D a w y a n a ๏̯̃๏

(miss79a )

D a w y a n a ๏̯̃๏

3 هفته پیش و 4 روز قبل
 • زَمآن چیزِ عَجیبیست !
میدَوَد ..
جِلو میرَوَد ..
وَ دوست دآشتَنی تَرین آدَم هآیِ زِندِگیَت رآ یآ
 • زَمآن چیزِ عَجیبیست !
  میدَوَد ..
  جِلو میرَوَد ..
  وَ دوست دآشتَنی تَرین آدَم هآیِ زِندِگیَت رآ یآ کُهنِه میکُنَد یآ عَوَض !
  بَعضی هآ یآ تَغییر میکُنَند بآ حَقیقَت دَرونِشآن مُشَخَص میشَود !
  زَمآن دیر یآ زود به تو ثآبِت خوآهَد کَرد کِه کُدآمِشآن [مآندَنی] اَند و
  کُدآمِشآن
  رَفتَنی !
  مَن آرِزو میکُنَم
  زَمآن بُگذَرَد و دُنیآ پُر شَوَد اَز آدَم هآیِ وآقِعی ..
  آدَم هآیی کِه نَه #زَمآن آنهآ رآ عَوَض کُنَد نَه زَمین .._

 • بدم میااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد (ajab) (ajab)
 • بدم میااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد

  • ♰ Nɨӄɨ : ‏ღ صلامــ دوستمـ ღ ميشعـ لطـفا تــوگروهـ ❄️ مخــاطـبــ خاصـ ❄️ عضــو بـشــيـ ؟ راستيــ اگهــ فعاليــتـ كنيــ 20 تـا از پصــتـ هـاتـ لايـــكـ ميشعــ :/ محبوبــ هستيـ گلمـ ♥️ تروخدا بعضو

   4 روز پیش و 12 ساعت قبل

  • ღ₦Åℜℊℯ ℇღ 웃❤유 : ممنون میشم بیایی گروه بکس خاص

   6 روز پیش و 9 ساعت قبل

  • ღ₦Åℜℊℯ ℇღ 웃❤유 : ممنون میشم بیایی گروه بکس خاص

   3 هفته پیش و 4 روز قبل

 • قَبول مَن اَصلاً نَبودَم مُواظِبِ تو وَلی
تو مِثلِ مَرد باشُ پاشو مُبارِزِه کُن
میگی دَلیلِ تَمومِ
 • قَبول مَن اَصلاً نَبودَم مُواظِبِ تو وَلی
  تو مِثلِ مَرد باشُ پاشو مُبارِزِه کُن
  میگی دَلیلِ تَمومِ مُشکِلاتِ تو مَنَم
  باشِه هَر جور میخوای مُحاکِمِه کُن
  اَصلاً مَن باعِثِ هَمِه مَسیرایِ کَجِتَم
  اَصلاً مَن باعِثِ هَمِه رَفیقایِ بَدِتَم
  مَن دَلیلِ غَمِتَم مَن اَلکُلِ شَبِتَم
  مَن باعِثِ سِ تا خَطِّ کَج رو دَستِ چَپِتَم
  مَن بودَم کِه مُردَم مَن زِندِگیتو بُردَم
  این مَن بودَم کِه حَتی عِشقِ تورو کُشتَم
  مَن بودَم کِه گُه زَدَم تو روزایِ باحالِتو
  مَن گِرِفتَم حَتی اَزَت دوستایِ پاکارِتو
  مَن بودَم کِه ظُلم میکَردَم بِه تَنُ باوَرِتو
  مَنَم حَتی دَلیلِ غَمِ پِدَرو مادَرِتو
  مَنَم حَتی دَلیلِ کَبودیِرویِ تَنِتو
  مَنَم حَتی دَلیلِ ریزِشِ موهایِسَرِ تو...

  #-Hєггιƨʜ':

 • جَهَتِ فآن :))

↶دختر باس با نمک و خنگ باشه ..❤ وقتی اقاش بهش میگه : بشین اینقد شلوغ نکن ! زل بزنه
 • جَهَتِ فآن :))

  ↶دختر باس با نمک و خنگ باشه ..❤ وقتی اقاش بهش میگه : بشین اینقد شلوغ نکن ! زل بزنه تو چشای اقاشツ .. دستشو بزنه به کمرش بگه نمیخوااااام .. !

  ↶کلی خاطر خواه داشته باشه ..ولی فقط عزیز دل یه نفر باشه .. همینجوری الکی گوشیشو تو ماشین عشقش جا بزاره ، تا عشقش بفهمه کسی جز اون تو زندگیش نیست✔ .. یک و نیم متر زبون داشته باشه .. :)) تـا جـوری جوابـتـو بده که فـقـط بتونی نگاش کنی . .

  ↶باید وقتی اقاش با دوستاش بیرونه خوشی رو بهش کوفت کنه .. خُل و دیوونه باشه ..:)) جوری که آقاش بگه خدا منو از دست این دیوونه نجات بده ..
  لوس و حسود باشه و هی قهر کنه .. لوس حرف بزنه ..اگه عاشقت باشه هر 2 دقیقه یه بار بگه ...

