پرویز ص. ر.

(parviz13371348 )

پرویز ص. ر.

5 ماه پیش و 4 هفته قبل
 • درونمایهء سودآوریانهء (اقتصادی) جهان ، پیش و پس از زورگیری (غصب) شدن
 • درونمایهء سودآوریانهء (اقتصادی) جهان ، پیش و پس از زورگیری (غصب) شدن "سومر" بدست "سارگون" و پدید آمدن پادشاهی برده دارسالارانهء "اکد" :::::::::::::::::::::
  پیشینهء ایران 10 – تاریخ ایران -04 :::::::::::::::::::::::::::::::
  پیش از زورگیری (غصب) شدن سومر بدست "سارگون" ، و پدید آمدن پادشاهی برده دارسالارانهء "اکد" در پیرامون سال 2270 پ.م. (سالشماری کوتاه {1}) ، در سومر "خویشفرمائی گرائی" {2} با فناوری برنز برپا بود (1). همانگونه که در پست های پیشین خودم بفراوانی گفته ام ، سومریان {3} مردمی بسیار تلاشگر و سازنده بوده اند ، وبسیاری از نوآوری های (اختراعات) جهان آن هنگام را ایشان انجام داده بودند . آنها در پیامد این کوشش و تلاش خود توانسته بودند که دارائی های (ثروت) فراوانی را بدست بیاورند . "گنجینه های" (خزاین) شهر-کشورهای سومری پر بود از "زر" ، "سیم" ، و "گوهرهای گوناگون" (جواهرات مختلف) . گذشته از این ، شهر-کشورهای سومری پر بودند از دانشمندان و اندیشمندان برجسته ونوشته هایشان ، و نیز پیشه وران بسیار زبردست که در جائی دیگر از جهان آن روزگار، یافت نمی شدند . دزدیدن این دارائی های مادی و مینوئی (معنوی) ، انگیزهء راهزنی همچون "سارگون" {4} شد تا به سومر بتازد ، تا بتواند این سرزمین و دارائی هایش را زورگیری (غصب) کند . در دو کارنگارهء (نقشهء) این پست ، فرآوریشیوه های پیش و پس از تازش سارگون را در جهان نشان میدهد .

  پژوهشپایه (منبع) :
  (1)
  http://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/history-uruk.htm

  گسترده گوئی های (توضیحات) بیشتر:
  {1}
  تاریخدانان ، برای شناسائی تاریخهای رویدادهای سالهای 2270 پ.م. تا 1531 پ.م. (در سامانهء سالشماری کوتاه) ، چند سامانه را پیش
  [ادامه...]

  • روهینا 1990 : Posthaye besyar motafaveti darin besyar ziba va taamol barangiz ....Ziba na az jahate zaban zibayash az jahate mafhoomi k say dar enteghalash darid....khaily vaght bood nmididm kasi baraye agahi resandan talash kone....d

   4 ماه پیش

  • پرویز ص. ر. : از اینکه پست های من را خواندنی یافتید سپاسگزارم .

   4 ماه پیش

  • لیلا سروش : سلام و عرض ادب و احترام.حقیقتن گنجینه ی نفیسی ست خرمن منتخب سیمینتان که باید سر فرصت عمیقن خوشه چین باشم (gol) (gol) (gol) سپاسگزارم از حضور سبزتان.

   4 ماه پیش, 1 هفته

  پرویز ص. ر.

