حسین صداقت

(naghsh )

حسین صداقت

4 ماه پیش [پست ثابت] [گل محمدی]

فریب زندگی اسلایدی را نخوریم.


یک نفر عکسی از پاهای تُپل نوزادی را در توئیتر به اشتراک گذاشته و زیرش نوشته: اگر می‌خواهید گاز بگیرید برید ته صف!

صدها نفر برای این پاهای بامزه غش و ضعف رفته‌اند. چند نفر نوشته‌اند همین فردا میرم «شوور»! می‌کنم، دو_سه نفر نوشته‌اند اصلاً من به عشق همین پاها میخوام بچه‌دار شم و...

مردی روی نوک کوهی ایستاده و دست‌هایش را باز کرده و نوشته: زندگی یعنی فتح قله‌ها!

زنی در اینستاگرام عکسی از قرمه‌سبزی که پخته منتشر کرده و نوشته: هرکی هرچی دلش میخواد بگه. من عاشق اینم که برای همسرم قرمه‌سبزی بپزم، اونم بیاد بشینه موهامو ببافه.

دهها نفر نوشته‌اند: آره خوشبختی یعنی همین! خوشبختید شما... حسودیم شد... خوش به حال جفت‌تون... دلم برای خودم سوخت و ...

مردی عکسی از سوئیچ ماشینی که خریده را منتشر کرده و نوشته «بالاخره خریدمش». جماعتی لایک کرده‌اند که خوش به حالت و مبارکه و...

اینها همه بُرش‌هایی از زندگی هستند نه تمام آن. زندگی اسلایدی ! آن بخش از زندگی که دست‌چین می‌کنیم و به‌واسطه‌ی شبکه‌های مجازی به دیگران اجازه می‌دهیم آن را ببینید و بسیاری بر اساس همین «اسلایس» ما را قضاوت می‌کنند.

بسیاری از آنها که برای آن پاهای تپل دوست‌داشتنی غش و ضعف
ادامه پست...

 • ava3

15 قدم خودسازی یاران امام زمان(عج) :

قدم اول : نماز اول وقت
قدم دوم : احترام به پدرومادر
قدم سوم : قرائت دعای عهد
قدم چهارم : صبر در تمام امور
قدم پنجم : وفای به عهد با امام زمان(عج)
قدم ششم : قرائت روزانه قرآن همراه بامعنی
قدم هفتم : جلوگیری از پرخوری و پرخوابی
قدم هشتم : پرداخت روزانه صدقه
قدم نهم : غیبت نکردن
قدم دهم : فرو بردن خشم
قدم یازدهم : ترک حسادت
قدم دوازدهم : ترک دروغ
قدم سیزدهم : کنترل چشم
قدم چهاردهم : دائم الوضو بودن
قدم پانزدهم : محاسبه نفس

آثار شوم بعضی گناهان

امام صادق علیه السلام فرمودند:
گناهی که نعمت‌ها را تغییر می‌دهد،

〖 تجاوز به حقوق دیگران〗 است.
گناهی که پشیمانی می‌آورد،
〖قتل〗است.

گناهی که گرفتاری ایجاد می‌کند،
〖ظلم〗است.
گناهی که آبرو می‌برد،
شرابخواری〗است.

گناهی که جلوی روزی را می‌گیرد،
〖زناست.〗

گناهی که مرگ را شتاب می‌بخشد،
〖قطع رابطه با خویشان〗 است.

گناهی که مانع استجابت دعا می‌شود
و زندگی را تیره و تار می‌کند،
〖نافرمانی از پدرومادر〗است.

علل الشرایع، ج۲، ص۵۸۴

فقر چیست ؟؟!! (حتما بخونید)

ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
دوتا ﺍﻟﻨﮕﻮ ﺗﻮﯼ ﺩﺳﺘﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ دوتا ﺩﻧﺪﻭﻥ ﺧﺮﺍﺏ ﺗﻮﯼ ﺩﻫﻨﺖ.

ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ:
ﺭﻭﮊ ﻟﺒﺖ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﺦ ﺩﻧﺪﻭﻧﺖ ﺗﻤﻮﻡ بشه.

ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﻋﺮﻭﺱ ﻓﺨﺮﯼ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻭ ﺯﻥ ﺻﯿﻐﻪ ﺍﯼ ﭘﺴﺮ ﻭﺳﻄﯿﺶ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺣﻔﻆ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﻣﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﻭ ﻧﺪﻭﻧﯽ.

ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
ﺗﻮﯼ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺑﺮﯾﺰﯼ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻤﯿﺰﯼ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﻬﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯽ.

ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺸﯽ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺭﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﯽ.

ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
ﺩﻡ ﺍﺯ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺑﺰﻧﯽ ﻭﻟﯽ ، ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﺍﺕ ﺟﺮأﺕ ﻧﮑﻨﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﺳﺖ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻪ ﮐﻪ ”ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻗﺎﺏ ﻋﮑﺲ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﺕ ﺭﻭ ﺷﮑﺴﺘﻪ”..

ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
ﻭﺭﺯﺵ ﻧﮑﻨﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﻧﺨﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯼ.

ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
ﺩﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺘﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻧﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﯽ.

ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﺕ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﺨﭽﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﻪ.

ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﻤﮑﻪ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺖ ﺭﻭ ﺩﺭﺑﯿﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﺯﺵ ﻓﯿﻠﻢ ﻭ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯼ

برای بدست آوردن دل‌ کسی که دوستش داری...
آنطور که هستی‌ باش!
صداقت مؤثرترین تیری است که به قلب هدف می‌‌نشیند...
هدفت را با نقشه‌های جوراجور آلوده مکن‌...
خودت باش...
نه آنطور که فکر میکنی او میخواد...
کوشا باش...نه مصر
افتاده باش...نه‌ ذلیل
شوخ باش...نه‌ مسخره
آزاده باش...نه سرکش
مطمئن باش...نه‌ ساده
از خود، راضی باش نه‌ از خود راضی
صبور باش...نه‌ در کمین

آنوقت خواهی دید که کلید دلش را در دست خود خواهی داشت..

رحیم پورازغدی:مسئول معاونت زنان به رادیو فردا می‌گوید از بهائی‌ها دفاع می‎کنیم! /سند 2030 بی سر و صدا و با کمک بهائیان در حال اجرایی شدن در کشور است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه تهران :
سابقه اسنادی چون 2030 به دهه70 بر می‌گردد/مشکلات کشور از درون حکومت است
سران سه قوه نسبت به شورای عالی انقلاب فرهنگی بی‌تفاوتند
زنان مشهور غربی امروز فریادشان از تجاوز مسئولان مرد شان درآمده/ ما را بسوی کدام غرب می برید؟
ازدواج زیر 18 سال خطر دارد اما رابطه نامشروع در کودکی و نوجوانی حق است؟
اسنادی چون 2030 را به تعالیم قرآن و روایات ارجحیت دادند
جامعه مدنی یعنی 60 میلیون گرسنه در آمریکا
طبق این اسناد حق آموزش خانه‌داری به دختران خود را هم نداریم!/ توهین کردن به خانه‌داری ناسپاسی نسبت به زحمات مادر است
قبح‌زدایی از روابط نامشروع به اسم مبارزه با ایدز/ علت اصلی مرگ و میر در ایران بیمار قلب و عروق، تصادفات و سرطان است نه ایدز

مانند این پیرزن خدا را بشناسید

امام علی (علیه‌السلام) با جمعی از پیروان در معبری عبور می‌نمود.

پیرزنی را دید که با چرخ نخ‌ریسی خود مشغول رشتن پنبه بود.

پرسید پیرزن، خدا را به چه چیزی شناختی؟

پیرزن به‌جای جواب، دست از دسته چرخ برداشت.

طولی نکشید پس از چند مرتبه دور زدن، چرخ از حرکت ایستاد.

پیرزن گفت چرخ بدین کوچکی برای حرکت احتیاج به چون منی دارد. آیا ممکن است افلاک به این عظمت و کُرات به این بزرگی، بدون مدبری دانا و حکیم و صانعی توانا و علیم با نظم معینی به گردش افتد و از گردش خود باز نایستد؟

امام علی (علیه‌السلام) روی به اصحاب خود نمود و فرمود مانند این پیرزن خدا را بشناسید.

داستان‌هایی از خدا، نوشته احمد میرخلف زاده و قاسم میرخلف زاده، جلد ۱

ادامه... دوستان
 • بانو ...
 • salar zamani
 • ندا ناصری
 • king tanha
 • یاس ..
 • سلام . قول من رب رحیم
 • Mohsen Moridi
 • محمد علیخانی
 • ح ب
 • کاظم بابایی
 • sohile radfar
 • Vahid Sistani
 • اکبر ...
 • ... احمدی
 • fatemeh khodabandehlo
 • ❤sara❤ .
1317 هواداران
بازدیدکنندگان