نازگل خانوم

(nnazgol0098 )
 • تنفر را برایت خوب معنا می کنم امشب
برو از خاطرم از تو تمنا می کنم امشب
ز هر ره سعی می دارم فراموش
 • تنفر را برایت خوب معنا می کنم امشب
  برو از خاطرم از تو تمنا می کنم امشب
  ز هر ره سعی می دارم فراموشت کنم اما
  دوباره ردی از نام تو پیدا می کنم امشب
  همه دنیای من بودی و از چشم من افتادی
  و حالا سفره ی دل پیش تو وا می کنم امشب
  غرورم را به زیر پای احساس تو له کردم
  و من با هر کس و ناکس مدارا می کنم امشب
  درون دادگاه دل تو محکومی به نامردی
  و من هم حکم اعدام تو اجرا می کنم امشب

  • H71 m : سلام محبوبی درخواست دوستیمو قبول کن لطفا

   4 روز پیش و 8 ساعت قبل

  • Syndrome //- : میشهـ پستمو لآیکـ کُنیـ :| (delgir)

   4 روز پیش و 8 ساعت قبل

 • ﻧﺎﻣﻪ ﺯﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﻫﻤﻮﻃﻨﺶ:
ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﮔﺬﺷﺘﻢ،ﮔﻔﺘﯽ:
 • ﻧﺎﻣﻪ ﺯﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﻫﻤﻮﻃﻨﺶ:
  ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﮔﺬﺷﺘﻢ،ﮔﻔﺘﯽ:"ﻗﯿﻤﺘﺖ ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ؟"
  ﺳﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﮔﺬﺷﺘﻢ ، ﮔﻔﺘﯽ:"ﺑﺮﻭ ﭘﺸﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﺑﻨﺸﯿﻦ!"
  ﺩﺭ ﺻﻒ ﻧﺎﻥ ، ﻧﻮﺑﺘﻢ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﯽ "ﭼﻮﻥ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮﺩ!"
  ﺩﺭ ﺻﻒ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻧﻮﺑﺘﻢ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﯽ "ﭼﻮﻥ ﻗﺪﺕ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮﺩ!"
  ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﻋﻮﺍﯾﺖ ﺷﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺎﺳﺰﺍﻫﺎﯾﺖ "ﻓﺤﺶ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩ!"
  ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩﯾﻮﻡ ﺑﯿﺎﯾﻢ "ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯼ ﺁﺏ ﻧﮑﺸﯿﺪﻩ ﻣﯿﺪﺍﺩﯼ!"
  ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ "ﺩﯾﻨﺖ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯽ!"
  ﺗﻮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﻜﺮﺩﻱ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻲ:"ﺯﻥ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺍﺳﺖ!"
  ﻣﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﻜﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻲ: "ﺗﺮﺷﻴﺪﻩ ﺍﻡ!"
  ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﺷﺪﯼ "ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻃﻠﺒﯽ ﮐﺸﯿﺪﯼ!"
  ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﺷﺪﻡ ﮔﻔﺘﯽ:"ﻣﺎﺩﺭﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺍ ﺑﭙﺴﻨﺪﺩ!"
  ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺸﻮﯾﻢ ﻭ ﺍﻃﻮ ﺑﺰﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ:"ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭗ!"
  ﻭﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﭘﻮﺷﮏ ﺑﭽﻪ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﮐﻦ، ﮔﻔﺘﯽ:"ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻝ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ!"
  ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻃﻼﻗﻢ ﺑﺪﻫﯽ، ﮔﻔﺘﯽ: "ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻝ ﭘﺪﺭ ﺍﺳﺖ!"

  ﺣﺎﻝ تو بگو ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺳﺖ؟؟؟
  بی سوادان قرن ۲۱
  کسانی نیستند که
  نمی توانند بخوانند و بنویسند،
  بلکه کسانی هستند که
  نمی توانند
  آموخته های کهنه را دور بریزند
  و دوباره بیاموزند...

  • ❸ƝᾄғᾄṨ✿ - : میشِہ گُــروہ اَوݪ پرۅفَــݥ༒▽໓ēŞpi¢ค๖lē▽༒بِعُضوْے وَ بِفـــَعآلے؟؟ (delgir)

   4 روز پیش و 10 ساعت قبل

 • شعری از مولانا ، زندگـــی زیبـاســـت !

 

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن

گردشـــی در کوچ
 • شعری از مولانا ، زندگـــی زیبـاســـت !  زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن

  گردشـــی در کوچــه باغ راز کن  هر که عشقش در تماشا نقش بست

  عینک بد بینی خود را شکسـت  علـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت

  عشق اسطرلاب اسرار خداست  من مـیـــان جســـمها جــان دیـــده ام

  درد را افکنـــده درمـان دیـــده ام  دیــــده ام بــر شـــاخه احـســـاســها

  می تپــد دل در شمیــــم یاسها  زنــدگــی موسـیـقـی گنـجشـکهاست

  زندگی باغ تماشـــای خداســت  گـــر تـــو را نــور یـقیــــن پیــــــدا شود

  می تواند زشــت هم زیبا شــود  حال من، در شهر احسـاسم گم است

  حال من، عشق تمام مردم است  زنـدگــی یــعنـی همیـــــــن پــروازهــا

  صبـــح هـا، لبـخند هـا، آوازهـــا  ای خــــطوط چهــــره ات قـــــــرآن من

  ای تـو جـان جـان جـان جـان مـن  با تـــو اشــــعارم پـر از تــو مــی شـود

  مثنوی هایـم همــه نو می شـود  حرفـهایـم مــــرده را جــــان می دهــد

  واژه هایـم بوی بـاران می دهـــد

  ادامه... دوستان
  • raha navabi
  • minaaa jooonii
  • m.r پرنسس شلطونی
  • ♥فائزه ♥
  • رها راد
  • لیلی .
  • صبا 2017
  • سمانه عسگری
  • سارا رنجبر
  • sara mohtasham
  • fatemeh kh...
  • سمیرا samira
  • Leyla se
  • دخمل باحال
  • فروشگاه اینترنتی شاپ سی
  • مینا نوروزی
  152 هواداران
  بازدیدکنندگان