساله نفر چهارمم:|

   3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • α•Ryαηα•Z ツ : ساناییییییی؟

   9 ماه پیش و 2 هفته قبل

  ⇡ ↲【FakE GiRL 】 ↳⇡ ..

  1 سال و 7 ماه قبل
 • سلومـ...........
ی خبرـ#بـــــــد........ 
بایــــــــــد بگمـ کهـ من ی دوستـ #بیشور دارمـ 
اصنـ
 • سلومـ...........
  ی خبرـ#بـــــــد........
  بایــــــــــد بگمـ کهـ من ی دوستـ #بیشور دارمـ
  اصنـ هم #نَدوستَمِشـ....
  خیلیـ امـ #بامعرفتـ...وخنگولهـ...
  مــــــــــــــــــــآ #گندترینـ... رفقــــــــــــــــــــــــــآییمـ
  تولدشـ #نیسـ.... اصنـ امـ موبارکـ #نیسـ...
  ایچــــــــــــــالاـ 100000000000000000 #نشهـ....
  ایچالا همیشهـ در کنار خانوادهـ اتـ #نباشیـ...
  اصنـ #بمیریـ... ایچالا خخخخـ
  [ هر چیـ #هشتکـ دارهـ رو برعکس کُنـ سارا #خنگولیمـ ]
  [عاشقتمـ دیوونهـ.... خوشالمـ خودآ تو رو آجویـ مَن کردهـ]

 • ﺑــﻪ ﮐــﺴﯽ ﺑـﯿـﺸــﺘـﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺑــﺎﺭ #ﺯﻧــﮓ ﻧــﺰﻥ ،

ﻭ ﺑــﻪ ﭘـﯿــﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺩﺍﻣــﻪ #ﻧــﺪﻩ ،

ﮐــﺠـﺎﯾـﯽ
 • ﺑــﻪ ﮐــﺴﯽ ﺑـﯿـﺸــﺘـﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺑــﺎﺭ #ﺯﻧــﮓ ﻧــﺰﻥ ،

  ﻭ ﺑــﻪ ﭘـﯿــﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺩﺍﻣــﻪ #ﻧــﺪﻩ ،

  ﮐــﺠـﺎﯾـﯽ . . . ؟ #ﻧـﮕــﺮﺍﻧـﺖ ﺷــﺪﻡ . . . !

  ﮐـﺎﻓـﯿــﻪ #ﯾـﻪ ﺑـﺎﺭ ﻓــﺮﺳـﺘـﺎﺩﯼ !

  ﺑـﺎ ﻫـﯿــﭻ ﮐـﺲ ﺑـﯿـﺸـﺘـﺮ ﺍﺯ ﯾـﻪ ﺑــﺎﺭ ، ﺯﻣـﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ #ﺁﻧـﻼﯾـﻨـﻪ ﭼــﺖ ﻧـﮑـﻦ !

  ﺍﮔـﻪ ﻣـﯿـﺨـﻮﺍﺳـﺖ ﺑـﺎهـاﺕ #ﺣـﺮﻑ ﺑـﺰﻧـﻪ ، #ﺳـﺮﮔـﺮﻡ ﯾـﮑﯽ ﺩﯾـﮕﻪ ﻧـﻤـﯿـﺸـﺪ . . .

  ﺩﻧـﺒـﺎﻝ ﺍﻭﻧــﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑــﺪﻭﻥ ﻣـﻘـﺪﻣــﻪ #ﯾـﻬــﻮﯾـﯽ ﺭﻓـﺘـﻦ #ﻧــﺮﻭ !

  ﺍﮔـﺮ #ﻣﯿـﺨـﻮﺍﺳﺘـﻨـﺖ ﭘـﯿـﺸــﺖ ﻣـﯿـﻤــﻮﻧـﺪﻥ . . .

  ﺑـﻪ ﮐـﺴﯽ #ﺍﺻــﺮﺍﺭ ﻧـﮑﻦ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﺤـﺒـﺖ ﮐـﺮﺩﻥ ﺑـﺎ ﺗــﻮ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺑــﺪﻩ !

  ﭼــﻮﻥ ﺍﮔـﻪ ﻣﯿـﺨـﻮﺍﺳـﺖ ﺧـﻮﺩﺵ ﺑـﺎهـاﺕ #ﺻـﺤـﺒـﺖ ﻣـﯿـﮑــﺮﺩ . . .

