نرگس 9180

(narges9180 )

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ !
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯼ ﺣﺮﻓﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ،
ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺑﻮﯼ ﮔﻨﺪ “ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ” ﻣﯿﺪﻫﺪ . . .

 • ...منظومه ی احساس... : محبتت چشمه ایست ازجنس نور""..."هم ارادت، هم سلام از راه دور"". محبوب شدی دوست خوبم (relax) (gol)

  1 سال و 9 ماه قبل

 • اینجا سرزمین جمله های وارونه است؛

جایی که
 • اینجا سرزمین جمله های وارونه است؛

  جایی که"گنج" "جنگ"میشود،

  "درمان" "نامرد"و "قهقهه" "هق هق"!!!

  ولی"دزد"همان"دزد"است،"درد"همان"درد"است

  و "گرگ"همان"گرگ"....

  آری سرزمین جملات وارونه جاییست که:

  "من" "نم"زده میشود و "یار" "رای"عوض کرده است...

  "راه"گویی"هار"شده و "روز"به"زور"میگذرد.."

  آشنا"را جز در "انشا"نمیبینی

  و چه "سرد"است این"درس"زندگی...

  اینجاست که"مرگ"برایم"گرم"میشود؛

  چرا که : "درد"همان"درد"است...

  دلم"آرامش"میخواهد...

 • لعـــــــــــنــــــــت بـــه وَقتایے کِہ پَسَم میزَدے اَما مَن باعِشق صِدات میزَدَم
لعـــــــــنــ
 • لعـــــــــــنــــــــت بـــه وَقتایے کِہ پَسَم میزَدے اَما مَن باعِشق صِدات میزَدَم
  لعـــــــــنــــــــــت بـــه وَقتایے کِہ بایَد غرورَمو حِفظ میکَردَم اَما تَرجیح دادَم رابِطَمونو حِفظ کُنَم
  لعـــــــــنــــــــــت بـــه وَقتایے کَہ مَنو اَز قَلبِت بیرون کَردِہ بودے اَما مَن پشت دَر قَلبِت واسہ داشتَنت جون میدادَم
  لعـــــــــنــــــــــت بـــه شَبایے کِہ زُل میزَدَم بہ عَکسِت تااَول اون بِخوابہ بَعد مَن اَما تو بایاد عِشق قديميت میخوابیدے
  لعـــــــــنــــــــــت بـــه روزایے کِہ بِخاطِر بودَن باتو دِل عَزیزتَرین کَساے زِندِگیمو شِکستَم
  آرہ ………
  لعـــــــــنـــــــــت بـــه وَقتایے کِہ بایَد میرَفتَم وَلے موندَم
  لعـــــــــنـــــــــت بـــه تَمام
  روزا
  شَبا
  ساعَتا
  دَقیقہ ها
  ثانیہ ها
  وَحَتے لَحظِہ هایے کِہ سَرگَرمیت بودَم وَلے زِندِگیم بودے
  وایسا
  گُناہِ شِکَستَن غرور و دِل آدَمایے کَہ بَعدَاز تو از تَہ قَلبِشون گُفتَن ۔دوســـــــت دارم۔اما مَن بِہ خاطِر تو بِہشون پوزخَند زَدَم و رَد شُدَم و گفتم به درك گَردَن تو۔....

 • هــــــیـــچـــی سـخــت تـــر از ایـــن نــیــســت کـــه بـــبــــیــــنـــی. . .
اونـــــــــی کــ
 • هــــــیـــچـــی سـخــت تـــر از ایـــن نــیــســت کـــه بـــبــــیــــنـــی. . .
  اونـــــــــی کـــــــــه دوســـــــــتـــــــــــش داری
  داره مــــــــــــنــــــت یــکــــــــی دیـــــــگــــــــه رو مــــیـــکــــشـــــــه! ! !

  خستـــه ام ازخـــــود گـــــریزانم، نمی دانم چرا؟
  غم زده بر جسم بـــــی جانـــــم، نمی دانم چرا؟

  باد،گویی ریشه ام را سست و بی جان کرده است!
  همچـــــو برگـــــی دست طوفانم، نمی دانم چرا؟

  روزگاری در ســـــرم ســــودای جنگل بود و حال...
  تکـــــ درختـــــی در بیابانـــــم، نمی دانم چرا؟

  من که خـــــود "دنیای باران" بودم اینک اینچنین...
  تشنه ی یکـــــ قـــــطره بارانم، نمی دانم چرا؟

  سهم من از زندگـــــی جز درد و ناکامی نبود!
  مـــــن دلیلش را نمـــــی دانم... نمی دانم چرا

  روزی هارون الرشید به بهلول گفت که به من پندی بده.
  بهلول گفت اگر در بیابان گیر کنی و تشنه بنمانی و آبی نداشته باشی، چقدر حاضری بدهی که یک جرعه آب به‌دست بیاوری؟
  هارون جواب داد نصف ثروت و سلطنتم را.
  بهلول گفت حالا اگر آب را که بخوری و ادرارت بگیرد و نتوانی خودت را خالی کنی، چقدر حاضری بدهی که ادرار کنی؟
  هارون گفت نصف دیگر سلطنتم را.
  بهلول گفت پس به سلطنتت مغرور نباش که قیمتش یک جرعه آب و کمی ادرار است.

  آدمها یک روز تمام میشوند
  نشآن نمیدهند
  مثل قبل لبخند میزنند
  زندگی میکنند
  می‌بخشند .. محبت می‌کنند !
  حتی رابطه‌های قدیمیشآن را هم حفظ می‌کنند
  باور میکنید حتی کسی را هم از زندگیشآن خط نمیزنند ،
  نگه میدارند .. حتی آنهایی که آزارشان میدهند را ..

  آدمها یک روز
  برایِ خودشان تمام می‌شوند
  فقط ادامه میدهند " بودن " را ..

  ادامه... دوستان
  • فاطی 17
  • شهرام B
  • •°♥M☼STAF@ ♥°• ♫ •°♥z♥°• ♫
  • حسین بی پروا
  • سید نظام الدین نبوی
  • hasan tahmasbi
  • امیر اگبری
  • علی مسعودی
  • محمدرضا قمری
  • david lovely
  • پرنیان گل
  • کیمیا _
  • مهدی مدح خوان
  • maryam saeedi
  • V ...N
  • میلاد مرادی
  131 هواداران
  بازدیدکنندگان