بانوی اسمان

(nayerabadi )
 • خوندنش حوصله میخواد......ولی خیلی قشنگه
ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﮕﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻏﻤﮕﻴﻨﻪ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﯾه رﻭﺯ
 • خوندنش حوصله میخواد......ولی خیلی قشنگه
  ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﮕﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻏﻤﮕﻴﻨﻪ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﯾه رﻭﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﯾه رﻭﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ هم به عشقش ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮﺩ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﮐﻢ ﻧذاﺷﺖ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﭘﺎﮐﺸﻮﻥ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ها شیطنت ها ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ زیر بارون قرار گذاشتن ها خیس شدن ها از سرما به خود لرزیدن ها..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮﺍﺏ ﭘﺴﺮﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺯﺩ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺍﻫﺮﺷﻮ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺮﺩ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ بی خبر ﺧﻄﺶ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭن ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯽ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﮐﺮﺩ ﺍﺛﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺖ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ ازﺕ ﺑﺪﻡ ﻣﯿﺎﺩ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺎ ﺯﻭﺩ ﺑﺮگردﻩ و دلشو بدست بیاره و بره ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ 21 ماه پست دادنا و لحظه شماری ها و دور بودن ها..
  سلامتی ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﻋﻘﺪ ﻋﺸﻘﺶ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎیی ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺎﻝ ﭘﺴﺮ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺸﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺧﻨﺪﻩ ﯼ ﺯﻭﺭﯼ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺮﻭﺳﯽ که ماه ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺎﻗﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺁﺧﺮ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﻼﮎ ﺯﻧﺠﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻭﺍﺳﻪ ﺯﯾﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﺭﻭﺯ ﻋﻘﺪﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮ ﺟﯿبش ﻣﻮﻧﺪ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺯﯾﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺍﺩ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﯿﺮﺳﻪ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻫﺎ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ««بله»»..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ
  [ادامه...]

  • ناصر پاشایی الوندی : سلام دوستانخسته نباشید، دیگه برای تایپ یک مطلب وقت نزارید.کافیه از مطلب یک عکس بگیرین و برام بفرستین و ودر عرض دو دقیقه .متن مورد نظر شمارو براتون میفرستم .هزینه هر صفحه 500 تومان

   12 ساعت پیش و 32 دقیقه قبل

  • عاصي خسته : سلام مجدد..ميشه وارد چت رومم بشين؟منتظرم

   15 ساعت پیش و 33 دقیقه قبل

  • boy gool : سلام محبوب شدید میشه عضو گروه ßŔ❤ҠƐᑎ ĤƐᗩŔƬ بشید و فعالیت کنید (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) منتظرتم (ghalb) (doghalb) (ghalb) درضمن محبوبیت گروه فراموش نشه(haa) (haa) مرسی (victory).

   19 ساعت پیش و 20 دقیقه قبل

 • خدایا ببخشم به خاطر اشتباهم میدونم اشتباه کردم ولی خدایا خودت میدونی چقد دوست دارم .قول میدم همون بش
 • خدایا ببخشم به خاطر اشتباهم میدونم اشتباه کردم ولی خدایا خودت میدونی چقد دوست دارم .قول میدم همون بشم که تو میخوای

  خدایا من رو ببخش که همیشه ازت طلبکارم ...

  چرا ؟!

  نمیدونم شاید فکر میکنم : " چون بهم لطف کردی و منو آفریدی ، مدیون من شدی ! "

  خدایا ببخش که همیشه به فکر معامله کردن با تو بودم : ... " خدایا اگه فلان کارو واسم انجام بدی ... منم قول میدم که فلان و بهمان ... "

  خنده ام میگیره شاید هم گریه ، تو میدونی که نمیتونم سر قولم بمونم؛ ولی جوابم رو با محبتت دادی ... خدایا آخه چرا ؟

  خدایا من دردونه ی مخلوقاتتم و شاید به همین خاطر ننر بار اومدم ...

  خدایا من باهات کلی حرف دارم و تو هم همیشه برام وقت داشتی و داری

  خدایا من فکر میکنم تو خیلی عاشقم بودی و هستی

  تو هزاران نشونه برام فرستادی

  تو اینقدر عاشقم بودی و هستی که شریف ترین انسانها رو برای رسوندن پیغامت برام انتخاب کردی و فرستادی ، و بهترینشون، همونی که از ابتدا به امین بودن معروف بود ...

  خدایا تو خیلی بهم پوئن و امتیاز دادی، ولی من دارم می بازم

  من دارم به خودم می بازم ...

  باختی بزرگتر از این وجود داره که فقط وقتی سر و کله ام دور و برت پیدا میشه که دچار مشکلی شده باشم ؟

  خدایا این دستهای منه

  همونی که همیشه بطرفت درازه

  و این هم سری که جلوی همه خم شده

  ولی افسوس از یکبار طاعتِ با صداقت برای اطاعت

  خدایا ... این منم ... اشرف مخلوقاتت ... جانشین تو بر روی زمین ...

  همونی که وقتی منو آفرید
  [ادامه...]

