آرمبنا ..

(onofone )

آرمبنا ..

5 ساعت پیش و 29 دقیقه قبل

آزادی انتخاب پوشش و لباس همه شهروندان ایرانی را در اخبار اعلام کنید ولی به زنان توصیه کنید همواره مانتو فرم ها و شلوار و روسری های خود را بر تن داشته باشند که بسته به نظر خودشان در هر کجا اجتماعات مختلف را با هم قیاس کنند

آرمبنا ..

1 روز و 6 ساعت قبل

غیره چون فکر خود را در دانش اندوزی بهر برتری جستن از خیز نیزی ها با هر نگهدارنده نظر احسنت وار ترغیب نمیکرد از قبیل و هر ذالکی بفهمی نفهمند زودتر شبهه ها پیش مینداخت که علت کفر و نفاق را در جهت قضاوت اسلام به اتکای مغرضان مردمی مشغول کند که نه ویرایشی باشد نه فلسفه نفس

آرمبنا ..

1 روز و 6 ساعت قبل

غیره چون فکر خود را در دانش اندوزی بهر برتری جستن از خیز نیزی ها با هر نگهدارنده نظر احسنت وار ترغیب نمیکرد از قبیل و هر ذالکی بفهمی نفهمند زودتر شبهه ها پیش مینداخت که معضل کفر و نفاق را در جهت اسلام با حسدورزان پراکنده کند

ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
122 هواداران
بازدیدکنندگان