  ﺑـﻪ ﮐـﺴﯽ ﮐـﻪ #ﻓــﺮﻭﺧـﺘــﺖ ﻫـﯿـچـوﻗـﺖ #ﻓــﺮﺻــﺖ ﺑـﺮﮔـﺸـﺖ ﻧــﺪﻩ !

  ﺗــﻮ #ﺑـﺎﺯﯾـﭽــﻪ ﺩﺳــﺖ ﻫـﯿـﭽــﮑـﺲ ﻧـﯿـﺴــﺘـﯽ . . .

  ﺑــﺎ ﮐـﺴﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻬــﺖ #ﺑـﺪﯼ ﮐـﺮﺩ ،

  ﺑـﺨـﺎﻃــﺮﺍﯾـﻨـﮑــﻪ #ﺩﻭﺳـﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺑــﻪ ﺁﺳـﻮﻧــﯽ ﺁﺷـﺘﯽ #ﻧـﮑـﻦ !

  ﭼــﻮﻥ ﺍﻭﻥ #ﻣـﻘــﺼــﺮﻩ ﻭ ﺍﺷـﺘــﺒـﺎﻩ ﮐــﺮﺩﻩ ،

  ﺍﮔــﺮ #ﻗــﺪﺭﺗـﻮ ﻣـﯿـﺪﻭﻧـﺴـﺖ ﺩﺭ ﺣـﻘــﺖ ﺑــﺪﯼ ﻧـﻤـﯽ ﮐــﺮﺩ . . .

  ﻣــﯿـﺪﻭﻧـﻢ ﺳـﺨـﺘـﻪ ،

  ﻭﻟـﯽ ﺑـﺎﯾــﺪ #ﻗـﻠـﺒـیـ..ﻗــﻮﯼ ﻭ #ﺷـﺨـﺼـﯿــﺘـیـ..ﻗــﻮﯼ ﺗــﺮ ﺩﺍﺷـﺘـﻪ ﺑـﺎﺷـﯽ !

  ﺗــﻮ ﺑـﺎ ﺍﯾـﻨـﮑﺎﺭ ﺑـﻪ #ﻧـﻔـﺴــتـ..ﻋــﺰﺕ ﻣـﯿـﺒــﺨـﺸــﯽ ﻭ #ﺷـﺨـﺼـﯿـﺘـﺖ ﺭﻭ ﺣـﻔـﻆ ﻣـﯿـﮑـﻨـﯽ ،

  ﯾــﺎﺩﺕ ﺑـﺎﺷــﻪ ﺗــﻮ #>/ﺧـــﺪﺍ ﻧـﯿـﺴــﺘـﯽ ﮐـﻪ ﺍﮔــﻪ ﮐـﺴﯽ ﺗـﻮﺑــﻪ ﺷﮑـﺴـﺖ ﺑـﮕﯽ ﺑــﺎﺯ ﺁﯾــد......ـ:)

  • ➋➊ ✌ : دلمون تنگ شد ولی :_) موفق باشی در کل (ghalb)

   6 ماه پیش

  • ➋➊ ✌ : ساناز :) روز دختر مبارکت (ghalb)

   6 ماه پیش

  • ✌️✘ℳσცɨŋム ✘✌️ : post jdidm

   7 ماه پیش

  ⇡ ↲【FakE GiRL 】 ↳⇡ ..

