تاریخ بدون سانسور

(parviz13371348 )

تاریخ بدون سانسور

1 ماه, 1 هفته
 • آنچه که امروزه با نام «رازیگری (معماری) اسلامی» شناخته میشود ، برونانه (در واقع) «رازیگری (معماری) ا
 • آنچه که امروزه با نام «رازیگری (معماری) اسلامی» شناخته میشود ، برونانه (در واقع) «رازیگری (معماری) ایران ساسانی» است ؛ چون «عرب ها» ، که به «ایران ساسانی» تاختند ، مردمانی «ناشهرنشین» (غیرمتمدن) بوده اند و از «رازیگری» (معماری) چیزی نمی دانستند .

  پااستوار (ثابت) کنندهء این گفته ، ساختمانهای بجامانده از هنگامهء «شاهنشاهی ایران ساسانی» هستند ، که در نگارهء (تصویر) این فرسته (پست) ، برخی از آنها را بدست داده ام (ارائه کرده ام) . این نگاره (تصویر) ، بپیدرپیگی (بترتیب) از بالا به پائین ، نشاندهندهء ساختمانهای زیر میباشند :

  1- کاخ ساسانی سروستان (1) در استان فارس و در ۹ کیلومتری پدفراز (جنوب) شهر سروستان

  2- آتشکدهء شهر تفلیس در گرجستان (2) ، که گنبد آن ریخته است.

  3- کاروانسرای دِیرِ گچین (3) ، یکی از بزرگترین کاروانسراهای ایران ، که در راه (جادهء) تاریخی ری به قم جای دارد.

  4- بخشی دیگر از کاروانسرای دِیرِ گچین (3)

  5- کاخ شاهنشاهان ساسانی در شهر تیسفون ، که پایتخت «شاهنشاهی ایران ساسانی» بود (4) . به این کاخ ، «ایوان مدائن» نیز می گویند.


  پژوهشپایه ها (منابع تحقیق):
  (1)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Sarvestan_Palace
  https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

  (2)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Atashgah_of_Tbilisi
  https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%B3

  (3)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Deir-e_Gachin
  htt [لینک]
  [ادامه...]

  تاریخ بدون سانسور

  3 ماه پیش
 • پس از اینکه ابرمرد تاریخ ایران «احمد بویه پور» (1) (2) در 19 دسامبر (28 آذر) سال 945 زادروزی (میلادی
 • پس از اینکه ابرمرد تاریخ ایران «احمد بویه پور» (1) (2) در 19 دسامبر (28 آذر) سال 945 زادروزی (میلادی) ، خلافت بنی عباس را سرنگون کرد ، بخش باختری (غربی) قلمروی بسیار گستردهء این خلافت ، به زیر فرمان «احمد بویه پور» درآمد (3){1}؛ ولی بخش خاوری آن ، بدست خاندان سامانی ، که سرسپردهء بنی عباس بود ، افتاد.


  پژوهشپایه ها (منابع تحقیق):

  (1)
  نوشتارهء (مقالهء) ویکی پدیای فارسی دربارهء «احمد بویه پور»:
  https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B...

  اگر نشانی بالا باز نشد ، خواهشمندم که سرنام (عنوان) «معزالدوله» را در گوگل جستجو کنید . یادآوری می شود که «معزالدوله» ، فرنام (لقب) «احمد بویه پور» بوده است.  (2)
  این تاریخ 28 آذر (19 دسامبر) ، در نوشتارهء (مقالهء) ویکی پدیای انگلیسی دربارهء «احمد بویه پور» آمده است . در زیر سرنام (عنوان):
  Invasion and conquest of Iraq
  بند (پاراگراف) دوم

  برای دسترسی یافتن به نوشتارهء (مقالهء) ویکی پدیای انگلیسی دربارهء «احمد بویه پور» ، نخست نوشتارهء (مقالهء) ویکی پدیای فارسی دربارهء «احمد بویه پور» را باز کنید ، و سپس در ستون زبان ها ، گزینهء «انگلیسی» را کلیک کنید ، تا نوشتارهء (مقالهء) ویکی پدیای انگلیسی دربارهء «احمد بویه پور» باز شود.