  • mehdi jamgohary : اولین خطوط این پستتون منو یاد خطبه۱۹۳نهج البلاغه انداخت که درباره نشانه های پرهیزکارانه...یه جملشو میگم که پرهیزکاران روزرا به شب میرسناد با شکرگزاری،و شب را به روز میرساند ترسان اما صبح شاداست،ترسان بخاطرترس از لغزش و ش

   1 هفته

  • بانوی اسمان : ممنونم ^_^

   1 هفته

  • وحید Vahid : لایک شد دو پست آخر (gol)

   1 هفته

 • [ آهای دختر خانــــوم با شمام ... 
شمایی که خیلی خوش تیپی ...خیلی مثلا جذابی ...شمایی که به ارواح
 • [ آهای دختر خانــــوم با شمام ...
  شمایی که خیلی خوش تیپی ...خیلی مثلا جذابی ...شمایی که به ارواح جدت کسی نیست در حدت...پوستتو برنزه کردی خیلی بهت میادااااا ...
  این لنزی ام که گذاشتی خدایی خیلی خوشرنگه ...
  دماغتم عــــالی شده دست آقا دکترت درد نکنه !
  ببین این گونه هایی که کاشتی اذیتت نمیکنه ؟؟☺️
  راستی این ساپورت تنگ و چسپون تو این گرما ؟
  عیب نداره مهم اینه که اینجوری جذاب تری !!!
  راستی دختر جون ...
  دیروز تو یه جمعی نشسته بودیم یکی از پسرای فامیل گفت :
  خیلی دلم به حال دخترا میسوزه ...
  بیچاره ها صورتشونو کامل عمل میکنن...✂️
  هفت قلم آرایش میکنن...
  یه ساعت جلو آینه موهاشونو مدل میزنن...
  دکمه مانتو هاشونو باز میزارن...
  تو خیابون با ناز و ادا راه میرن...
  قهقهه سر میدن که ما پسرا فقط نیگاشون کنیم ...
  آخر سر هم کلی خندید !!!!!!!
  دختر جون گرفتی مطلبو ؟؟؟
  فهمیدی منظورشو ؟؟؟؟
  چرا نمیفهمی ؟شایدم میفهمی هاااا ولی خودتو به خواب زدی ....اینجوری نبودیااااا ...اینجوری شدی !
  تو یه دختر پاک و نجیب ایرانی بودی...
  خانوم بودی ....
  حیا داشتی ....
  نمیدونم چی شدی تو ؟؟؟

  دختر جون !
  به خودت بیا ...
  هنوز دیر نشده ....
  یه کم واسه دختر بودنت ارزش قا‌یل بشی بد نیستاااا ....

  آهای آقا پسر طرف صحبتم شمایی ...
  خوشکلی ؟
  خوش هیکلی ؟
  جذابی ؟
  خب خدا رو شکر ....
  فتبارک الله احسن الخالقین ....
  ولی دلیل نمیشه سو استفاده کنی که ....
  دخترا واست غش و ضعف میکنن ؟؟
  با یه نگاه عاشقت میشن ؟؟؟؟
  راستی
  [ادامه...]

  • بانوی اسمان : ممنونم ^_^

   1 روز و 16 ساعت قبل

  • hamid jafari : (gol) (gol) (gol)

   1 روز و 16 ساعت قبل

  • -King - : به نظر من زنى خشكل هست كه چادر داشته باشه.وگرنه اين دخترايى كه خودشون اين قدر آرايش ميكنن همين آرايش رو روى خَر انجام بدى ميشه آهو گل من.زيبايى درون چادر نهفته شده

   4 روز پیش و 7 ساعت قبل

 • ) ‍ خــانـــــوم خوشگله شــماره بـدم؟؟؟☹️
خــانـوم خــوشـگِله برسونمت؟؟؟
خـوشـگـلـه چـن لحظه از وق
 • ) ‍ خــانـــــوم خوشگله شــماره بـدم؟؟؟☹️
  خــانـوم خــوشـگِله برسونمت؟؟؟
  خـوشـگـلـه چـن لحظه از وقتتو به مــــا میدی؟؟؟
  ایـنها جملاتی بود که دخترک در طول مســیر خوابگاه تا دانشگاه می شنید!
  بیچــاره اصــلا” اهل این حرفـــــها نبود…

  این قضیه به شـــدت آزارش می داد تا جایی که چند بار تصـــمیم گرفت بی خیــال درس و مــدرک شود وبه محـــل زندگیش بازگردد.

