setayesh farzaneh

(nici )
 • بالاتر از عشـ❤️ــق

 عـادت اسـت

هیچگاه ڪسی را ڪه

 به تو عادت ڪـرده

” رهـا نڪن

‌‌‌‌‌ ‌
 • بالاتر از عشـ❤️ــق

  عـادت اسـت

  هیچگاه ڪسی را ڪه

  به تو عادت ڪـرده

  ” رهـا نڪن

  ‌‌‌‌‌ ‌

  • عباس پوشه دار : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   3 روز پیش و 4 ساعت قبل

  • setayesh farzaneh : ممنون

   3 روز پیش و 9 ساعت قبل

  • mina.. F : پستاتون فوق العاده س (gol) (gol) (gol)

   3 روز پیش و 9 ساعت قبل

 • ‌‌

دًستــــــــــًــــــم را …
      بٍگیـر

   بٍـدونٍ تـــٌـو……
تًـمامـٍ دٌنـیا را
 • ‌‌

  دًستــــــــــًــــــم را …
  بٍگیـر

  بٍـدونٍ تـــٌـو……
  تًـمامـٍ دٌنـیا را هًمـ ڪہ داشتـہ باشًـمـ …

  تٌهــے دًستـــــًــم

  • عباس پوشه دار : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   3 روز پیش و 4 ساعت قبل

 • اوج همــــــــدردی این مردم 

 یـک آخـــــی است کــه آن
 
هــــــــم از ته دلشان نیست

پس دلــ
 • اوج همــــــــدردی این مردم

  یـک آخـــــی است کــه آن

  هــــــــم از ته دلشان نیست

  پس دلــت که شکست فقط

  سکوت کن! و نگــذار صدای

  شکستنت را دیگران بشنوند.

  • عباس پوشه دار : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   3 روز پیش و 4 ساعت قبل

 • دریا که آغوش تو باشد
من شناگری می شوم مبتدی
مرا رهاکن
بگذار غرق شوم
در این دریای پر احساس ...
 • دریا که آغوش تو باشد
  من شناگری می شوم مبتدی
  مرا رهاکن
  بگذار غرق شوم
  در این دریای پر احساس ...

  • عباس پوشه دار : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   3 روز پیش و 4 ساعت قبل

  ادامه... دوستان
  2192 هواداران
  بازدیدکنندگان