حسین صداقت

(naghsh )
 • امام خامنه ای
  به بعضی التماس میکنیم که
  کار فرهنگی بکنید
  جواب کارفرهنگی باطل کارفرهنگی حق است.
  @OsoulgaraNews

  • ava3

  خوش اخلاقى براى همه لازم است مخصوصا براى زن و شوهرضرورت دارد، زیرا همیشه با هم هستند و ناچارند با هم زندگى کنند.
  خانم محترم، اگر میخواهى به خودت و شوهر و بچه هایت خوش بگذرد اخلاقت را اصلاح کن، همیشه شاد و خندان باش، اوقات تلخى ودعوا نکن، خوش برخورد و شیرین زبان باش، با اخلاق خوش میتوانى خانه ات را بصورت بهشت برین درآورى، حیف نیست با بداخلاقى آنرا به صورت جهنم سوزانى تبدیل کنى و خودت و شوهر و فرزندانت در آن معذب باشید؟تو میتوانى فرشته رحمت باشى، محیط خانه را با صفا ونورانى گردانى، چرا آنرا به صورت زندان تاریکى در میآورى؟لب خندان وشیرین زبانى تو دل شوهر و فرزندانت را غرق سرور و شادمانى میگرداند، غم و اندوه را از دلشان بر طرف میسازد. آیا میدانى:بامداد که رزندانت به مدرسه یا سر کار میروند اگر با تبسم و گرمى از آنها بدرقه کنى چه تاثیرنیکوئى در روح و اعصابشان خواهى گذاشت.
  اگر به زندگى و شوهرت علاقه دارى بد اخلاقى نکن، زیرا اخلاق خوب بهترین پشتوانه پیمان زناشویى است.
  اکثر طلاقها در اثر بد رفتارى زن و شوهر و عدم توافق اخلاقى پیدامیشود. آمار طلاقها این مطلب را تایید میکند. عدم توافق اخلاقى نخستین علت بروز اختلافات خانوادگى است.

  • ع مومنی : الهی . بسیا ر عالی و آموزنده

   8 ماه پیش و 2 هفته قبل

  حسین صداقت

  8 ماه پیش و 3 هفته قبل [بصیرت]

  ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﮔﺮﺍﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﺪﻫﻨﺪ / ﭘﺮ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﻗﺸﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺮﮐﺲ ﻧﺪﻫﻨﺪ .../ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﺸﻖ ﺧﺪﺍﺋﯿﺴﺖ، ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﺪﻫﻨﺪ / ﺑﺬﺭ ﻧﺸﮑﻔﺘﻪ ﻋﺸﻘﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺭﺱ ﻧﺪﻫﻨﺪ/ تقدیم به دوستان بامعرفت .

  • حسین صداقت : ممنونم از لطفتون (gol)

   8 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • زارا معتمد : فوق العادس دوست محترم

   8 ماه پیش و 2 هفته قبل

 • ....
 • ....

  • حسین صداقت : مطالبتون بسیار عالی و آموزندس.......موفق باشید

   6 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • parsa areyaei : اختیار دارید در صورت تمایل پستهایم را مطالعه نمایید..

   6 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • حسین صداقت : بسیار عالی ..خوب بودن و خوی خواستن برای دیگران نشانه انسانهای بزرگه بزرگوار.....موفق باشید

   6 ماه پیش و 4 هفته قبل

  با تامل بخوانیم>>>>>>>>>>
  ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮﺩ؛
  ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ!
  ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﺮﺍ ﭘﯿﺮ ﻭ ﻓﺮﺗﻮﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﯾﺪ...
  ﻭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ!
  ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﯽ ﻭﻗﺖ ﺑﺪﻩ ﻭ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﺮﺍ ﺑﻔﻬﻤﯽ...
  ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﻣﯽ ﻟﺮﺯﺩ ﻭ ﻏﺬﺍﯾﻢ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ،
  ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻢ،
  ﭘﺲ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻢ
  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻢ،
  ﺑﻪ ﺗﻮ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺪﺍﺩﻡ...
  ﺍﮔﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ،
  ﻣﺮﺍ ﻣﻼﻣﺖ ﻧﮑﻦ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﯽﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭ،
  ﮐﻪ ﺗﻼﺵ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﻨﻢ...
  ﺍﮔﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺴﻞ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺨﻨﺪ،
  ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﮔﻮﺵ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ،
  ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻢ ﺑﺎﺵ...
  ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﺩﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺁﻣﻮﺧﺘﻢ،
  ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺁﻣﻮﺧﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﻮﯼ،
  ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﻭ ﭼﻪ ﻧﮑﻨﻢ...؟!
  ﺍﺯ ﮐﻨﺪ ﺷﺪﻥ ﺫﻫﻨﻢ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻧﻢ ﻭ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻧﻢ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺻﺤﺒﺖ
  ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮ...
  ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﻦ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ.
  ﺗﻮ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ.
  ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻡ؛
  ﭘﺲ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮﮔﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺵ...

