محمد عندلیب

(mohammad_136530 )

اگه برات غیرتے میشه
اگه روت حساسه
اگه وقتے میخنده از خندش خندت میگیره
اگه باهات مهربونه
اگ بهت اخماے کوچولو میکنه
اگه وقتے شالت رفت عقب میگه"اونو بکش جلو"
اگه دستاتو محکم میگیره
اگه تو مهمونیا یه دفه در گوشت میگه"خیلے خوشگل شدے عشقم"
اگه سر به سرت میذاره
اگه قربون صدقت میره
اگه نگرانت میشه
اگه وقتے با پسراے غریبه حرف میزنے
میشه بداخلاق ترین پسر دنیا
اونمقه ست که نمیتونے ازش بگذرے
اونموقه ست که تو شدے تموم وجودش...

 • .....
 • .....

  • حسین بی پروا : عضو شدن خوبه. ولی مهم تر از اون ، پست گذاشتنه . شت

   1 ماه, 1 هفته

  • محمد عندلیب : قبلا عضو شدم

   1 ماه, 1 هفته

  • حسین بی پروا : ☔ عکسـ نوشتهـ ها (khejalati) لطفا پستاتون بذارید اینجا ---->> گروه اول پروفایلم

   1 ماه, 1 هفته

  ادامه... دوستان
  • Oŋℓε ℳε
  • ♠ tāniyā ♠ **
  • در به در کوچه تنهایی ام
  • helia fakhr
  • ......... ...
  • fateemeh Alizadeh
  • عشقه زندگی
  • R M
  • شولا حسنی
  • اکرم دودانگه
  • ایدا _
  • no name .
  • ๒คгคภ ツ
  • کوثر ستاینده
  • هایدا جوون hameda
  • Mry Mry
  952 هواداران
  بازدیدکنندگان