  5 ماه پیش و 4 هفته قبل
 • زورگیری (غصب) شدن
 • زورگیری (غصب) شدن "سومر" بدست "سارگون" و پدید آمدن پادشاهی برده دارسالارانهء "اکد" :::::::::::::::::::::
  پیشینهء ایران 09– تاریخ ایران -03 :::::::::::::::::::::::::::::::
  با همهء کوشش هائی که "لوگال زاگگه سی" ، پادشاه "شهر-کشور" سومری "اومما" انجام داد ، در پیرامون سال 2270 پ.م. (سالشماری کوتاه {1}) سارگون که رهبری "گمراه" ، "زیاده خواه" و "راهزن پیشهء" برای مردم سامی زبان " لوانت" {2} بود ، با بکارگیری سپاه مزدوران خود ، توانست قلمروی سومریان {3} را زورگیری (غصب) کند ، و "خویشفرمائی گرائی" {4} را در سومر برچیند و "برده دارسالاری" را در آن برپا کند . رونهیدنی (جالب توجه) است که بدانیم تاریخ نویسان باخترگرا (غربی) ، فرنام (لقب) "بزرگ" را به دو زورگیر تاریخ داده اند ، که یکی از آنها همین "سارگون" است ؛ و دیگری "اسکندر مقدونی" است (1) . زور گیری شدن سومر بدست سارگون پلید ، "نخستین جنگ بزرگ" و "نخستین زورگیری یک سرزمین" در تاریخ است . من بر این باورم که همهء ناآرامی ها و آشوب های همایه ای (اجتماعی)- سودآوریانه (اقتصادی) روی داده در جهان از سال 2270 پ.م. تا به امروز از این نخستین جنگ و زورگیری جهان پدید آمده است. در پایان باید بگویم که نیمهء بالائی قلمروی اکدی ها ، در سال 2268 پ.م. بدست سارگون زورگیری شد.

  پژوهشپایه (منبع) :
  (1)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Sargon_of_Akkad

  گسترده گوئی های (توضیحات) بیشتر:

  {1}
  تاریخدانان ، برای شناسائی تاریخهای رویدادهای سالهای 2270 پ.م. تا 1531 پ.م. (در سامانهء سالشماری کوتاه) ، چند سامانه را پیشنهاد داده اند ؛ که از میان آنها دو سامانهء "کوتاه" و "میانه" از همه بیشتر کاربرد دارند. بکارگیری این دو سامانهء تاریخ یا
  [ادامه...]

  • پرویز ص. ر. : سپاس

   5 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • ..... Maryam : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   5 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • پرویز ص. ر. : سومریان ، ایرانی نژاد بودند ؛ ولی در آن زمان هنوز کشور یکپارچه ای بنام "ایران" هنوز بوجود نیامده بود. در آن زمانها هر شهری ، برای خودش یک کشور محسوب می شد و پادشاه خودش را داشت ، تا اینکه اکدی های سامی زبان (دشمنان ایران

   5 ماه پیش و 3 هفته قبل

  پرویز ص. ر.

  6 ماه پیش, 1 هفته
 • گسترده گوئی (توضیح) در بارهء ابرفرآوریشیوه ها {1} ::::::::::::::::::::
1- ابرفرآوریشیوهء برابری گرا
 • گسترده گوئی (توضیح) در بارهء ابرفرآوریشیوه ها {1} ::::::::::::::::::::
  1- ابرفرآوریشیوهء برابری گرائی (2500000 پ.م. – 5000 پ.م. )

  در هنگامهء برابری گرائی ، دارایش (مالکیت) افزارهای فرآوری (وسایل تولید) همگانی بوده است ؛ و پخش (توزیع) کارآوردها میان همایوندها (اعضای جامعه) ، برابرانه انجام می گرفته است . بواژگانی دیگر ، در هنگامهء "برابری گرائی" ، همانند آنچیزی که امروزه درخانواده ها انجام می گیرد ، هرکس به اندازهء توانش کار می کرد ، ولی به اندازهء نیازش از کارآوردها (محصولات کار) بهره می برد . در یک خانواده ، گرچه این تنها پدر و مادر هستند که کار می کنند ، ولی آنها با خرسندی و خوشنودی فراوان ، از خرید پوشاک و ... برای خود چشم می پوشند ، تا فرزندانشان بتوانند به اندازهء بسنده ای (کافی ای) پوشاک و ... داشته باشند . در این شیوهء فرآوری ، "مزد" میتواند گاهی کمتر از "کار" باشد ، ولی این کم بودن مزد ، آگاهانه و خیرخواهانه وبه سود همایه انجام می گیرد . کمی که جلوتر بروید خواهید خواند که در ابرفرآوریشیوهء "بهره کشی گرائی" ، "مزد" کمتر از "کار" است ؛ ولی این دو با هم یکی نیستند .