  • iman sadeghi : فوق العاده پرمعنا و دلنشین.درود به شما.

   8 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • حسین صداقت : سلام نتونستم گروه بسازم / من شاگرد شما باشم بهتره/ممنونم

   8 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • سبحان شاهمرادی : حسین جان دوست داری معاون گروه اصولگرایان پایداری بشوی (gol)

   8 ماه پیش و 3 هفته قبل

  حسین صداقت

  8 ماه پیش و 3 هفته قبل

  "انتظارهای نابجا"
  آیت الله بهجت (ره) وقتی میخواستن به یه زوج جوان نصیحتی کنن،
  فرمودن که من یه نصیحتی به آقا میکنم و یه نصیحتی به خانم.
  اما وقتی دارم به آقا نصیحت میکنم، خانم در گوشاش رو بگیره که نشنوه!
  وقتی هم دارم به خانم نصیحت میکنم، آقا در گوشاش رو بگیره تا نشنوه!
  ظاهرا ایشون میخواستن شوخی کنن ولی عملا میخواستن این نکتۀ مهم رو یاد بدن که
  «هر کس باید برای خشنودی خدا و ثواب الهی دنبال وظیفۀ خودش باشه نه اینکه انتظار انجام وظیفه از طرف مقابل داشته باشه».
  اگه خانمی همش انتظار داشته باشه که همسرش تمام وظایفش رو انجام بده،
  اونوقت اگه شوهرش حتی یه دونه از وظایف خودش رو انجام نده، این خانم خیلی عصبی میشه و آرامش خودش و شوهرش رو از بین میبره

 • حضرت زهرا(س):

بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترین مردم
 • حضرت زهرا(س):

  بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترین مردم کسانی هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند

  عوالم العلوم والمعارف،ج۱۱، ص۹۰۹

  • حسین صداقت : لطفا بازنشر بفرمایید

   8 ماه پیش و 2 هفته قبل

  عارف بزرگ میگوید:
  وقتی انسان در کمال سادگی و اعتمادی عظیم همه چیز را به خدا واگذار کند و بدون کمک شود، غرق نخواهد شد.
  هر چه تلاش شود که چنین شخصی غرق شود ممکن نیست.
  بدون حمایت شوید
  بدون کمک شوید
  امور زندگیتان را از کوچکترین تا بزرگترین به او بسپارید
  خداوند حامی شما خواهد شد
  اما وقتی میخواهید تمام امور را به دست خود بگیرید و خودتان مدیریت کنید، درست در همان لحظه رابطه ات با خداوند وخیم میشود. بلافاصله بعد از اینکه زیرکی ها و حیله گری هایتان وارد شود، خدا از سر راهتان کنار میرود.

  بدون کمک بودن مفهومش این است که، نگران نباشید.
  او را حامی خودتان کنید
  همه چیز را به او واگذار کنید
  او خودش وظیفه اش را میداند
  فقط به کمی اعتماد و پذیرش از طرف شما نیاز است.

  • سـونـ ـا : pstm like she mamnonm

   9 ماه پیش

  ادامه... دوستان
  • setare :)
  • سرباز سیدعلی
  • hasan sarmadi
  • ←مهراب→ «سلطانی»
  • مهناز .....
  • Mohammad Rasam
  • رحیم ملکوتی
  • ali .
  • امید .....
  • tamana mahsa
  • سعید کورد
  • javad ahmadi
  • طاهر کاشانی
  • ۩۞ جامِ معرفت ۞۩
  • مونا اکبری
  • Naji Bi kas
  936 هواداران
  بازدیدکنندگان