  1 سال و 9 ماه قبل
 • سلامـ.... پستــــــــــ آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــر...
بچه هـــــــــــــــــــا من برا
 • سلامـ.... پستــــــــــ آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــر...
  بچه هـــــــــــــــــــا من برای یـ ازمونه خیلی مهم نیستمـ... به مدت 2 ماه ...
  و چیزه دیگه ای هم که همه تون به طوره متفرقه بهتون گفتم و به بعضیا نگفتم و یا یادم رفته اینه که من 16 سالمهـ... و برای امنیت در سایت و چرت و پرت های دیگران به توصیه یکی از بهترین داداشامـ... سنم رو بالا تر میگفتمـ... و باید بگمـ متاسفمـ.... ببقچید پیلیز من رو... :)
  نکته1: مواظب خودتون باشید و بدونید خیلی دوستت دارمـ چه اونایی که ادد لیستمنـ چه اونایی که باهاشون حرفیدم و رفیق حسابشون کردمـ...
  نکته2: هوای پروفم رو پیلیز داشته باشید و پستای اخرم رو به 100 تا لایک برسونیـ...ـد... خخخخـ..
  نکته3: توی اولین و چهارمین گروهه پروفم بعضوید پیلیز...(بکس خــــــــــــآصــــ... و دیوثــــ آباد)
  نکته4:فعالیت توی گروهــــــــــــــــآمـ یادتون نره و بدونید واقعا نیاز دارمـ به فعالیتتونـ ....
  نکته5:شیلانـــــــــــــــــــ و ترســــــــــــــــــــــــــا هستنـ و شوما دو تا جیگر بدونید که تمامه برتری گروه به فعالیته خیلی زیادهـ.. ترســــــــــــــــــــــآ حواست باشه اعضای زیاده گروه اصلا اصل نیست و بیشتر فعالیته .. طرف بوده گروهش 500 تا عضو داشته شده گروههـ 12 سایتـ...ـه پس فقط پست بزارید و بقیه رو هم تشویق به پست گذاری کنید ..
  نکته6: مهیـ.... و علیـ و کسریـ و عرفانـ و نگــــــــــــار و نجمه و سحر و زهــــــــــــــــــــــرا و بقیه رفقــــــــــــا حواستون به گروه باشه و خواهشــــــــــــــــــــــــــآ پست بزارید و دوستتون دارمـ....
  نکته7:امیر حسین داداشمـ قوی باش مثه همیشهـ...
  نکته8:نازیـ موفق باشی خواهریمـ....

  [ادامه...]

  • ⇡ ↲【FakE GiRL 】 ↳⇡ .. : بیا پست بذار زیاد که خوب بیاد بشه اولین گروه پروفت دیگه ... دِق دادی تو منو ":/

   1 سال و 8 ماه قبل

  • Aria mr.blue ツ : قرار شد باهم خخخخخخخ....من که بلد نیستم همچین حرکتی تو بلدی بگو انجام بدم بیاد اول خخخخ

   1 سال و 8 ماه قبل

  • ⇡ ↲【FakE GiRL 】 ↳⇡ .. : بمیر تو کلا خخخخخخخخخخخخخخخ .... میشه ی کاری بوکونیـ... گروهم بشه اولین گروه پروفتـ..؟":)(dd)(ehsasi)

   1 سال و 8 ماه قبل

  ⇡ ↲【FakE GiRL 】 ↳⇡ ..

  1 سال و 9 ماه قبل
 • آدمــــ وقتیـ پدر ندـــــــــآرهـ انگـــــــــــــــار خیلیـ تنهاستـ....
آدمـــــ وقتیــ پدر ندــــ
 • آدمــــ وقتیـ پدر ندـــــــــآرهـ انگـــــــــــــــار خیلیـ تنهاستـ....
  آدمـــــ وقتیــ پدر ندــــــآرهــ انگــــــــــــــار دیگهـ تکیه گاهیــ هم وجود ندـــــــــآرهـ....
  آدمــــ وقتیـ پدر ندـــــــــآرهـ انگــــــــــــــاردیگهـ کسیـ نیستـ بگه دخترهـ بـــآبــــآ/ پسرهـ بــــآبــــآ ...
  آدمــــ وقتیـ پدر ندـــــــــآرهـ انگــــــــــــار دیگهـ اغوشیـ نیستـ کهـ تخلیهـ بشیـ از تموومـ ناخوشی های روزتـ....
  آدمــــ وقتیـ پدر ندـــــــــآرهـ انگــــــــــــار دیگهـ کسیـ نیستـ که به حرفــــــــــــــــــآتــ گوش بدهــ ,بدونهـ خسته شدنـ...
  آدمــــ وقتیـ پدر ندـــــــــآرهـ خیلیـ تنهـــــــــــــــــــآستـ خیلیـ..... مثهـ من و خیلیـ از اوناییـ که اسم یتیمـ رو یدک میکشنـ..
  هوــــــــــــــــــــــــآیـ این آدمـــــــــــــــــا رو هیچکیـ ندـــــــــــــــــــــــآره غیر از خودِ خدـــــــــــــــــآ و کمرِـ همتـ خودشونـ....
  بهـ یکی از عزیز ترینـ هــــــــــــــــــــآمـ تسلیتـ میگـمـ کهـ باید تیکه کنهـ به کمره همتهـ خودشـ....
  متـــــــــــــــــــــــــــآسفمـ داداشــــــــــــــــــهـ عزیزمـ....
  در هر شرایطیـ رو من حساب کنـ...

  ⇡ ↲【FakE GiRL 】 ↳⇡ ..