  به امامزاده ی نزدیک دانشگاه رفت
  شـاید می خواست گـــلــه کند از وضعیت آن شهرِ لعنتی دخترک وارد حیاط امامزاده شد…
  خسته…
  انگار فقط آمده بود گریه کند…دردش گفتنی نبود….!!!
  رفت و از روی آویز چادری برداشت و سر کرد…وارد حرم شد و کنار ضریح نشست.
  زیر لب چیزی می گفت انگار!!!
  خـدایـا کـمکـم کـن…❤️
  چـند ساعـت بعد،دختر که کنار ضریح خوابیده بود با صدای زنی بیدار شد…
  خانوم!خانوم! پاشو سر راه نـشـسـتـی!!!
  مردم می خوان زیارت کنن!!!
  دخترک سراسیمه بلند شد و یادش افتاد که باید قبل از ساعت ۸ خود رابه خوابگاه برساند…
  به سرعت از آنجا خارج شد…وارد شــــهر شد…
  امــــا…
  امــا انگار چیزی شده بود…
  دیگر کسی او را بد نگاه نمی کرد..!
  انگار نگاه هوس آلودی تعـقــیبش نمی کرد!!!
  احساس امنیت کرد…با خود گفت:مگه میشه انقد زود دعام مستجاب شده باشه!!!
  فکر کرد شاید اشتباه میکند!!!
  اما اینطور نبود!
  یک لحظه به خود آمد…
  دید چـــادر امامــزاده را سر جـــایــش نگذاشته…!!!

  چادر یعنی امنیت

  کپی با ذکر صلوات آزاد است

  • بانوی اسمان : تشکر .محبت دارین .پایدار و مستدام باشین

   3 روز پیش و 13 ساعت قبل

  • سبحان شاهمرادی : بانوان مومنه اصفهانی هماره ثابت کرده اند که نسبت به حجاب و حیا و عفت غیرت دارند (khoob)

   3 روز پیش و 15 ساعت قبل

  • علی Law : سلام دوست عزیزاگه دوس دارین عضو این کانال شین..Telegram.me/quran1451

   1 هفته

 • نمک نشناس ینی اینا
 • نمک نشناس ینی اینا

  • mehdi jamgohary : یک اگر واقعا این نهاد،نهآدی نظمای هست که هست و اینها آگر جزو وظایفش هست ،هر خونی که از دماغ یک فرد بیرون آید چه برسد به مرگش،این نهاد مقصراست و چندین نفر دراین حادثه جان باختندو این نهاد باید مجازات میشد دوما اگرنظامی نی

   5 ساعت پیش و 6 دقیقه قبل

  • mehdi jamgohary : یک اگر واقعا این نهاد،نهآدی نظمای هست که هست و اینها آگر جزو وظایفش هست ،هر خونی که از دماغ یک فرد بیرون آید چه برسد به مرگش،این نهاد مقصراست و چندین نفر دراین حادثه جان باختندو این نهاد باید مجازات میشد دوما اگرنظامی نی

   5 ساعت پیش و 7 دقیقه قبل

  • محمدرضا رخشان : سلام حال شما .... به نظرم فقط خودشون دارن به خودشون این حرف مفت رو میزنن وگرنه مردم که هوووشیارتر از این حرفا رو بگن اون عده ای هم که میگن واسه اینه که هنوز معیوبه ذهنشون (gol)

   16 ساعت پیش و 54 دقیقه قبل

 • قشنگ‌ترین متنی که خوندم

وﻗﺘﯽ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﻫﯿﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ...!!!

ﻧﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮﻡ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮﺩ...
 • قشنگ‌ترین متنی که خوندم

  وﻗﺘﯽ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﻫﯿﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ...!!!

  ﻧﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮﻡ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮﺩ...!

  ﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺣﺮﻓﯽ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ...!

  ﻧﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ...!

  ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ...!

  ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﮐﻤﯽ ﺳپیدﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ...!!!

  ﻭ پدﺭﻡ ﮐﻤﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﺮ ...!!!

  ﺍﻗﻮﺍﻣﻤﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ...!!!

  ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺴپارﯼ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮐﺒﺎﺏ
  ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻮﺩ ...!

  ﺭﺍﺳﺘﯽ ، ﻋﺸﻖ ﻗﺪﯾﻤﻢ ﺭﺍ ﺑﮕﻮ...!

  ﻫِـــــــــــــــــﻪ ......!

  ﺍﻭ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ می برﺩ...!

  ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺭﮐﻨﯽ ﺭﺍ ﺧﺴﺘﻪ
  ﻣﯽ ﮐﻨﻢ...!

  ﻭ ﻣﺪﺍﺣﯽ ﮐﻪ ﺍﻟﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ
  ﻭ ﺍﺷﮏ ﺗﻤﺴﺎﺡ ﻣﯿﺮﯾﺰﺩ ...!!!

  ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ
  ﻣﻦ می مانم ﻭ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﮏ
  ﻭ ﻏﻢ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﻢ
  می ماند...!!!

  پس برای خودت و برای دلت زندگی کن


  امید به خدا پیش به سوی پزشکی

  • ąℓï.h . : آره خوش به حالش....

   5 ساعت پیش و 24 دقیقه قبل

  • برکه کاشی : درسته .... آفرین به شما ... خوش به حالتون که این همه پاکین .... و خوش به حال همسر آیندتتون

   1 روز و 16 ساعت قبل

  • بانوی اسمان : منم علاقه ای به دوستی با کسی ندارم

   1 روز و 16 ساعت قبل

  ادامه... دوستان
  • نگار **
  3295 هواداران
  بازدیدکنندگان