Tiba .....

(paeiizan58 )
 • تنهایی درد مشترک انسانهاست ولی.:
 عده ای به آن اجازه خودنمایی نمیدهند!؟
 چه بسیار کسانی که سالهازی
 • تنهایی درد مشترک انسانهاست ولی.:
  عده ای به آن اجازه خودنمایی نمیدهند!؟
  چه بسیار کسانی که سالهازیر یک سقف بوده و هستند
  اما غم تنهایی را تنها به دوش می‌کشند و چه بسیارند کسانیکه در جستجوی نیمه گمشده خود به انتظار نشسته
  اند ولی هیچگاه آنرا نیافته اند. !
  تنهایی حس غریبی است شاید سالها درجمع خانواده دوستان باشی اماتنهایی تو را رها نکند
  وقتی کسی احساست را درک نمیکند تنهایی!انگار مرده ای در میان زنده گان!
  کاش با معجزه ای تنهایی سایه شوم خودش را از دوش ما برمی داشت کاش....
  تنهایی من با وجود تو خیلی تنهایم......

  #mehrbanu...

 • مدتها بود آسمان شهر م با ابر و باران بیگانه بود
مدتها بود آسمان شهرم آفتابی آفتابی بود 
مد تها بود
 • مدتها بود آسمان شهر م با ابر و باران بیگانه بود
  مدتها بود آسمان شهرم آفتابی آفتابی بود
  مد تها بود آسمان شهر م در باریدن حتی یک قطره باران خست به خرج می داد
  مدتها بود در آسمان شهر م بوی خوش باران به مشامم نرسیده بود
  اما امروز. امروز
  امروز که دلم به اندازه همه ی دنیا گرفته بود
  امروز که غم تنهایی قلبم رادر مشتش گرفته بود و فشار میداد
  به ناگاه آسمان شهر م به احترام دل من و همه ی آدم های تنهای شهرم شروع به گریستن کرد و چه گریه ای!
  گویی اشک های باران دست به دست هم داده اند تا به اندازه همه مردم تنهای شهرم بگریند اینقدر این گریه سوزناک شد که در شهرم سیل راه افتاد با خود زمزمه کردم:

  بازم به غیرت اشک های باران که برای تنهایی ام اشک می ریزند.....

 • *
  این عصـرهای پائیـــزی ....

       عجیــــب ...؟

بویِ
 • *
  این عصـرهای پائیـــزی ....

  عجیــــب ...؟

  بویِ"نفس"های تُـو را می‌دهد ...!

  گویی تُــو اتفـاق می‌اُفــتی ....

  و مَـــــن ...؟

  دچـــار می شـــوم ....

  تمام مَــن دارد تُــو می شــود ...!

  بــاور می کــــنی .....؟؟؟
  *
  #محمدعلی_بهمنی

  ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
  538 هواداران
  بازدیدکنندگان