  1 سال و 9 ماه قبل
 • سلامـ......... (hihi) 
باید بگم که من شرمنـــــــــــــــــــــــده یـِ دوستمـ....
یـِ دوست که نهـ
 • سلامـ.........
  باید بگم که من شرمنـــــــــــــــــــــــده یـِ دوستمـ....
  یـِ دوست که نهـ...
  یـِ همـــــــــــــــــــراه و همدمـ....
  یـِ مهربـــــــــــــــــــونـ...
  یکیـ... که همیشه هوامـ رو داشتهـ...
  و خیلی وقتـــــــــــــــــــا به وراجی های بی پایانمـ گوش داده و بهترین بوده برامـ...
  و همیشه دوستشـ دارمـ و هیچ وقت فراموشش نمی کنمـ...
  یکی که با نو شدنهـ سال اونم بزرگ میشه و شده 18 سالشـ.... (1/1)
  عرفـــــــــــــــ:))))))))ــــــان داداشیمـ خیلی خیلی دوستت دارمـ..:]
  مرسی که در هر شرایطی کنارمـ بودیـ...
  امیدوارمـ همیشه خوشحال و خندون باشیـ و در کناره تمام کسایی که دوستشون داریـ...
  بازمـ متاسفمـ و امیدوارم همیشه بهترین ها رو داشته باشی خرهـ...
  زیادی دیگه احساسیـ و با ادب حرفیدمـ ... خخخخخخـ
  دوستت دارم روانیـ و دیوونه یـ خودمــــــ......

  ⇡ ↲【FakE GiRL 】 ↳⇡ ..

  1 سال و 10 ماه قبل [بازنشر از mhdi †]
 • ســــــــــــــــــلام✋
بِـــــه عـــــــــــــــلت تِرآفیــــکه فَــــردآ
 ســــآل نـــوُ
رآ بــ
 • ســــــــــــــــــلام✋
  بِـــــه عـــــــــــــــلت تِرآفیــــکه فَــــردآ
  ســــآل نـــوُ
  رآ بـــــــه شـــومآ وخــــآونـــوادِه محتــــــرم
  تـــبریکـ عَــــــــرض میکونـــــــم
  .

  .

  .

  .

  .

  چیـــه اینتوریــی نِگآم میکونید
  یهـ بآرم خاسم مسه آدم بآتون بحرفم
  جنبه نَدآرین خـودتونو گم میکونید
  لطآفتـ به شــومآ گوسفَندا نیو مَده/:

  ایشآلآ سآلِع {95} تخمیــی تَــرین سآل بَرآتون باشه
  چآکِرِشُـوُمآ Me: sanazi✋
  And CopY frOm MaHi

  • ⇡ ↲【FakE GiRL 】 ↳⇡ .. : شلامـ شلیلـ.... (biggrin) (biggrin) (biggrin) (dd)

   1 سال و 8 ماه قبل

  • ♚ђ๏$³€ɨɲ ♚ : دیوث سلامت کوووو؟؟؟؟؟؟؟!

   1 سال و 8 ماه قبل

  • ♚ђ๏$³€ɨɲ ♚ : ب تو رفتم ....خودت خلی کثافت

   1 سال و 8 ماه قبل

  ⇡ ↲【FakE GiRL 】 ↳⇡ ..

  1 سال و 10 ماه قبل
 • ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ: ✘ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺖ 100 ﻧﻔﺮ ☜on☞ ﺑﺎﺷﻦ✘

✔️ﻭﻟﯽ نتوﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪوﻡ ⇍ﺩﺭﺩ ﺩﻝ⇏ ﮐﻨﯽ✔️

✖️ﻭ فقط
 • ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ: ✘ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺖ 100 ﻧﻔﺮ ☜on☞ ﺑﺎﺷﻦ✘

  ✔️ﻭﻟﯽ نتوﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪوﻡ ⇍ﺩﺭﺩ ﺩﻝ⇏ ﮐﻨﯽ✔️

  ✖️ﻭ فقط ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﺭﺩﻫﺎتو ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ✖️

  √ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ فـــــــــــــــقط لایــــــــــــــک کنن...√

  هــــــــــツـــــــــه

  ادامه... دوستان
  • Aria mr.blue ツ
  • ѕσηι αω
  • -乙ɦЯω- .
  • | ● η α ᴊ м є н ● |
  • ☠erғαɴ☠ .
  • mhdi †
  • ᙢᗩᖺᙢᗢᗢᖱ ...
  • sara s.p.h
  • α•Ryαηα•Z ツ
  • amir hossein boroumand
  3328 هواداران
  بازدیدکنندگان