  یادآوری می کنم که «عرب ها و باختریان (غربی ها)» که همپیمان یکدیگر هستند ، از آنجا که نمی خواهند مردم جهان و مردم ایران از سرنگونی «خلافت بنی عباس» بدست یک پهلوان ایرانی ، آگاهی پیدا بکنند ؛ کاری کرده اند که نشانی (آدرس) اینترنتی نوشتارهء (مقالهء) ویکی پدیای انگلیسی دربارهء «احمد بویه پور» را نتوان «کپی پیست» کرد.
  [لینک]
  [ادامه...]

  تاریخ بدون سانسور

  3 ماه پیش
 • گرامی باد 28 آذر ماه (19 دسامبر) ، سالروز شکست عرب های مرزدر (متجاوز) از ایرانیان ، و سرنگون شدن «خل
 • گرامی باد 28 آذر ماه (19 دسامبر) ، سالروز شکست عرب های مرزدر (متجاوز) از ایرانیان ، و سرنگون شدن «خلافت بنی عباس» ، به رهبری و فرماندهی «احمد بویه پور» ، این قهرمان بزرگ تاریخ ایران
  _________________________________________________________________________

  «احمد بویه پور» {1} ، دلاورمردی از خاندان ساسانیان و از سرزمین پهلوان خیز دیلم (در استان گیلان) بود که توانست با جنگهائی که کرد ، «خلافت بنی عباس» را براندازد ، و قلمروی فرمانروائی «خاندان بویه» (آل بویه) را گسترش بدهد (1) . برای شناخت بهتر این رخداد بسیار فرجا (مهم) و خجسته ، باید رویدادهای پیش از آن را بررسی کنیم :


  ترک ها که همپیمان «امپراتوری روم خاوری» بودند ، در سالهای« 589-588 » ،« 608-606 » ، و « 629-627 » زادروزی (میلادی) ؛ به «ایران ساسانی» تاختند (2) (3) (4) . ترک ها در دو جنگ نخست ، از ایران شکست خوردند ولی در جنگ سوم خود (629-627) ، هنگامیکه بخش بیشینهء (عمدهء) ارتش ایران در مرزهای باختری درگیر جنگ با لشگریان «امپراتوری روم خاوری» بودند (5)، توانستند سپاهیان ایران را شکست بدهند . پس از این جنگ ، شاهنشاه خسرو پرویز کشته شد و ایران در نابسامانی بی مانندی فرو رفت و سپاهیان ایران ناچار شدند که جنگ با «امپراتوری روم خاوری» را پایان بدهند و پسنشینی (عقب نشینی) کنند.


  عرب ها ، در سال 633 زادروزی ، به دستور «امپراتوری روم خاوری» ، از این نابسامانی پدید آمده در ایران « بدبهره جوئی » (سوء استفاده) کردند ، و به ایران تاختند و پس از براه انداختن 17 جنگ (6) ، توانستند تا پایان سال 650 زادروزی ، همهء قلمروی ایران را زورگیری (غصب) کنند ، و دو خلافت «بنی امیه» و «بنی عباس» را در ایران برپا کنند (7).
  < [لینک]
  [ادامه...]

  تاریخ بدون سانسور

  3 ماه پیش
 • تاریخ کوتاه ایران و جهان - 08 
________________________________________________________________
در
 • تاریخ کوتاه ایران و جهان - 08
  ________________________________________________________________
  در پیرامون (در حدود) سال 11000 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) در «تپه آسیاب» ، فرآوریشیوهء «خویشفرمائی گرائی» با فن شناسی «نوسنگی» برای نخستین بار در جهان پدید آمد
  ________________________________________________________________________
  در پیرامون (در حدود) سال 11000 پ. ، مردمان جائی بنام "تپه آسیاب" (1)، که باستانیجای (سایت باستانی) آن ، در پدفراز (جنوب) شهر امروزی کرمانشاه جای دارد ، برای نخستین بار در جهان ، به فن شناسی «نوسنگی» (2) دست یافتند . همهء باستانشناسان ، آغاز فن شناسی «نوسنگی» را " تنددگرش نوسنگی" (انقلاب نوسنگی) نامیده اند (3) (4) (5) (6) (7) ، چون با آغاز این فن شناسی ، شمار زیادی از نوآوری های زیرساختی (زیربنائی) و روساختی (روبنائی) نیز ، پدید آمدند . این نوآوری ها برابرند با:

  1- آغاز کشاورزی
  2- آغاز رامسازی جانورانی مانند بز ، گوسفند ، و گاو
  3- دستیابی به فن شناسی ساخت خانه های سنگی و آغاز یکجانشینی (8) ، و پدید آمدن نخستین روستاهای جهان
  4- آغاز پدید آمدن «دارایش خودین افزارهای فرآوری» (مالکیت خصوصی وسایل تولید) و بواژگانی دیگر آغاز «دارایش خودین سرمایه» (مالکیت خصوصی سرمایه)
  5- آغاز فرآوریشیوهء (شیوهءتولید) خویشفرمائیگرائی
  6- آغاز ساخته شدن ابزارهائی برای "شناسه مند کردن (ثبت کردن) دارائی ها" و "شمارش"
  7- آغاز بافته شدن پارچه
  8- ساخته شدن شخم ابزار
  9- افزایش شتابان سرشمارهء (جمعیت) مردم


  همانجور که می بینید ، آغاز شدن فرآوریشیوهء (شیوهءتولید) «خویشفرمائی گرائی» ، یکی از نوآوری ها [لینک]
  [ادامه...]

  • تاریخ بدون سانسور : سپاس

   3 ماه پیش

  • Maryam ❤ : یه به روز رسانی بزنین ان شاءالله حل میشه...روزتون زیبا دوست بزرگوار

   3 ماه پیش

  • تاریخ بدون سانسور : پس فقط من هستم که این مشکل را دارم . سپاس فراوان از شما.

   3 ماه پیش

  تاریخ بدون سانسور

  3 ماه پیش
 • تاریخ کوتاه ایران و جهان – 07
_____________________________________________________________________
 • تاریخ کوتاه ایران و جهان – 07
  ________________________________________________________________________
  آغاز فرآوریشیوهء «برده دار سالاری» با فناوری میانسنگی ، از پیرامون سال 11740 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد)
  ________________________________________________________________________

  امروزه ، همهء باستانشناسان به این دانش رسیده اند که نخستین برده ها ، همان بندیان (اسیران) آن جنگی بوده اند که در پیرامون (حدود) سال 11740 پ. در فراز (شمال) آفریقا رخ داده است (1). اگر دربارهء جای روی دادن این جنگ ، بخواهم ریزبین تر (دقیق تر) باشم ، باید بگویم که این جنگ ، در جائی روی داده است که امروزه مرز دو کشور مصر و سودان است . این جنگ ، میان مردم "قدن" (2) با «فناوری» میانسنگی ، و همسایگان پدفرازی (جنوبی) ایشان روی داده است . این همسایگان پدفرازی ، به شایدگی (احتمال) فراوان ، دارای «فناوری» کهن سنگی بوده اند.

  مردم "قدن" گرچه دارای «فناوری» میانسنگی بودند ، و هنوز به «فناوری» نوسنگی دست نیافته بودند ، ولی توانسته بودند به فناوری "داشت" گندمزارهای خودرو ، دست بیابند (1) ؛ و گندم فراوانی را بدست بیاورند . بواژگانی دیگر ، آنها در هنگام "داشت" گندمزارهای خودرو ، از ریزفناوری های «آبیاری» ، «بریدن علف های هرز» ، «آسیبارزدائی» (دفع آفت) ، و «دور نگه داشتن جانوران از این گندمزارهای خودرو» ، بهره می برده اند . ولی آشکار است که همسایگان پدفرازی "قدن ها" ، دارای این فناوری "داشت" گندمزارهای خودرو نبوده اند.

  پیامد همسایگی این دو مردم ، با دو «فناوری» ناهمسان ، تازش (حملهء) "همسایگان پدفرازی" به مردم "قدن" ، برای بدست آوردن گندم فراوان ایشان بود ؛ که با پیروزی مردم "قدن"، و کشته و بندی (اسی [لینک]
  [ادامه...]

