نیلوفر خوشحال

(niloo.far )

نیلوفر خوشحال

9 ماه پیش, 1 هفته
 • اینقدر به فکر شبیه هم شدن هستیم که یادمان رفته همین تفاوت ها دنیا رو جذاب کرده است.یادمان رفته خداون
 • اینقدر به فکر شبیه هم شدن هستیم که یادمان رفته همین تفاوت ها دنیا رو جذاب کرده است.یادمان رفته خداوند دنیا رو با موجودات گوناگون خلق کرده و همین زیبایش کرده است. بیایدمتفاوت باشیم و ازمتفاوت وخاص بودن خودمان لذت ببریم.

  نیلوفر خوشحال

  9 ماه پیش و 2 هفته قبل
 • آدم های مهربان از سر احتیاج مهربان نیستند ..
آنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند ..!
آنه
 • آدم های مهربان از سر احتیاج مهربان نیستند ..
  آنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند ..!
  آنها خود انتخاب کرده اند که
  نبینند ..نشنوند و به روی خود نیاورند ..
  نه اینکه نفهمند ..!
  هزاران فریاد پشت سکوت آدمهای مهربان است .. سکوتشان را به پای بی عیب بودن خود نگذارید ... #مهربان#محبت#ایمان#امید

  ادامه... دوستان
  847 هواداران
  بازدیدکنندگان