  2- ابرفرآوریشیوهء "خویشفرمائی گرائی" (6500 پ.م – 330 پ.م.)

  از پیرامون سال 11000 پ.م. که فرآوریشیوهء نوسنگی آغاز شد ، دگرش های (تغییرات) بسیار فراوانی در همایه ها رخ داد. فرجائی (اهمیت) این دگرش ها به آن اندازه است که همهء باستانشناسان ، آغاز فرآوریشیوهء نوسنگی را " تنددگرش نوسنگی" (انقلاب نوسنگی) نامیده اند (1) (2) (3) (4) . این دگرش ها برابرند با :

  1- آغاز رامسازی جانورانی مانند بز ، گوسفند ، و گاو
  2- آغاز کشاورزی
  3- آغاز دارایش کسویژه ای (مالکیت خصوصی)
  4- آغاز ابرف
  [ادامه...]

  • پرویز ص. ر. : پست های من نوشتهء خودم هستند ، ولی از منابعی که در زیر هر پست لینک هایشان را می گذارم ، استفاده می کنم . در ضمن جون من به استفاده از واژه های فارسی ، خودم را متعهد میدونم ، بنابراین بعضی از واژه های فارسی ممکنه برای شما

   5 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • ژابیر *** : سلام وقت بخير ... مطالبتون جالبه و بسيار ممنونم ، فك كنم بايد ترجمه شده باشه و مترجمش خوب نتونسته مفهومو برسونه ... كمي خوندنش واسم سخت بود ميتونست قابل فهمتر و خوندني تر ترجمه بشه..

   5 ماه پیش و 3 هفته قبل

  پرویز ص. ر.

  6 ماه پیش, 1 هفته
 • در بارهء روش روی آوری دوباره به خویشفرمائی گرائی :::::::::::::::::::::::::


همانگونه که همهء باس
 • در بارهء روش روی آوری دوباره به خویشفرمائی گرائی :::::::::::::::::::::::::


  همانگونه که همهء باستانشناسان و تاریخدانان پذیرفته اند ،اروپا از هنگام پدید آمدن آدم اندیشگر کالبد امروزی در سال 160000 پ.م. تا سال 334 پ.م. ، از دیدگاه "سودآوری" (اقتصاد) و شیوهء "راهبری همایه" (ادارهء جامعه) ، همواره چند پله "پس افتاده تر" (عقب مانده تر) از خاورمیانه بوده است ؛ و در هنگامی که شهرنشینی (تمدن) در خاورمیانه پدید آمد ، کوچکترین نشانه ای از شهرنشینی در میان اروپائی ها دیده نمی شد . تا اینکه در سال 334 پیش از میلاد {1} ، بزرگترین دزد تاریخ جهان (اسکندر مقدونی پلید) ، با لشگر مزدور خود ، به خاک پاک و بسیار گستردهء {2} ایران هخامنشی تاخت ، و دارائی های پولی (زر و سیم و سنگ های ارزشمند) و دارائی های مینوئی (معنوی) ایران هخامنشی را تاراج کرد {3}، وبه یونان برد ؛ و به ویرانسازی شهرهای بی مانند ایران هخامنشی پرداخت . پس از این بزرگترین تاراج تاریخ ، و با این دارائی های به تاراج رفته ، امپراتوری یونان ساخته شد ؛ و پس از چندین سده ، از دل این امپراتوری ، امپراتوری روم و سپس از دل آن ، کشورهای اروپائی امروز و ایالات متحدهء آمریکا و دیگر کشورهای قارهء آمریکا پدید آمدند . ولی چون دزدی ، همیشه بی سرانجام است می بینیم که امروزه ، جهان در زیر بار دشواری های فراوان ، می سوزد . من بر این باورم که "پلیدی زدائی" از جهان ، با انجام چهار "بهسازی" (اصلاحات) زیر ، "شدنی" (امکانپذیر) می باشد :