  تاریخ بدون سانسور

  3 ماه پیش
 • تاریخ کوتاه ایران و جهان - 06
_____________________________________________________________
از سال
 • تاریخ کوتاه ایران و جهان - 06
  _____________________________________________________________
  از سال 25700 پ. ، زیستگاه گستری «آدم های اندیشگر کالبد امروزی» دنبال شد (ویرایش 3)
  _________________________________________________________________________
  در این «زیستگاه گستری» که از سال 25700 پ. (پیشازادروز) آغاز و تا سال 9000 پ. دنبال شد (1) ، بیشتر «انسانهای اندیشگر کالبد-امروزی» ، نخست دارای «فرآوریشیوهء "برابری گرائی" با فناوری کهن سنگی» بودند ، ولی از سال 20000 پ. در کوهستان زاگرس ، دارای «فرآوریشیوهء "برابری گرائی" با فناوری میان سنگی» شدند ، و«تیرکمان» را نوآوری کردند (2). سرانجام ، انسانهای جائی بنام «تپه آسیاب» که امروزه باستانیجای (سایت باستانی) آن در پدفراز (جنوب) شهر امروزی کرمانشاه جای دارد ، از سال 11000 پ. ، «فرآوریشیوهء "خویشفرمائیگرائی" با فناوری نوسنگی» را برای نخستین بار در جهان ، نوآوری کردند . دربارهء این فرآوریشیوه ، در فرستهء (پست) سپسین (بعدی) ، داده هائی (اطلاعاتی) را بدست خواهم داد.

  پژوهشپایه (منبع تحقیق):

  (1)
  http://www.bradshawfoundation.com/stephenoppenh...
  اگر نشانی بالا باز نشد ، با بکارگیری تکه های زیر ، نشانی را خودتان کپی پیست کنید.
  Bradshawfoundation
  com.
  /stephenoppenheimer
  /index.php

  روش بهره بری (استفاده) از این تارنما (سایت اینترنتی):

  پس از باز کردن این نشانی ، دکمه ای که گویهء (جملهء) زیر روی آن نوشته شده است را کلیک کنید:
  Begin your journey
  سپس هرجا نشانهء "نمایش" را دیدید ، آنرا کلیک کنید.

  (2)
  https://worldarchery.o [لینک]
  [ادامه...]

  تاریخ بدون سانسور

  3 ماه پیش
 • تاریخ کوتاه ایران و جهان - 05  (ویرایش 2) 
_____________________________________________________
 • تاریخ کوتاه ایران و جهان - 05 (ویرایش 2)
  _____________________________________________________________
  از سال 45000 پ. ، زیستگاه گستری «انسانهای اندیشگر کالبد امروزی» دنبال شد
  _________________________________________________________________________
  در این فرسته (پست) ، کارنگاره های (نقشه های) زیستگاه گستری «انسانهای اندیشگر کالبد-امروزی» ، از سال 45000 پ. (پیشازادروز) تا سال 28900 پ. بدست داده شده است (ارائه شده است) (1). روند پدید آمدن مردم "سامی تبار" را میتوان در کارنگاره های (نقشه های) سال 45000 تا 42200 پ. (پیشازادروز) (قبل میلاد) دید . منظور من آن شاخه ای است که در سرزمین «لوانت باختری» پدید آمده است . همچنین ، روند پدید آمدن "حامی تبارها" را میتوان از سال 42200 پ. دید . منظور من کوچ (مهاجرت) برخی از مردم پدفراز (جنوب) «لوانت باختری» به فراز (شمال) آفریقا است . رویداد فرجای (مهم) این گاهبرش (مقطع زمانی) ، رخ دادن «تنددگرش (انقلاب) نوکهن سنگی» ، در پیرامون (حدود) سال 43000 پ. است(2).


  پیش از گسترده گوئی کردن (توضیح دادن) دربارهء «تنددگرش نوکهن سنگی» ، باید زیرشاخه های هنگامهء (دورهء) «کهن سنگی» را بدست بدهم:

  فناوری کهن سنگی:

  1- فناوری دیرکهن سنگی (از 2500000 پ. تا 100000 پ.)
  2- فناوری میان کهن سنگی (از 600000 پ. تا 28000 پ.)
  3- فناوری نو کهن سنگی (از 43000 پ. تا 7000 پ.)

