حسین صداقت

(naghsh )

حسین صداقت

3 ماه پیش و 3 هفته قبل [پست ثابت] [اصولگرایان پایداری]
 • امام خامنه ای
  به بعضی التماس میکنیم که
  کار فرهنگی بکنید
  جواب کارفرهنگی باطل کارفرهنگی حق است.
  @OsoulgaraNews

  • ava3

  ﯾﮏ ﺯﻣﺎﻥ ﮔﻮﻫﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻣﺤﮏ،
  ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺷﺖ...
  ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺮﻣﺤﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ،
  ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺷﺖ...

  ﺩﻭﺳﺘﯽ، ﻣﻌﻨﯽ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﻮﺩ...
  ﻧﺎﻥ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻐﻞ ﺩﻭﻍ ﺧﻨﮏ،
  ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺷﺖ...

  ﮐﺎﺭﻫﺎ ﯾﮑﺴﺮﻩ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺻﻔﺎ می‌چرخید...
  ﺗﺎﺭ ﻣﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﭼِﮏ،
  ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺷﺖ...

  افسوس که ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﺳﺖ

  ﺁﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ زیبا

  مثل خدا باش …

  خوبی دیگران راچندین برابر جبران کن !
  مثل خدا باش ،
  با مظلومان و درمانده گان دوستی کن …
  مثل خدا باش ،
  عیب و زشتی دیگران را فاش نکن …
  مثل خدا باش ،
  در رفتار با همه ی مردم عدالت را رعایت کن …
  مثل خدا باش ،
  بدون توقع و چشمداشت نیکی کن …
  مثل خدا باش ،
  بدی دیگران را با خوبی و محبت تلافی کن …
  مثل خدا باش ،
  با بزرگواری و بی نیازی از مردم زندگی کن …
  مثل خدا باش ،
  اشتباهات و بدی دیگران را نادیده بگیر و ببخش …
  مثل خدا باش ،
  برای اطرافیانت دلسوزی کن …
  مثل خدا باش ،مهربان تر از همه

  ادامه... دوستان
  • shaham kh
  • محمدرضا گل داودی
  • يلدا يلدا
  • لیلی بانو
  • پسر نابغه ی ایرانی
  • Lidocaine ):)
  • جنگیر jengir
  • زهرا ....
  • دختری باحرفای قشنگ
  • امیر حسین خسروی
  • ❦ khคຖ໐໐๓ ❦ r໐ฯค
  • ✨خودت باش✨
  • لـــیلان بانو سنندجـی
  • esmaeel beheshti
  • مهدی غلامرضایی
  • َAmir (A-W)     Wolf
  632 هواداران
  بازدیدکنندگان