  1- فراگیر شدن شیوهء فرآوری "خویشفرمائی گرائی" ، بگونه ای که در همهء کشورهای جهان ، و بویژه در ایالات متحدهء آمریکا ، همهء مزدبگیران (دارای کار یا بیکار){4} ، به خویشفرماهای ریز و درشت در ریخت "رسه داری های همیاری" (شرکت های تعاونی ) خ
  [ادامه...]

  پرویز ص. ر.

  6 ماه پیش, 1 هفته
 • درس آموزی از
 • درس آموزی از "تاریخ" و "پیش از تاریخ" ::::::::::::::::
  دوستان گرامی ، درسی که من از پژوهش در بارهء "پیش از تاریخ" و "تاریخ" آموخته ام ، اینستکه : برای زدوده شدن همهء دشواری های جهان ، باید دوباره به خویشفرمائی گرائی روی بیاوریم ؛ ولی در تراز و چگونگی ای (کیفیتی) برتر.

  • ☆شمیم بهار☆ : محبوبید (gol)

   4 ماه پیش, 1 هفته

  • پرویز ص. ر. : سپاس

   5 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • فریبا حسینی : سلام احسنت تشکر بابت اطلاع رسانی خوب ممنون استاد بزرگوار

   5 ماه پیش و 2 هفته قبل

  پرویز ص. ر.

  6 ماه پیش, 1 هفته
 • "خویشفرما" کیست ؟
  خویشفرما کسی است که هم سرمایه دارد ، و هم خود کار می کند ، ولی مزدبگیری ندارد . خویشفرماها ، یا به تنهائی کار می کنند ؛ و یا با هم یک "رسه داری همیاری" (شرکت تعاونی) را پدید می آورند . "تک خویشفرماها" ، و"رسه داری های همیاری (شرکتهای تعاونی) خویشفرماها" ، در ریخت (به شکل) پیمانی ، برای دیگران کار می کنند ؛ و یا خود بی میانجی ، با خریداران "کالاها" یا "یاری هایشان" (خدماتشان) داد و ستد می کنند .
  به سرنام نمونه (بعنوان مثال) ، یک خواربارفروش که سرمایهء خود را برای کرایه کردن یک فروشگاه و خرید کالاها هزینه می کند، و خود به تنهائی به فروش کالاهای فروشگاهش می پردازد ، یک خویشفرماست . اگر بجای یک نفر ، دو یا چند نفر چنین فروشگاهی را باز کنند ، آنها برونانه (در واقع) یک "رسه داری همیاری (شرکت تعاونی) خویشفرمایان" را پدید آورده اند . اگر آن خویشفرما ، و یا آن چند خویشفرما ، یک یا چند مزدبگیر را بکار بگیرند (استخدام کنند) ، به سرمایه دارانی کوچک دگرش خواهند یافت (تبدیل خواهند شد). خویشفرمایانی هم هستند که "یاری های" (خدمات) خود را می فروشند ؛ یک نمونه از این گونهء خویشفرمایان ، تاکسی داران ارجمند هستند . پزشک ها ، اندزه دان ها (مهندسین) ، دادشناسهای (وکلای) دادگستری ، و ...... که درمانکد (مطب) ، یا کارکدی (دفتری) را کرایه کرده اند و یا خریده اند ، همه خویشفرمایانی هستند که به فروش "یاری های" (خدمات) خود می پردازند . اکنون بخوبی آشکار می شود که هریک از ما در درازای (طول) روز ، از خویشفرمایان فراوانی ، کالاها یا "یاری های" (خدمات) بارهء (مورد) نیاز خودمان را خریداری می کنیم .

  • پرویز ص. ر. : درسته ولی باید کوشش کرد .