  بازدیدکنندگان گرامی برگهء «تاریخ بی سانسور» ، چرائی (دلیل) یکسان نبودن گاه (زمان) پایان هنگامهء یک فناوری با گاه (زمان) آغاز فناوری سپسینش (بعدی اش) ، اینستکه : سرزمین ها ، در یک گاه (زمان) ، به فناوری ها دست نمی یافتند . بواژگانی دیگر ، [لینک]
  [ادامه...]

  تاریخ بدون سانسور

  3 ماه پیش
 • تاریخ کوتاه ایران و جهان - 04
_____________________________________________________________
از سال
 • تاریخ کوتاه ایران و جهان - 04
  _____________________________________________________________
  از سال 76000 پ. ، زیستگاه گستری «انسانهای اندیشگر کالبد امروزی» دنبال شد
  __________________________________________________________
  بیست و پنج هزار سال پس از نخستین پاگذاری "آدمهای اندیشگر کالبد -امروزی " به فراز (شمال) تنگهء هرمز ، در پیرامون سال 58000 پ. ، زیستایان (ساکنین) فراز (شمال) تنگهء هرمز ، و یا کسانی که تازه از تنگه گذشته بودند ، زیستگاه گستری خود به سوی رشته کوه زاگرس را آغاز کردند ؛ چون کوهستان تنها جائی بود که آنها می توانستند در اشکف هایش (غارهایش) ، پناه بگیرند و زنده بمانند . ولی آنها پس از اینکه به پدفرازی ترین (جنوبی ترین) جای رشته کوه زاگرس رسیدند ، دست از زیستگاه گستری خود بر نداشتند ، چون هم شمار (تعداد) آنها کم کم بیشتر می شد و سال به سال به اشکف های (غارهای) بیشتری نیاز پیدا می کردند ، و هم آنها با این زیستگاه گستری های خودشان ، میتوانستند به اندوختگاه های (منابع) "گیاهی" ، "جانوری" ، و "کانی" (معدنی) بهتر ، بیشتر ، و پرگونه تری (متنوع تری) دست یابند . پس این "آدمهای اندیشگر کالبد -امروزی " ، در گاهبازه ای (مدت زمانی) 6500 ساله ، توانستند همهء کوهستان زاگرس را زیستگاه خود بگردانند ، و پس از رسیدن به نزدیکی های جایگاه شهر امروزی "مهاباد" ، در پیرامون سال 52000 پ. به فرهنگ "آغازین نوکهن سنگی" دست یابند ، و سپس به درون هاتیا (آناتولی یا آسیای صغیر) {1} پا بگذارند و پس از 2000 سال همهء این سرزمین را نیز ، زیستگاه خود گردانند . میتوان گفت که "رشته کوه زاگرس" جایگاه نخست مردم "ایرانی تبار" میباشد ، ولی باید دانست که "هاتیا" (آناتولی یا آسیای صغیر) {1} نیز ، دومین جایگاه مردم "ایرانی ت [لینک]
  [ادامه...]

  تاریخ بدون سانسور

  3 ماه پیش
 • تاریخ کوتاه ایران و جهان - 03
_____________________________________________________________
از سال
 • تاریخ کوتاه ایران و جهان - 03
  _____________________________________________________________
  از سال 200000 پ. ، زیستگاه گستری «آدم های اندیشگر کالبد امروزی» آغاز گردید (ویرایش 3)
  _________________________________________________________________

  همهء این گونه های «آدم های اندیشگر ناکالبد-امروزی» ، که در فرستهء پیشین ، نام آنها را آورده ام ، اندیشگر بوده اند ؛ ولی دارای کالبدی امروزین نبوده اند . بواژگانی دیگر ، «کاسهء سر» ، «آرواره های بالا و پائین» ، و «پیکری» (قامتی) ناهمگون با «انسان امروزی» داشته اند ؛ ولی در پیرامون (حدود) سال 200000 پیشازادروز (قبل میلاد) ، با جهشی ریزیادی (ژنتیکی) که در یکی از این گونه های «انسان نخستین» روی داد ، نخستین «انسان های اندیشگر کالبد-امروزی» پدید آمدند . این جهش ریزیادی (ژنتیکی) ، در کنارهء «رود اومو» (1) در فراز خاوری (شمال شرقی) آفریقا ، که امروزه در کشور اتیوپی جای دارد ، روی داد ؛ و پایابراین (بنابراین) نخستین «انسان های اندیشگر کالبد امروزی» ، « انسان اومو» نام گرفته اند (2).

