همنشین دل

(nonishe )
 • ماهـــــــرخ
مــاه از پس خورشــــید به صـــــــد طـــنازی
شــــــــاداب شــــــفق پـــــــی فـــــ
 • ماهـــــــرخ
  مــاه از پس خورشــــید به صـــــــد طـــنازی
  شــــــــاداب شــــــفق پـــــــی فــــــلق در بازی
  یک روی زمین به شـیر و یک روی به قیر
  شــــــــــد رنگ به رنگ این کـــــــله قـفـقازی
  خــــــود رخ بنـما ماهــــــــــــــــرخم تا گـــردند
  از فـــــرط حســــد هــر دو به مرگت راضـی
  بازآ که مـــی و شـــــعر ردیف است ردیف
  زود ار نـرســـــــی قـافـــــیه را درمـــــی بازی
  همنشین دل

  ادامه... دوستان
  • باران آرام
  • قوی سپید زیبا
  • فریبا حسینی
  • Asra Manswr
  • طراوت بهرامی
  • Pari ...
  • baharnaz ...
  • امیر قاسمی
  • گالری نقاشی
  • لیلا سروش
  • وحید م.ی
  • ... . مشکات
  • tessa smith
  • لیلی بانو
  • ❦ khคຖ໐໐๓ ❦ r໐ฯค
  • الهه خانوم
  3747 هواداران
  بازدیدکنندگان