   5 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • یوسف رضایی مقدم : دنیای سرمایه داری اجازه خویش فرمایی را نمی.....

   5 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • فریبا حسینی : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   6 ماه پیش

  پرویز ص. ر.

  6 ماه پیش, 1 هفته
 • استخوانبندی دگرش فرآوریشیوه ها در درازای
 • استخوانبندی دگرش فرآوریشیوه ها در درازای "پیش از تاریخ" و "تاریخ" {1}

  1- ابرفرآوریشیوهء برابری گرائی (2500000 پ.م – 5000 پ.م.)
  1-1 فرآوریشیوهء کهن سنگی (2500000 پ.م – 8000 پ.م.)
  1-1-1 زیرفرآوریشیوهء "دیرکهن سنگی" (2500000 پ.م. – 100000 پ.م.)
  2-1-1 زیرفرآوریشیوهء "میان کهن سنگی" (600000 پ.م. – 28000 پ.م.)
  3-1-1 زیرفرآوریشیوهء "نو کهن سنگی" (52000 پ.م. – 7000 پ.م.)
  2-1 فرآوریشیوهء میان سنگی (20000 پ.م. – 5000 پ.م.)

  2- ابرفرآوریشیوهء "خویشفرمائی گرائی" (11000 پ.م – 330 پ.م.) {2}
  1-2 فرآوریشیوهء "نوسنگی" (11000 پ.م. – 2500 پ.م.)
  2-2 فرآوریشیوهء "مس سنگی" (6500 پ.م. – 1300 پ.م.)
  3-2 فرآوریشیوهء برنز (3800 پ.م. – 560 پ.م.)
  4-2 فرآوریشیوهء آهن (1200 پ.م. – 330 پ.م.)

  3- ابرفرآوریشیوهء بهره کشی گرائی (330 پ.م. – امروز)
  1-3 فرآوریشیوهء برده دار سالاری (330 پ.م. -700 م.) {3}
  2-3 فرآوریشیوهء زمیندارسالاری (ارباب و رعیتی) (700 م.- 1950 م.)
  3-3 فرآوریشیوهء سرمایه دار سالاری (1800 م. – امروز)

  زیرنویس:
  {1} در هر یک از هنگامه های برپائی دو ابرفرآوریشیوهء "خویشفرمائی گرائی" و "بهره کشی گرائی" ، ناپیروش هائی (استثنا هائی) را میتوان دید. به سرنام نمونه (بعنوان مثال) در هنگامهء برپائی فرآوریشیوهء برده دار سالاری ، دو شاهیخاندان (سلسلهء) "اشکانیان" و "ساسانیان" ، که پس از بیرون رانده شدن مقدونیه ای ها و سلوکیان به روی کار آمده بودند ، کوشیدند تا "خویشفرمائی گرائی" را دوب
  [ادامه...]

  • mitra khanlari : سلام خوشحال میشم عضو گروه ماه و ستاره شوید http://www.hammihan.com/group/Mahsetareh

   4 ماه پیش

  • ✘☜ آبْرَنْگْ ☞✘ : مر30

   5 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • شکیبا ** : سلام از شما دعوت می کنم در اولین گروه پروفایلم نسیم آنلاین عضو بشید وپست های زیباتون رو هم در اونجا به اشتراک بگذارید منتظر حضورتون در گروهم هستم موفق و سلامت باشید

   5 ماه پیش و 2 هفته قبل

  ادامه... دوستان
  • مینا لوس صلیمی
  • مهدی مدح خوان
  • Taravat !!!
  • ...f@@@r... ...
  • هليا هاشمى
  • ARAMESHeKHIAL ARAMESH
  • . .
  • yasaman میرزایی
  • روهینا 1990
  • mitra khanlari
  • RmZiRn ................ ..............
  • maryam karimi
  • Nazi joon
  • yasi zamani
  • Neda ✨ღIR
  • hasti 20
  475 هواداران
  بازدیدکنندگان