  سپس در سال 160000 پیشازادروز ، یک جهش ریزیادی (ژنتیکی) دیگر ، در کنارهء «رود آوش» (3) اتیوپی رخ داد و «انسان اندیشگر کالبد-امروزی» «ایدالتو» پدید آمد (4). پس از این هم ، بارها جهش های ریزیادی (ژنتیکی) بیشتری ، در جاهای دیگری رخ دادند ، و «انسانهای اندیشگر کالبد-امروزی» ، از دیدگاه کالبد ، امروزی تر شدند . روند گسترش «انسانهای اندیشگر کالبد-امروزی» ، در تارنمای (سایت) «دکتر استیفن اپنهایمر» آمده است (5).

  در پیرامون سال 83200 پ. ، گروهی از "آدمهای اندیشگر کالبد امروزی " با «فرآوریشیوهء برابری گرائی با فناوری "میان کهن سنگی"» از تنگهء هرمز گذشتند و [لینک]
  [ادامه...]

  تاریخ بدون سانسور

  3 ماه پیش
 • تاریخ کوتاه ایران و جهان - 02
__________________________________________________ 
از پیرامون سال 7
 • تاریخ کوتاه ایران و جهان - 02
  __________________________________________________
  از پیرامون سال 700000 پ. ، «آدم اندیشگر ناکالبد-امروزی» "هایدلبرگ" پدید آمد و در آسیا و اروپا پخش شد ؛ و همچنان «فرآوریشیوهء "برابری گرائی" با فناوری کهن سنگی» را دنبال کرد
  ________________________________________________________________________________
  «آدم اندیشگر ناکالبد-امروزی» "راست قامت" (1) از سال 1800000 پ. (پیشازادروز) در آفریقا پدید آمد ؛ و سپس این گونه از انسان ، در پیرامون 700000 پ. (پیشازادروز) در آفریقا به «آدم اندیشگر ناکالبد-امروزی» "هایدلبرگ" (2) فرگشت (تکامل) یافت ، و پس از چندی ، گسترش خود به سوی باختر آسیا را آغاز نمود . در پیرامون سال 638000 پ. ، از «آدم اندیشگر ناکالبد-امروزی» هایدلبرگ زیستای (ساکن) باختر آسیا ، دو گونهء «آدم اندیشگر ناکالبد-امروزی» نوین تر، بنامهای "آدم دنیسووا" (3) و "آدم نئاندرتال" (4) پدید آمدند . "آدم های دنیسووا" بیشتر به سوی خاور و پدفراز خاوری (جنوب شرقی) آسیا خود را گسترش دادند ؛ ولی "آدمهای نئاندرتال" در فراز (شمال) ایران ، آسیای میانه ، آسیای فراز باختری (شمال شرقی) ، لوانت {1} ، کوهکاس (قفقاز) ، "پونت-کاسپین" {2} ، و هاتیا (آناتولی یا آسیای صغیر) {3} خود را گسترش دادند . خود هایدلبرگ ها نیز از پیرامون سال 618500 پ. گسترش خود به سوی اروپا را آغاز کردند ، ولی پس از پاگذاری (ورود) نئاندرتال ها به اروپا از پیرامون سال 500000 پ. ، هایدلبرگ ها کم کم روند "گونه نابودی" (انقراض) خود را آغاز کردند ؛ بگونه ای که در پیرامون سال 198000 پ. ، آخرین هایدلبرگ ها نابود گردیدند.

  یادآوری می شود که «فرآوریشیوهء "برابری گرائی" با فناوری کهن سنگی» ، همچنان در میان همهء ا [لینک]
  [ادامه...]

  ادامه... دوستان
  • No One
  • tanhaye tanha
  • پیمان دهش پور
  • هیله وفا
  • رویای خیس
  • tamana23 amiry
  • سینا پیروتی
  • HASAN .
  • احمد دي جي
  • Roya N66
  • Niloofar Q
  • شیوا سهرابی
  • darya96 zamani
  • کیمیا _
  • سمیه عباسی
  • hoda ♥
  645 هواداران
  بازدیدکنندگان