nimae27 nima

(nimae27 )

دل گــرفــتــه مــن همــچــو مــرغ در قــفــســیــ...
تــمــام هوش و حــواســش بــه آشــیــانــه تــوســتــ...

بــه ڪــنــج خــلــوت خــود،همــچــو ابــر مــیــ‌بــارمــ...
ســرم درون خــیــالــم بــه روے شــانــه تــوســتــ

آسمانها آبی...

پر مرغان صداقت آبیست

دیده در آینه ی صبح تو را میبینداز گریبان تو صبح صادق... میگشاید پر و بالتو گل سرخ منی ... تو گل یاسمنی

تو چنان شبنم پاک سحری؟!

نه ٬ از آن پاکتری!!!

تو بهاری؟!

نه...بهاران از توستاز تو میگیرد وام...هر بهار اینهمه زیبایی راهوس باغ و بهارانم نیست

ای بهین باغ و بهارانم تو !سبزی چشم تو دریای خیال

پلک بگشا که به چشمان تو دریابم باز

مزرع سبز تمنایم را!!!

ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
45 هواداران
بازدیدکنندگان