  ↶هم شیطون باشه هم خانوم .. حرص درار باشه ، لجباز باشه ، دلبر باشه .. موهاش بلند باشه ..دختر باس حساب آقاشو بذاره کف دستش .. :D =))

  • 【кσѕѧя 】 : صَلآمـ (volek) تو گُروهَمـ عُضو شو (delgir) آفَرینـ (deghat) اَوَلینـ گُروهِ پروفآیلَمِ [•صِدآیِ سُکوتـ•] (ghalb) مَحبوبیَتـ یآدِتـ نَرِع:)مُنتَظِرِتَمـ (haa)

   3 هفته پیش و 5 روز قبل

 • دِلتَنگی هایی کع میرَوَند تا تَمام شَوَند...
سُوالهایی کعـ میرَوَند تا پاسُخ پِیدا کُنَند...
یِک ر
 • دِلتَنگی هایی کع میرَوَند تا تَمام شَوَند...
  سُوالهایی کعـ میرَوَند تا پاسُخ پِیدا کُنَند...
  یِک روزی...
  ساعَت خاصی...
  جایی...
  دوره ی ژوراسیک اَشک هایِ مَن هَم تَمام میشَود...
  هَمه ی آنهایی کع بع جُرمِ دُختَرانِگی روزی حُکم اَبَد می بُریدَند بَرایَم...
  یِک روز...
  دَر یِک ساعَت خاص بَعد از این دِلتَنگی ها...
  بالاخَرع میرِسَد زَمانَش
  من هَم چَمِدانی بَرمیدارَم
  سُراغ کُمُدَم میرَوَم و دیگَراند میبینَند کع لِباسهایَم را جَمع میکُنَم
  وَلی مَن ناگُفتع جَمع میکُنَم
  چَند دَست دِلتَنگی بَر میدارَم...
  وَقتی میرَوَم با قَطاری بع مَقصَد آزادی...
  دِلَم میگیرد...
  آن لَحظع کع تَنها تَرَم میکُنید
  آن وقتی کع مُجازاتَم میکُنید...
  حَبس می بُرید بَرایَم...اِعدام میکُنید...قِضاوَتَم میکُنید...
  بی هیچ دادگاهی...
  فَقَط بع یِک جُرم...
  فَقَط بَرایِ اینکع حُکومَت دَستِتان اَست...
  شُما مَرد شُدع اید
  و
  مَن فَقَط
  #یِک‌دُخــــــــتَــرمـ❤

  • ♰ Nɨӄɨ : ‏ღ صلامــ دوستمـ ღ ميشعـ لطـفا تــوگروهـ ❄️ مخــاطـبــ خاصـ ❄️ عضــو بـشــيـ ؟ راستيــ اگهــ فعاليــتـ كنيــ 20 تـا از پصــتـ هـاتـ لايـــكـ ميشعــ :/ محبوبــ هستيـ گلمـ ♥️

   1 هفته

  D a w y a n a ๏̯̃๏

  2 ماه پیش, 1 هفته
 • فرشتـہ گفتــ: 

پس قرارماלּ ایـלּ باشـב 
هرچـہ انســاלּ 
روی زمیـלּ انجاܢܢ בاב 
نتیجـہ اشـ را ب
 • فرشتـہ گفتــ:

  پس قرارماלּ ایـלּ باشـב
  هرچـہ انســاלּ
  روی زمیـלּ انجاܢܢ בاב
  نتیجـہ اشـ را ببینـב

  خـבاگفتـ:

  غیراز בل شڪستـלּ
  ڪـہ جوابـــ آלּ را
  خوבܢܢ می בهـܢܢ !

  • فرهاد عزیزی : سلام

   6 روز پیش و 23 ساعت قبل

  D a w y a n a ๏̯̃๏

  2 ماه پیش, 1 هفته
 • ........................ مــا آدمـا وقتـے عــاشق میشیــܢܢ
بــہ جــاے اینکــہ از بــودלּ بـا عشقموלּ
 • ........................ مــا آدمـا وقتـے عــاشق میشیــܢܢ
  بــہ جــاے اینکــہ از بــودלּ بـا عشقموלּ لـذت ببریــܢܢ

  .............. تــرس از نبـودنــش داغونـــموלּ میکنــــہ
  ........................................ شکــاکمــوלּ میکـــنـہ
  ......................................... بــد خـُلقمـوלּ میکنــہ
  .................................................. دعــوا میکنیــܢܢ
  ...................................... بـے احتـرامـے میکنیــܢܢ
  ... سـرہ هـر چیـزہ کوچیکے از هـܢܢ دلخـور میشیـܢܢ
  .........................قهـــر میکنیــܢܢ و ســرد میشیــܢܢ

  ............................................... اینــا همـــش ,
  ...................... بــہ خـاطر تــرس از دستــ دادنــہ

  .................... بهتــر نیـستـ از ایـלּ بـہ بعـد فقــط
  ............................ از بـا هـܢܢ بودלּ لذتـ ببریــܢܢ ؟!

  .

  • ❥ ツ❥ : لطفـ میکنے عضوِ اولینـ گروهِ پروفآیلمـ بِشے؟:) عضوْ نمیشے محبوبـِش کنـ (:تَچکُـــر (:

   2 ماه پیش, 1 هفته

  • محمدرضا جیگر : محبوبی به منم سر بزن راستی ممنون میشم عضو گروه طنزکده بشی ومحبوبش کنی منتظرتم

   2 ماه پیش, 1 هفته

  • D a w y a n a ๏̯̃๏ : چشمـــ^♥^

   2 ماه پیش, 1 هفته

  ادامه... دوستان
  • Sara Nafas
  • ♰ Nɨӄɨ
  • آیدا تتلیتی
  • بـــآرآݩ ∞
  • KIANA :)
  • ❸ ◀† みεメ ◀†
  • ❤ #
  • فرای فتحی
  • ❄ftmw//-
  • м@я¥αღ B
  • Dokhi Tokhs
  • Neda ✨ღIR
  • هستي احمدي
  • ♛Ava♛ ✔
  • MOBINA 14
  • zრみરҽみ ツ
  451 هواداران
  بازدیدکنندگان